Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовий модуль 2. Надсегментарна фонетика.1. Структура складу в англійській мові. Теорії щодо утворення та поділу складів. Теорія видиху. Теорії звучності. Теорія складу. Теорія гучності. Різні підходи до поняття склад. Структура і функції складів в англійській мові. Склад закритого типу. Утворююча та розрізняюча функцій складу.

2. Інтонація. Інтонація: визначення, підходи, функції. Підходи до проблеми інтонації. Аналіз контуру і граматичний підхід. Емоційна, граматична, інформаційна, текстова та індексна функції інтонації. Низхідна шкала. Висхідна шкала. Компоненти інтонації та структурі англійських тонових груп. Різні типи інтонації. Широта діапазону і рівень висоти голосу. Темп мови. Структура інтонаційної групи та її компоненти. Фонологічний аспект інтонації.

3. Регіональне та стилістичне розмаїття англійської вимови.Британські та американські моделі вимови. Англійська англійська, валлійська англійська, австралійська англійська, новозеландська англійська, американська англійська, канадська англійська мова. Літературна англійська вимова. Сучасні британські діалекти. Стилі вимови. Розмовна та письмова мова. Класифікація варіантів вимови англійською мовою. Британські та американські моделі вимови. Типи і стилі вимови. Розмовний і писемний стилі. Інформаційно-академічний, публіцистичний, ораторський, розмовний стиль.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Борисова Л.В. Теоретическая фонетика английского языка. / Л.В. Борисова – Минск: Вышэйшая школа, 1980. – 143 с.

2. Голубев, А. П. Сравнительная фонетика английского, немецкого и французского языков: учебное пособие для вузов / А. П. Голубев, И. Б. Смирнова. – М.: Академия, 2005. – 206 с.

3. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. / В.Ю. Паращук– Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 230 с.

4. Практическая фонетика английского языка: учебник для вузов. / М. А. Соколова, К. П. Гинтовт, Л. А. Кантер и др. – М.: Владос, 1997. – 382 с.

5. Теоретическая фонетика английского языка: учебник для вузов / Соколова М. А., Гинтовт К. П., Тихонова И. С., Тихонова Р. М. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 286 с.

6. Бровченко Т.О. Фонетика англійської мови (контрактивний аналіз англійської і української вимови): Підручник. – 2-ге вид. переробл. та доп. / Т.О. Бровченко, Т.М. Корольова – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 208 с.

7. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. / S.F. Leontyeva– M., 2002 – 113 p.

8. Sokolova M.A. English Phonetics. A Theoretical Course. / M.A. Sokolova, K.P. Gintovt – M.: Владос, 2001. – 247 p.

9. Ogden R. An Introduction to English Phonetics. / Ogden R.: Edinburg University Press. 2009. – 293 p.

10. Gertrude F. O. Pronouncing American English: Sounds, Stress, and Intonation. / F. O. Gertrude: Heinle & Heinle, 1997. – 337 p.

11. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course. / V.A. Vassilyev – M., 1970. – 321 p.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бурая, Е. А. Фонетика современного английского языка: Теоретический курс для студентов / Е. А. Бурая, И. Е. Галочкина, Т. И. Шевченко. – М.: Академия, 2008. – 271 с.

2. Голубев, А. П. Сравнительная фонетика английского, немецкого и французского языков: учебное пособие для вузов / А. П. Голубев, И. Б. Смирнова. – М.: Академия, 2005. – 206 с.

3. Практическая фонетика. Фонетические правила и упражнения: учебное пособие по практической фонетике английского языка для студентов I-II курсов очного и заочного отделений факультета иностранных языков / ред. Е. О. Мерзлякова. – Томск: ТГПУ, 2005. – 83 с.

4. Davidov M. English Phonology. M. Davidov, G. Egorov – M., 1971. – 184 p.

5. Hirst D. Intonation in British English. / D. Hirst – Cambridge, 2003. – 59 p.

6. O'Connor J.D. Phonetics Text. / J.D. O'Connor– Penguin, 1977. – 320 p.

7. Kenyon J. American Pronunciation. / J. Kenyon – Ann Arbor, 1951. – 217 p.

8. Shakhbagova D.A. Varieties of English Pronunciation. / D.A. Shakhbagova – M., 1982. – 312 p.

 

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

1. A Phonetic Chart for British English. – http://www.abelard.org/briefings/ phonetic_chart_british_english.php#vowels

2. English Phonetics. – http://bibl.kma.mk.ua/index.php?m=1&b=18

3. Agendaweb. – http://www.agendaweb.org/phonetic.html

4. Theory of Phonetics. – http://ally.ru/mil/lectures/thph_01.php

5. English Phonetics. – http://ead.univangers.fr/~menan/cerel/english/ phonetics/ english_phonetics.htm

6. Online Phonetic Resources. – http://www.unc.edu/~jlsmith/pht-url.html

7. Guide to English Phonetic Symbols. –http://www.oupchina.com.hk/dict/

phonetic/home.html

8. English Phonetics. – http://www.studyenglishtoday.net/english-phonetics.html

9. Phonetics: the Sounds of American English. – http://www.uiowa.edu/~acadtech/ phonetics/english/frameset.html

10. Useful English. – http://usefulenglish.ru/phonetics/vowels-glossary-of-terms


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання:

- усні опитування;

- письмова самостійна робота.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.