Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вуглеводи, їх класифікація, фізіологічна роль, фотосинтез рослинами.1 2 3 4 1 2 3

СН3 – СН2 – СН2 – СН3 СН3 – СН – СН3

нормальний бутан СН3

(н-бутан) ізобутан або 2-метилпропан

 

Пентанів може бути три. При переході до вищих членів число ізомерів швидко зростає.

Для назви ізомерів використовують два види номенклатури: раціональну і женевську.

Наприклад, гексан С6Н14:

1 2 3 4 5 6

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

1 2 3 4 5

СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН3

СН3

 

диметил-пропил метан по раціональній номенклатурі,

2-метил-пентан по женевській [3, с.48].

Фізичні властивості алканів.

Перші 4 представники від (С1 до С4) є газами, наступні одинадцять (від C5 до C15) — рідини, а починаючи з гексадекану C16H34 — тверді речовини.

Із збільшенням числа атомів вуглецю в молекулі збільшується питома вага, а також підвищується температура плавлення і кипіння. Алкани з розгалуженим ланцюгом киплять при більш низьких температурах, ніж вуглеводні з прямим ланцюгом. Наприклад, нормальний бутан кипить при t = – 0,5 oC, а ізобутан при t = – 11,7 oC. Навпаки, температура плавлення тим вища, чим більш розгалужений ланцюг. Наприклад, один із ізомерів октану плавиться при t = +100 oC, а нормальний октан при t = + 56,8 oC [5, с.124].

Хімічні властивості алканів.

У молекулах алканів атоми вуглецю максимально "насичені" воднем. Тому їм властива реакція заміщення, причому реакція проходить по стадіях:

СН4 + Сl2 → CH3Cl + HCl,

метан хлористий метил

(хлорметан)

СН3Сl + Сl2 → CH2Cl2 + HCl,

хлористий метилен

(дихлорметан)

СН2Сl2 + Сl2 → CH Cl3 + HCl,

хлороформ

(трихлорметан)

СН Сl3 + Сl2 → C Cl4 + HCl.

чотирихлористий вуглець

 

Реакції окислення алканів (горіння, окислення в спирті) проходять при високих температурах.

 

Горіння метану:

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О,

неповне окислення метану:

4СН4 + 2О2 → СН ≡ СН + Н2О + СО+ СО2 + Н2.

ацетилен

 

Способи добування.

Алкани широко розповсюджені в природі. Головним джерелом їх є нафта, озокерит (гірський віск), природні гази.

Алкани можна одержати і синтетично. Один із способів – взаємодія металічного натрію і галогенопровідних вуглеводнів (реакція Вюрца):

СН3 – СН2 – Br

+ 2 Na → СН3 – СН2 – СН2 – СН3 + 2Na Br.

СН3 – СН2 – Br

 

Другий шлях – можна добути з кислот:

-СО2

СН3 – СН2 – СООН → СН3 – СН3


Застосування алканів в промисловості.

Із алканів найбільш практичне значення має метан. Його використовують в промисловості як сировину для одержання хімічних продуктів: ацетилену, формальдегіду, метилового спирту і синтез – газ, які в свою чергу є сировиною для хімічної промисловості.

Із алканів одержують тетраетилсвинець. Це ефективний фунгіцид – препарат для протруювання насіння від збудників хвороб рослин.

Вуглеводні використовують для характеристики пального (октанове число) [8, с.283].

 

 

Вуглеводи, їх класифікація, фізіологічна роль, фотосинтез рослинами.

До складу вуглеводів входить вуглець, Гідроген і Оксиген (водень і кисень), формула Сn(H2O)m.

Гідроген і Оксиген (водень і кисень) знаходяться в тому ж співвідношенні, що й у воді. Звідси походить і назва. Сам термін "вуглеводи" Міжнародною комісією по реформі хімічної номенклатури було замінено терміном глюциди.Проте терміном вуглеводи користуються і тепер.

Однак є вуглеводи, склад яких не відповідає формулі і, навпаки, склад речовини можна виразити вищезазначеною формулою, але вона не належать до класу вуглеводів (оцтова кислота С2Н4О2, формальдегід СН2О) [3, с.82].

Класифікація вуглеводів.

Вуглеводи діляться на три групи:

1) моносахариди, або монози (глюкоза, фруктоза);

2) дисахариди, або діози (сахароза, при гідролізі утворює глюкозу і фруктозу):

С12Н22О11 + Н2О → С6Н12О6 + С6Н12О6

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.