Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендаціїПлан

 

1. Суб’єкти права касаційного оскарження.

2. Форма, зміст та порядок подання касаційної скарги.

3. Повноваження та склад касаційного суду на різних стадіях касаційного провадження.

4. Зміст, порядок оформлення та проголошення рішень та ухвал касаційного суду.

 

Задача № 1

До касаційного суду надійшла скарга від Твердохліб в якій вона прохала відмінити рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги та залишенні рішення першої в силі. Рішенням районного суду її мати була виселена зі своєї неприватизованої квартири по тим мотивам, що вона своєю поведінкою створює умови неможливого з нею проживання. Свою скаргу Твердохліб мотивували тим, що її мати на той період часу почала страждати на тяжке психічне захворювання і через стан здоров’я не могла постійно приймати участь у всіх судових засіданнях по справі в суді першої та апеляційної інстанції. Сама Твердохліб у той час знаходилась у довготерміновому закордонному відряджені і їй про виселення матері нічого не було відомо.

Касатор вважає, що її права рішенням суду першої інстанції було грубо порушено, оскільки вона проживала разом із відповідачкою, постійно піклувалась нею до відрядження, а внаслідок рішення суду вона позбута такої можливості.

Визначте, чи є Твердхліб суб’єктом права на касаційне оскарження?

Чи є підстави для подачі касаційної скарги і якщо є, хто в даному випадку може захистити інтереси матері Твердохліб?

Задача № 2

Бабаева звернулася в районний суд із заявою про надання їй житлової площі в будинку Іванова і Захарова. Рішенням суду позов Бабаевой був задово­лений .

З апеляційною скаргою на це рішення звернулася громадянка Обід, що проживає в спірному помешканні і не притягнута до участі в справі як сторона. Суд апеляційної інстанції у задоволенні скарги відмовив та рішення суду першої інстанції залишив без змін. Обід вирішила звернутися до касаційного суду.

Визначте процесуальне положення Обід та дайте відповідь на питання, чи є вона суб’єктом права на касаційне оскарження.

Дати висновок з питання про те, чи є підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвали апеляційного суду?

Складіть мотивувальну частину касаційної скарги.

Задача№ 3

При розгляді справи у касаційному порядку приймав участь суддя апеляційного суду, котрий раніше приймав участь у розгляді цієї справи судом першої інстанції.

Чи може ця обставина бути підставою для принесення касаційної скарги, якщо законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду не викликає сумнівів з точки зору вирішення питань про права та обов’язки сторін?

Як повинен вчинити суд касаційної інстанції?

 

Завдання№ 4

Суд Жовтневого району м. Луганська своїм рішенням від 15 червня 2010р. задовольнив позов Семенова к Пархомову про розірвання договору купівлі-продажу житлового будинку.

Відповідач оскаржив це рішення у апеляційному порядку, але ухвалою апеляційного суду від 2 серпня 2010р. залишився незадоволений.

22 серпня 2010р. Пахомов направив поштою касаційну скаргу на ці рішення, яка поступи­ла в суд 14 вересня. Суддя повернув скаргу, пославшись у своєму листі на те, що вона подана після строку, встановленого законом для касаційного оскарження.

Чи правильно зробив суддя ?

Як Пархомов має діяти у даному випадку ?

Як оформлюється ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження?

 

Методичні рекомендації

При підготовці до заняття в цілому, слід пам’ятати, що касаційне провадження— це факультативна стадія цивільного процесу, під час якої касаційний суд перевіряє законність рішень та ухвал суду першої та апеляційної інстанції.

Касаційною інстанцієюу цивільних справах є суд, визначений Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453 як суд касаційної інстанції у цих справах. Відповідно Закону розгляд справи в касаційному порядку належить до компетенції Вищо­го спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Готуючись до першого та другого теоретичних питань плану та рішення перших трьох задач необхідно звернутись до ст. 324 ЦПК, згідно якої право касаційного оскарженнямають сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи та обов'язки. При цьому не має значення чи приймали вони фактично участь у засіданнях суду першої або апеляційної інстанції, важливо, щоб вони були залучені у процес.

Право касаційного оскарження мають також правонаступники сторін та третіх осіб.

Судові представники (адвокати, юрисконсульти), вправі подавати касаційну скаргу тільки у випадку, якщо це повноваження оговорено в довіреності, що видається довірителем. Законним представникам спеціальна довіреність не потрібна. Слід пам’ятати, що інші учасники процесу, які не відносяться до осіб, які приймають участь у справі (свідки, експерти та ін.).

До касаційної скарги пред’являються такі ж вимоги як для любого іншого процесуального документі такого роду (ст. 326 ЦПК). Мається на увазі позв та апеляційна скарга.

При підготовці до третього питання необхідно звернути увагу на деякі особливості касації. Однією з особливістей касаційного провадження є його трьохстадійність. До першої стадії можна віднести вирішення питання про відкриття провадження по справі. У разі надходження скарги до суду касаційної інстанції вона реєструється і передається судді – доповідачу, який протягом трьох днів повинен вирішити питання про відкриття касаційного провадження (ст.ст. 327, 328 ЦПК). До другої відноситься попередній розгляд справи. Відповідно до ст. 332 ЦПК попередній розгляд справи має бути проведений протягом 5 днів після складення доповіді суддею-доповідачем. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім скла­дом суду.

Третя стадія касаційного провадження найважливіша, оскільки в ній проводиться справи. Розгляд справи в касаційній інстанції провадиться у складі п’яти судів. Згідно зі ст. 330-1 ЦПК касаційна скарга на рішення судів першої інстанції після їх перегляду апеляційним судом та на рішення і ухвали суду апеляційної інстанції проводиться протягом одного місяця з дня відкриття касаційного провадження а скарг на ухвали судів першої інстанції після їх перегляду апеляційним судом – п’ятнадцяті днів у суворому дотриманні принципів незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, об’єктивної істини та ін. Саме на цьому етапі касаційний суд реалізовує свої повноваження стосовно переглянутої справи. Тому слід зробити порівняльну характеристику повноважень апеляційного та касаційного судів (ст.307, 336 ЦПК) і проаналізувати різницю. Для цього необхідно визначитись з межами розгляду справи судом касаційної інстанції. Як правило, вона перевіряє рішення, ухвалу тільки в межах доводів скарги. Однак в інтересах законності може вийти за межі скарги (ч. 3 ст. 335 ЦПК).

Закон зобов’язує касаційний суд перевірити правильність застосування та тлумачення норм матеріального права судами першої та апеляційної інстанції. Про перевірку законності та обґрунтованості судових рішень ЦПК нічого не каже, але це не означає, що суд касаційної інстанції позбавлений права перевірити обґрунтованість цих рішень. Оскільки вимога обґрунтованості міститься в ЦПК, то при винесенні необґрунтованих рішень суд порушує норми процесуального права. Перевірка правильності застосування цих норм відноситься до компетенції суду касаційної інстанції і суттєво впливає на реалізацію того чи іншого повноваження стосовно переглянутої справи. Підкреслюємо, на це слід звернути особливу увагу при рішенні третьої задачі.

При підготовці до четвертого теоретичного питання ні у кого не виникне труднощів. оскільки загальні правила стосовно змісту, порядку оформлення та проголошення рішень та ухвал касаційного судурозглядались при вивченнітем «Порядок реалізації права на апеляційне оскарження» та «Порядок проведення судового засідання. Фіксація судового процесу». Для вирішення четвертої задачі необхідно згадати загальні правила обчислювання процесуальних строків. Це питання розглядалось при вивченні теми «Правове регулювання строків провадження по справі».

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть особливості оскарження судових рішень та ухвал, що вступили у законну силу в касаційному порядку.

2. Чи може подати касаційну скаргу особа, яка не приймала участь у справі?

3. Кому належить право на приєднання до касаційної скарги?

4. Протягом якого строку суддя-доповідач повинен вирішити питання про порушення касаційного провадження?

5. Чи може суд касаційної інстанції вийти за межі апеляційної скарги, якщо буде виявлено грубе порушення закону судом першої інстанції?

6. За яких підстав касаційній суд на попередньому судовому засіданні відхиляє касаційну скаргу?

7. За яких підстав касаційній суд на попередньому судовому засіданні скасовує судове рішення?

8. У якому складі касаційний суд розглядає касаційну скаргу у попередньому судовому засіданні?

9. У якому складі касаційний суд розглядає касаційну скаргу по суті?

10. Чи підлягає рішення або ухвала касаційної інстанції самостійному оскарженню?

 

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

 

 

Додаткова література

1. По­станова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Бюлетень законодавства та юри­дичної практики України. – 1999. - № 5.

2. Гайденко Е.Г. О полномочиях кассационной инстанции по отмене судебных решений //Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.- № 8.

3. Шевчук П. Касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах // Урядовий кур’єр. - 2003.- № 92.

4. Бородін М. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах у світлі нового законодавства // Закон і бізнес. – 2003. - № 34.

5. Добругова А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции // Российская юстиция. - 2004. - № 5. - С. 19-23.

6. Бородин М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПКУ // Российская юстиция. – 2004. - № 1. – С. 55-57.

7. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві // Право України. – 2004. - № 2. – С. 16-21.

8. Лебеда Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі. //Юридичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 119 - 225.

9. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальним правом в умовах правової реальності України. //Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 1. – С. 89-93.

10. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання // Вісник ВСУ, 2010.- №9.- С.27-30

11. Гнатенко Т. Оскарження судового рішення у касаційному порядку// Юридична газета.-2009.-№51-52.-С 12\

12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження // Право і беспека.-2009.-№1.С 198-205

 

Заняття № 17

Практичне 2 години

 

Тема: Перегляд цивільних справ Верховним Судом України тау зв’язку з нововиявленими обставинами.

Мета заняття:

- світня засвоєння курсантами та студентами сутності, цілей, завдань, умов, підстав та порядку перегляду судових рішень, які набрали чинності Верховним Судом України, та у зв’язку з нововиявленими обставинами.

- розвиваюча: закріплення знань про перегляд судових рішень;

- виховна: всебічний розвиток у слухачів знань про перегляд судових рішень.

Міжпредметні зв’язки:господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес.

Опорні поняття: перегляд рішень, які набрали чинності, виняткові обставини, неоднакове застосування судами одного і того самого положення закону, нововиявлені обставини, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, підложність документів чи речових доказів.

Технічні засоби навчання: мультимедійна презентація.

План

 

  1. Суть, мета та значення перегляду рішень та ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України, та у зв’язку з нововиявленими.
  2. Підстави, умови та особливості перегляду рішень Верховним Судом України.
  3. Підстави, умови та особливості перегляду рішень, ухвал та наказів суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Задача№ 1

Рішенням Апеляційного суду Луганської області від 3 липня 2009 р. частково задоволені вимоги Зінченка І.Г. до Східно­українського державного університету про встановлення факту використання винаходів і виплаті авторської винагороди..

Судом встановлений факт впровадження в зазначений університет двох належних позивачу винаходів по авторських посвідченнях та на його користь стягнуто винагороду в сумі 1652 грн.

У січні 2010 року Зінченко звернувся до суду із заявою про перегляд рі­шення від 3 липня 2009 р. у зв’язку з нововиявленими обставинам, вказуючи, що в роз­порядженні суду не було необхідних для справи документів - посвідчення на раціоналізаторську пропозицію, авторського посвідчення на інший винахід і креслення пристрою, які могли б суттєво вплинути на висновок суду відносно обсягу впровадження винаходів.

Як повинен зробити суд ?

У якому порядку якого провадження суд повинен розглядати цю справу?

Які підстави для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинам ?

 

Задача№ 2

За рішенням суду на Вєтрова було покладено обов’язок сплачувати аліменти у розмірі 450 грн. на утримання неповнолітньої дитині від першого шлюбу.

Після вступу рішення в законну силу, в новій сім’ї Вєтрова народилась дитина, внаслідок чого його матеріальне становище погіршилось. Бажаючи знизити розмір сплачуваних аліментів, Вєтров звернувся до суду за місцем свого проживання з заявою про перегляд рішення районного суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Проведіть юридичний аналіз.

Яким чином Вєтров може захистити свої права?

 

Задача№ 3

Скіпів пред’явив до Бурової позов про стягнення 6 тис. грн. Свій позов він обґрунтував тим, що покійна мати Бурової в свій час позичила у нього гроші. Цей факт позивач підтверджував виданою нею розпискою.

Суд позов задовольнив.

Після вступу рішення суду в законну силу серед документів покійної матері Бурова знайшла розписку Скіпова про отримання ним від матері суми боргу в 6 тис. грн.

Яким чином може Бурова захистити свої права?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.