Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оксигенвмісні органічні сполуки1. З етену, об'єм якого дорівнює 2,24 м3 (н. у.), одержали 4,2 кг етанолу. Обчисліть і вкажіть вихід (у %) спирту:

а) 90,6%; б)91,3%; в) 90,2%; г) 92,1%; д) 92,2%.

2. З етилену, об'єм якого дорівнює 5,6 м3 (н. у.), одержали розчин, що містить етанол і воду, в якому масова частка спирту становить 96%. Визначте і вкажіть масу цього розчину:

а) 19 кг; б) 10,2 кг; в) 10 кг; г) 12 кг; д) 11,5 кг

3. Обчисліть і вкажіть об'єм водню (н. у.), який виділиться, якщо 15.8 г натрію помістити у гліцерин, маса якого дорівнює 18,4 г:

а) 16,8 л; б) 2,24 л; в) 1,12 л; г) 3,36 л; д) 6,72 л.

4. Натрій, маса якого становить 2,3 г, помістили в етанол, кількість речовини якого дорівнює 0,2 моль. Обчисліть і вкажіть об'єм водню (н. у.), який виділився:

а) 1,12 л; б) 5,6 л; в) 11,2 л; г) 0,56 л; д) 1,15 л.

5. З етанолу, маса якого становить 20,24 г, одержали 45 г бромоетану. Визначте і вкажіть вихід (%) бромоетану:

а) 70,2%; б) 64,5%; в) 90,8%; г) 93,8%; д) 92,2%.

6. Масова частка Оксигену в етилетаноаті складає:

а) 31,5%; б) 32,4%; в) 33,5%; г) 36,4%.

7. Яка маса ацетальдегіду окиснилась, якщо при цьому виділилось срібло масою 5,4 г.

а) 11 г; б) 1,1 г; в) 33,1 г; г) 0,11 г; д) правильної відповіді немає.

8. Обчисліть масу металічного срібла, що виділиться при взаємодії 13,2 г ацетальдегіду з аміачним розчином Аргентум(І) оксиду.

а) 32,4 г; б) 6,48 г; в) 64,8 г; г) 86,4 г; д) правильної відповіді немає.

9. Обчисліть масу алкоголяту, який утвориться внаслідок взаємодії калію масою 5,85 г з 7,2 г 2-пропанолу.

а) 11,76 г; б) 0,12 г; в) 16,64 г; г) 86,4 г; д) правильної відповіді немає.

10. Визначте масу гліцерину, який можна отримати із 1,2,3-трибромпропану масою 14,05 г.

а) 33,1 г; б) 924 г; в) 4,6 г; г) 14 г; д) правильної відповіді немає.

11. Внаслідок дегідрування пропанолу-2 масою 25 г, було одержано ацетон масою 14,5 г. Обчисліть масову частку виходу (%) продукту реакції.

а) 75 %; б) 90 %; в) 70 %; г) 60 %; д) правильної відповіді немає.

12. Яка маса формальдегіду міститься у розчині об’ємом 3000 мл (r = 1,06г/см3), масова частка СН2О у якому дорівнює 20 %?

а) 33,1 г; б) 94 г; в) 318 г; г) 636 г; д) правильної відповіді немає.

13. Обчисліть кількість речовини етаналю, який окиснюється за реакцією срібного дзеркала, якщо при цьому утворилося 0,108 г срібла:

а) 0,01 моль; б) 0,002 моль; в) 0,0005моль; г) 0,0008 моль.

14. Вкажіть об'єм водню (н.у.) який витратиться на гідрування 0,25 моль етаналю:

а) 2,24 л; б) 11,2 л; в) 56 л; г) 5,6 л.

15. Обчисліть масу метанолу, який необхідно окиснити, щоб добути 300 г 40% формальдегіду:

а) 94 г; б) 64 г; в) 128 г; г) 331 г.

16. Обчисліть і вкажіть об’єм металічного срібла, яке виділиться при взаємодії 7,2 г бутаналю з надлишком розчину арґентум (І) оксиду:

а) 10,8 г; б) 21,6 г; в) 5,4 г; г) 16,2 г.

17. Обчисліть масу срібла, що виділиться при взаємодії 13,2 г ацетальдегіду з розчином арґентум (І) оксиду:

а) 32,4 г; б) 86,4 г; в) 6,48 г; г) 64,8 г.

18. На 20 г мурашиної кислоти подіяли 50 г гідроксиду натрію. Яка маса солі утворилася?

а) 15 г ; б) 24,3 г; в) 35,6 г; г) 29,6 г.

19. Вкажіть об'єм водню (н.у.) який витратиться на гідрування 0,4 моль метаналю:

а) 8,96 л; б) 10,2 л; в) 5,6 л; г) 7,6 л.

20. На 22г оцтового альдегіду подіяли надлишком водню. Яка маса етилового спирту при цьому утворилося?

а) 20 г; б) 23 г; в) 35 г; г) 40 г.

21. Обчисліть і вкажіть об’єм металічного срібла, яке виділиться при взаємодії 11,6 г проаналю з надлишком розчину арґентум (І) оксиду:

а) 36,4 г; б) 21,6 г; в) 43,2 г; г) 16,2 г.

22. Суміш 100г оцтової кислоти і 100г етанолу нагріли в присутності концентрованої сульфатної кислоти. Яка маса естеру утворилося?

а) 152 г; б) 147 г; в) 142 г; г) 135 г.

23. Скільки грамів пропанової кислоти необхідно взяти, щоб при утворенні кальцієвої солі виділився 1 моль водню?

а) 74 г; б) 222 г; в) 148 г; г) 139 г.

 

Вуглеводи

1. Обчисліть і вкажіть, яка кількість речовини срібла утвориться під час взаємодії 45 г глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, взятим у надлишку:

а) 0,55 моль; б) 0,45 моль; в) 0,75 моль;

г) 0,25 моль; д) 0,5 моль.

2. Обчисліть і вкажіть масу водного розчину етанолу з масовою часткою спирту 30%, який можна одержати із 72 г глюкози в результаті спиртового бродіння.

а) 122,6 г; б) 112,4 г; в) 220,8 г; г) 133,12 г; д) 110.4г.

3. У результаті спиртового бродіння глюкози одержали 100 кг етанолу при виході продукту 92%. Обчисліть і вкажіть, яку масу глюкози використали:

а) 213 кг; б) 106 кг; в) 220 кг; г) 250 кг; д) 120 кг

4. Обчисліть і вкажіть об'єм водню (н. у.), який витратиться на відновлення 0,3 кг глюкози до сорбіту:

а) 28,8 л; б) 37,3 л; в) 30,3 л; г) 40,6 л; д) 44,8 л.

5. У результаті спиртового бродіння глюкози одержали 34,5 г спирту. Обчисліть об’єм карбон (IV) оксиду (н. у.), який виділився під час бродіння:

а) 5,6 л; б) 33,6 л; в) 13,44 л; г) 11,2 л; д) 16,8 л.

6. Для одержання штучного волокна віскози целюлозу:

а) нітрують; б) сульфують; в) ацетилюють;

г) гідрують; д) правильної відповіді немає.

7. Вкажіть речовину, яку використовують для підтримки життєдіяльності ослабленого організму:

а) целюлоза; б) крохмаль; в) глюкоза; г) лактоза.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.