Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стан крайньої необхідності

• Необхідність може служити обставиною, що виключає протиправність, якщо:

- Дія є єдиним способом для держави шляхом захисту суттєвого інтересу від великої і неминучої небезпеки

- Дія не завдає серйозного збитку істотному інтересу держави або держав, щодо яких існує дане зобов'язання, або міжнародного співтовариства в цілому.

Повинно відвертати серйозну небезпеку - близькість небезпеки

Істотні інтереси держави - ​​залежать від усіх обставин, не можуть бути вирішені наперед (інтереси держави, її народу, міжнародної спільноти в цілому)

Якщо стан крайньої необхідності існує, це не є підставою для припинення договору.

 

Відшкодування шкоди

Міжнародна відповідальність держави, яка тягне за собою міжнародно-протиправне діяння відповідно до положень Частини першої, породжує юридичні наслідки, встановлені у цій Частині.

• Загальне зобов'язання, ст. 31 ARS:

Відповідальна держава зобов'язана надати повне відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням.

• Шкода включає будь-який збиток, матеріальний чи моральний, заподіяний міжнародно-протиправним діянням держави.

Обов'язок повного відшкодування (Factory at Chorzow case)

Відповідальна держава повинна прагнути "знищити всі обставини протиправного діяння і відновити ситуацію, яка, по всій ймовірності, існувала, якщо б цей акт не був здійснений».

• Шкода не є необхідним елементом для встановлення міжнародно-правової відповідальності держав.

Відшкодування шкоди (2)

Матеріальна шкода

• Збитки, завдані майну, іншим інтересам держави та її громадян, які оцінюються у фінансовому плані

Моральна шкода

• Індивідуальні біль, страждання, втрата близьких, вторгнення в особисте життя

• Нематеріальні інтереси – честь, гідність

• Для встановлення наявності шкоди необхідно:

- Причинно-наслідковий зв'язок - між міжнародно-протиправним діянням і шкодою

- Шкода повинна бути конкретною

- Безпосередність, передбачуваності, близькість

«Відшкодування повинно, наскільки це можливо, усунути усі наслідки протиправного діяння і відновити ситуацію, яка, по всій ймовірності, існувала б, якби це діяння не було вчинено». (Chorzów Factory case)

 

Види відшкодування

• Реституція, компенсація і сатисфакція – можуть застосовуватись в поєднанні, або окремо (ст. 34 ARS)

Реституція (ст. 35)

• Відновлення ситуації, яка існувала до моменту вчинення правопорушення (реституція), не може бути достатньою для повного відшкодування, оскільки протиправне діяння заподіяло додаткових матеріальних збитків.

Зміст реституції:

- Реставрація матеріалу або повернення території, осіб або майна;

- відновлення (відміна) юридичного акту (анулювання, скасування або зміна конституційного або законодавчого положення прийнятого в порушення норм міжнародного права);

- звільнення затриманих осіб, заарештованих на території держави;

• Першочерговий вид відшкодування (передує всім іншим)

• Міжнародний суд ООН в справі про фабрику в Хожуві, заявив, що відповідальна держава "зобов'язана відновити підприємство і, якщо це неможливо, виплатити його вартість на момент компенсації, причому ця вартість грає роль реституції, яка виявилася неможливою". Далі Палата заявила, що «неможливість відновлення фабрики в Хожуві, з якою сторони згодні, може мати своїм наслідком заміну реституції виплатою вартості підприємства”

• Нерідко виникають ситуації, коли реституція неможлива або коли її розмір настільки невеликий для потерпілої держави, що стають пріоритетними інші форми відшкодування.

• Реституція не вимагається, якщо вона є "матеріально неможливою". Це положення застосовується в тих випадках, коли майно, що підлягає відновленню, назавжди втрачено або знищено або виявилося настільки пошкодженим, що втратило свою цінність

• Реституція не застосовується, якщо вигода від отримання реституції явно непропорційна витратам відповідальної держави. Говорячи конкретно, реституція може не знадобитися, якщо вона "тягне за собою тягар, який абсолютно непропорційно вигоді від отримання реституції замість компенсації".

 

Компенсація

• Ст. 36 ARS

Держава, відповідальна за міжнародно-протиправне діяння, зобов'язана компенсувати збитки, завдані ним, наскільки така шкода не відшкодовується реституцією.

Роль компенсації полягає у відшкодуванні фактичних збитків, понесених в результаті міжнародно-протиправного діяння. Іншими словами, стаття 36 виконує чисто компенсаційну функцію, на що вказує сама її назва.

• Компенсація охоплює всі збитки у фінансовому виразі, включаючи упущену вигоду, наскільки вона встановлена.

«Збиток у фінансовому виразі " - пошкодження, яке здатне оцінюватись у фінансовому плані.

Включає в себе:

• збиток, що потерпіла сама Держава (її майно, персонал, витрати для пом'якшення шкоди – наприклад, при заподіяння шкоди навколишньому середовища);

• шкоди, заподіяної громадянам, від імені яких держава вимагає компенсацію в рамках дипломатичного захисту (наприклад, при корабельній аварії).

Шкода – матеріальна, нематеріальна (втрати життя, біль, страждання)

• Якщо претензії подаються у зв'язку зі смертю особи в результаті протиправних дій, збиток, як правило, ґрунтується на оцінці втрат спадкоємців чи правонаступників, що залишилися в живих і розраховується відповідно з відомою формулою третейського судді Паркера в справі "Лузітанія":

• "До них додаються суми, а) які покійний, якби він залишився в живих, міг би передати позивачу, b) грошова вартість особистих послуг покійного, які могли бути надані позивачу в рамках його забезпечення, освіти або нагляду, і з) розумна компенсація за такі психічні страждання або потрясіння, якщо такі мали місце, викликані насильницьким розривом сімейних зв'язків, які позивач міг фактично пережити в результаті такої смерті.»

Критерієм встановлення суми компенсації в інших випадках є збитки, понесені позивачем, чиї майнові права були порушені. Ці збитки зазвичай оцінюються за конкретними видами збитку, зокрема по 1) компенсації вартості основного капіталу, 2) компенсації упущеної вигоди і 3) компенсації додаткових витрат.

 

Сатисфакція

• Ст. 37

Обов'язок надати сатисфакцію за шкоду, заподіяну даним діянням, наскільки вона не може бути відшкодована шляхом реституції та компенсації.

Виражається:

- визнання порушення;

- вираз жалю (шкода, вибачення);

- офіційні вибачення

- в інший належній формі (не вичерпний список).

• Сатисфакція не повинна носити карального характеру або передбачати штрафні санкції. В пункті 3 статті 37 встановлюються обмеження на зобов'язання надати сатисфакцію. В ньому передбачені два критерії: по-перше, пропорційність сатисфакції шкоді; по-друге, вимога, щоб сатисфакція не приймала форми, принизливої ​​для відповідальної держави.

 

Проценти

• Ст.38 - Відсотки на будь-яку основну суму нараховуються, коли це необхідно для забезпечення повного відшкодування. Ставка і метод розрахунку відсотків визначаються таким чином, щоб досягти цього результату.

Не є самостійною формою відшкодування

• Обчислюється з дати, коли сума мала бути виплачена до дати, поки обов'язок платити не буде виконано.

• Не є обов'язковим (незамінним) складовим компенсації.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.