Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

БЕЗМЕМБРАННІ ОРГАНОЇДИРИБОСОМИ

Рибосоми складаються з двох нерівних субодиниць: одна велика – 50 S (14-15м.м); друга мала –30 S.

S - константа осадження. Вся рибосома 30 S:50 S=70 S.

До складу рибосом входять декілька десятків різних молекул білка. Рибосомна РНК і білки об'єднані в нуклеопротеїновий тяж. Рибосомальна РНК представляє собою одинарний ланцюг нуклеопротеїдів, але в результаті взаємодії між окремими ділянками деталі ланцюга частково спіралізовані. Ці ділянки складаються = 70% всього ланцюга, вони непостійні, утворюються і руйнйються.

Зв'язок між РНК і білком здійснюються за допомогою іонa Mg. Двох валентні катіони Mg і Са забезпечують також об'єднання у полісоми.Слово рибосоми походить від грецького сома, що означає- тіло (1нм=10³мкм). Обов”язкові клітинні органоїди, відкриті в 1955 р. Г. Паладе. Це субмікроскопічні органели діаметром біля 20 нм. Вони містять рівну кількість білка і рибосомальної РНК.

Унікальна структурна особливість всіх рибосом заключається в тому,що вони побудовані із 2 нерівних сібодиниць або субчастинок, з”єднаних між собою. Кожна субодиниця має (складається) із рибосомальної РНК в вигляді тяжа, спіральні ділянки якого розміщуються перпендикулярно основному ланцюгу. Простір між витками спіралі і цілими спіральними ділянками заповнений білком, зцементованими в компактну структуру рибосом.

Вони є обов”язковим структурним компонентом цитоплазми (гіалоплазми), хлоропластів, мітохондрій.

Найвищою фізіологічною активністю характеризують полісоми (4-40) окремі рибосоми зв”язані між собою ниткоподібною іРНК. Асоціати кількох рибосом, які синтезують білкові молекули з а\к.. Найбільша кількість рибосом виявлена там, де найбільше, найінтенсивніше здійснюється білковий синтез - в меристематичних клітинах, в клітинах зародку, в регенеруючих тканинах і органах, мітохондріях, ЕПС, пластидах.

Рибосоми цитоплазми поділяють на вільні (розміщені в гіолоплазмі) і прикріплені до зовнішньої (звернутої до гіалоплазми) поверхні мембран ЕПС. Вільні рибосоми містяться в гіалоплазмі (поодиноко або групами).

Рибосоми локалізуються: в ядрі, в пластидах (хлоропластах), мітохондріях, які є напівавтономними саморегулюючими структурами.

Основна функція рибосом –збирання білкових молекул із а\к, тобто відтворення живої матерії. Оскільки в процесі ж\д відбувається постійне оновлення білків цитоплазми і ядра, без рибосом клітина довго існувати не може. Генетична інформація, яка закладена в ядрі, переноситься від ядра до рибосом за допомогою і-РНК, тим самим визначаючи структуру і властивості білкових молекул. Між чисельністю полісом в клітині і інтенсивністю синтезу білків існує пряма кореляція. У синтезі приймають участь тільки “важкі”рибосоми (в асоційованому стані) У клітині одночасно працюють 10% рибосом.Цим запезпечується постійний синтез білка.

По Васильєву (1988) попередники рибосом формувалися в ядрі (їх субодиниці)- в ядерці. Кінцеве їх утворення здійснюється у цитоплазмі.

МІКРОТРУБОЧКИ

Зустрічаються в цитоплазмі, крім прокаріот вільно або входять в склад веретена поділу.

Представляють собою пусті циліндри d-20-25нм. Довжина декілька мікрон. Стінки трубочки складаються із 13 субодиниць, розміщених по спіралі. Ці субодиниці утворені білком тубуліном (димерний білок) в складі є гуанінодифосфат. Утворенню їх сприяє кисла рН, конц. Mg, АТФ.

Формується в зовнішньому шарі гіалоплазми в стані спокою.Звичайно вони розміщуються паралельно один дугому біля плазмалеми. Руйнуються при підвищенні концентрації Са і низьких t0 С.

Функції:

1. Знаходяться в основі веретена поділу. Бувають волокна трьох типів:

1).безперервні- від полюса до полюса.

2). хромосомні – від полюса до хромосом.

3).міжхромосомні – між групами хромосом, розходяться

4).неповні, безперервні – від одного полюса ідуть, але до іншого не доходять.

Вважають, що беруть участь у розходженні хромосом до полюсів:

¨ рухи хромосом здійснюються за рахунок мікротрубочок сусідніх ниток

¨ у процесі руху здійснюється скорочення ниток

¨ за рахунок розходження полюсів хромосоми, хромосоми також тягнуться.

2) приймають участь у побудові клітинної стінки, входячи до складу фрагмопласту

3) приймають участь у рухах цитоплазми

4)беруть участь у проведенні речовин по цитоплазмі

5) підтримують структуру клітини та окремих органоїдів (хлоропластів)

Це нестійки сполуки, що постійно утворюються і руйнуються.

Бувають 3-х типів:

1. в ядрі при діленні

2. в цитоплазмі

3. в війках і джутиках
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.