Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Переклад конструкцій пасивного стану з англійської на українську мовуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.Є.ЖУКОВСЬКОГО “ХАІ”

 

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

 

Курсова робота на тему:

Переклад конструкцій пасивного стану з англійської на українську мову

 

Курсова робота

Студента 3-го курсу,

Групи 733,

Корж Д.П.

Науковий керівник:

Старший викладач

Кошелєва О.А.

 

Харків 2011


Зміст

Вступ. 3

I. Конструкції пасивного стану (Passive Voice) в англійській мові та їх переклад на українську мову. 5

1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові 5

1.2. Важливість пасивного стану при перекладі на українську мову. 7

1.3. Часові форми пасивного стану. 8

1.4. Вживання часу пасивного стану дієслова в англійській та українській мовах 14

II. Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові 16

2.1. Переклад речень з дієсловом у пасивному стані на українську мову. 17

2.2. Порівняння конструкцій пасивного стану в англійській та українській мовах 18

lll. Використання пасивних конструкцій у художній літературі на англійській мові та їх переклад на українську мову. 22

Висновки. 29

Список літератури. 31

Вступ

Переклад з однієї мови на іншу існував зі споконвічних часів. Багато тисяч років тому народи та племена, що говорили різними мовами, спілкувалися одне з одним, і вже тоді виникла потреба у перекладачах для забеспечення комунікації та торгівлі між ними. Спочатку перекладачами були люди котрі займалися перекладацькою діяльністю лише на аматорському рівні, потім же з'явилися професіонали. Процес перекладу від початку був дуже простим але факт появи складних соціальних систем та необхідності взаємодії між різними країнами та народами призвели до необхідности покращення навичок перекладу та виникнення теорії перекладу. У піки розвитку художньої літератури почали говорити про переклад як про мистецтво. Але як само треба перекладати? Дискусія на цю тему триває вже не перше тисячоліття. Це породило собою багато теорій, доказів, та спростовань останніх. Одні перекладачи придержувалися думки, щодо дослівного перекладу тексту на шкоду стилю мови, якою перекладали. Інші намагалися донести до читача лише зміст тексту. Один із французьких перекладачів Епохи Відродження порівняв переклад з жінкою і говорив, що від перекладу, як і від жінки, неможливо вимагати, щоб він був одночасно і красивим і вірним. Питання перекладу багато займали й царя Петра І, при якому видавалась велика кількість іноземних книг з військової справи, а також з науки та техніки. Загалом існують тисячі й тисячі висловлювань про те, як потрібно перекладати.

У минулому переклад вважали справою, яка потребує великих спеціальних знань, зусиль та таланту, але мало поважною. Зараз невичерпне старання перекладачів отримало загальне визнання. Переклад, і як мистецтво, як ремесло, надзвичайно удосконалився. І в сучасному світі майже немає тієї галузі, у якій не потребувалися би послуги перекладачів.

У руслі теорії практики та перекладу української та англійської мов особливої актуальності набуває прийоми перекладу особливих граматичних та синтаксичних конструкцій цих неспоріднених мов. Зважаючи на це а також враховуючи той факт, що вживання конструкції пасивного стану в англійській мові посідає значне місце під час будування речень, а в українській мові пасивний стан англійського типу майже не вживається через неспроможність таких частин мови як дієслово та додаток на базі англійської граматики створювати речання, які б не виглядали «штучними», переклад таких конструкцій є актуальним об’єктом вивчення. У межах цієї роботи ми зосередили увагу на перекладі конструкцій пасивного стану. Об’єктом дослідження у роботі була категорія пасивного стану (Passive Voice), як граматична конструкція. Предметом аналізу виступали особливості перекладу пасивного стану з англійської на українську мову. Метою курсової роботи, розглядаючи утворення пасивного стану дієслова в англійській мові і його відтворення в перекладах на українську, було, перш за все, навчитися розуміти зміст речень у пасивному стані, та основні правила передачі цього змісту на іншу мову. Оскільки правила використання, утворення, та частота їх застосування і різних мовах суттєво відрізняються. Матеріалом дослідження були англійські речення та уривок з художнього тексту, де використовувалися конструкції пасивного стану. Методом дослідження був метод аналізу та синтезу.

 


I. Конструкції пасивного стану (Passive Voice) в англійській мові та їх переклад на українську мову

1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові

В англійській і в українській мові дієслово може знаходиться в активному (the Active Voice) та пасивному стані (the Passive Voice) . Речення із присудком, що виражено дієсловом в активному стані, називається активним станом дієслова, а речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається: пасивним станом дієслова. Дослідник Рецкер Я.И. виділяє, що в англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів[5]. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану.

Приклад Речення з дієсловом в активному стані:

He gave me the wrench - Він подав мені гайковий ключ,

у якому the wrench - прямий додаток, а - непрямий додаток. Такому реченню відповідають два речення пасивного стану:

The wrench was given to me, та

I was given the wrench.

У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому. Особа або предмет, що виконує дію, називається суб'єктом дії. Особа або предмет, на які спрямовано дію, називається об'єктом дії, підмет речення може бути як суб'єктом, так і об'єктом дії. Отже, в англійській мові дієслова вживаються в активному стані і пасивному. Якщо підметом речення є суб'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в активному стані, а якщо підметом речення є об'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані. Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується[3]. Але буває таке, що часто без потреби використовується пасивний стан дієслова, замість активного. Варто мати на увазі, що пасивний стан дієслова механічно вжитий замість активного звучить, як і відповідний йому пасивний стан в українській мові, штучно.

Так, наприклад, неприродно вжити пасивний стан:

An interesting idea was advanced by mechanical engineer yesterday ― перекладається як―«Оригінальна ідея була висунута інженером-механіком учора»;

Technical books are taken by my son from the library

Технічні книги беруться моїм сином у бібліотеці

Та приклад цих речень вжитих у активному стані:

Mechanical engineer advanced an interesting idea yesterday

Інженер механік висунув інтересну ідею учора;

My son takes technical books from the library

Мій син бере технічні книги в бібліотеці.

Як і в українській мові, пасивний стан дієслова вживається в тих випадках, коли особа, що виконує дію невідома або коли вважають непотрібним її згадувати. Думка, виражена таким пасивним станом не може бути виражена активним станом дієслова, оскільки не зазначена особа, що виконує дію, що могло б служити підметом у активному стані. Пасивні стани такого типу зустрічаються значно частіше, ніж пасивні стани із вказаною особою, що виконує дію, тобто звороти з доповненням із прийменником by[2].

Наприклад:

About 90 million details are manufactured at this plant annually

Приблизно 90 мільйонів деталей виробляється щорічно на цьому заводі;

Business letters are usually written on special forms

Ділові листи зазвичай пишуться на спеціальних бланках.

Також існує дуже багато різних труднощів та нюансів при перекладі пасивних конструкцій з англійської на українську мову, та навпаки. Саме порівняння Passive Voice, його використання, та формування в різних мовах надає можливість уникати цих труднощів та помилок.

1.2. Важливість пасивного стану при перекладі на українську мову

Як вже було зазначено: речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається «пасивним станом дієслова». Одже, порівняймо ці конструкції:

Активний стан:

Popov invented the radio in 1895

Попов винайшов радіо у 1895 році;

Пасивний стан:

The radio was invented by Popov in 1895

Радіо було винайдено Поповим в 1895 році.

Зіставлення активного стану з паралельним йому пасивним станом показує наступне:

· доповнення, яке мало місце у активного стану (the radio) стає підметом у пасивному стані.

· дієслову в активному стані (invented) відповідає дієслово в пасивному стані (was invented);

· підмет активного стану (Popov) стає в пасивному стані доповненням із прийменником by, що відповідає в українській мові доповненню в орудному відмінку без прийменника (яке відповідає на питання «ким? чим?»).

Доречі: доповнення із прийменником by найчастіше відсутнє у пасивному стані, за відсутності суб’єкту дії, наприклад:

This bridge was built in 1956

Цей міст було збудовано у 1956 р.

Існує правило, яке стосується як української, так і англійської мови: іменник, який був доповненням у реченні дійсного стану, стає підлеглим у реченні пасивного стану. І навпаки. А якщо в реченні пасивного стану зазначено той, хто виконує дію, то він в англійській мові повинен мати перед собою прийменник by, а при перекладі на українську мову він буде приймати форму орудного відмінка[2].

Після дієслова в пасивному стані вживається також доповнення з прийменником with для вираження знаряддя дії:

The paper was cut with a knife

Папір був розрізаний ножем.

Присудок дійсного звороту(активний стан), вираженний сполученням одного з модальних дієслів: must, can (could), may (might), should, ought, to have, to be з інфінітивом дійсного стану, виражається у пасивному стані дієслова сполученням того ж модального дієслова з інфінітивом пасивного стану.

Наприклад:

У активному стані

We must finish our work as soon as possible

Ми повинні закінчити нашу роботу якумога швидше;

Упасивному стані

Our work must be finished as soon as possible

Наша робота повинна бути закінчена якумога швидше.

1.3. Часові форми пасивного стану

Час пасивного стану утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі й форми дієприкметника минулого часу (Past Participle) значеннєвого дієслова. Таким чином, при дієвідміні дієслова в пасивному стані змінюється тільки дієслово to be, значеннєве ж дієслово має у всіх часах ту саму форму ― Past Participle. Отже, час, у якому вживається дієслово в пасивному стані, визначається формою, у якій стоїть допоміжне дієслово to be.

У пасивному стані є лише дві групи Continuous: Present Continuous та Past Continuous; форма Future Continuous відсутня. У пасивному стані відсутні також часові групи Perfect Continuous. А отже маємо висновок, що усі часові форми дієслова є формами активного стану. Усі часові форми пасивного стану в англійській мові утворюються за допомогою відповідних часів допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу основного дієслова[2].

a) Present (Past, Future) Indefinite Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past, Future) Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

Present Indefinite Passive:

I am examined. He (she, it) is examined;

We (you, they) are examined;

Past Indefinite Passive:

I (he, she, it) was examined;

We (you, they) were examined;

Future Indefinite Passive:

I (we) shall be examined;

He (she, it, you, they) will be examined.

б) Present (Past) Continuous Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past) Continuous та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

Future Continuous в пасивному стані не вживається.

Present Continuous Passive:

I am being examined;

He (she, it) is being examined;

We (you, they) are being examined;

Past Continuous Passive:

I (he, she, it) was being examined;

We (you, they) were being examined.

в) Present (Past, Future) Perfect Passive утворюється з допоміжного дієслова to be у Present (Past, Future) Perfect та дієприкметника минулого часу основного дієслова:

Present Perfect Passive:

I (we, you, they) have been examined;

He (she, it) has been examined;

Past Perfect Passive:

I (he, she, it, we, you, they) had been examined;

Future Perfect Passive:

I (we) shall have been examined;

He (she, it, you, they) will have been examined.

г) Future Indefinite-in-the-Past Passive та Future Perfect-in-the-Past Passive утворюються так само, як і Future Indefinite Passive та Future Perfect Passive, але замість допоміжних дієслів shall, will вживаються відповідно should, would:

Future Indefinite-in-the-Past Passive:

I (we) should be examined;

He (she, it, you, they) would be examined;

Future Perfect-in-the-Past Passive:

I (we) should have been examined;

He (she, it, you, they) would have been examined.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.