Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Загальні та прикінцеві положенняСтаття 471

Доступ до судів та адміністративних органів

У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони недискримінаційний доступ відносно власних фізичних і юридичних осіб, до своїх компетентних судів та адміністративних органів для захисту їхніх особистих та майнових прав.

 

Стаття 472

Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки

 

Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Стороні вживати будь-яких заходів:

(а) які, на її думку, необхідні для того, щоб запобігти розголошенню інформації, що суперечить суттєвим інтересам її безпеки;

(b) які пов’язані з виробництвом зброї, військового спорядження та матеріалів чи торгівлею ними, або з дослідженнями, розробкою чи виробництвом, необхідними для цілей оборони, за умови, що такі заходи не завдають шкоди умовам конкуренції стосовно продукції, яка не призначена для використання у суто військових цілях;

(с) які вона вважає необхідними для забезпечення власної безпеки, у випадку серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують закон і громадський порядок, під час війни або серйозного міжнародного напруження, яке є загрозою війни, або для виконання взятих на себе зобов’язань з підтримання миру та міжнародної безпеки;

 

Стаття 473

Недискримінація

 

1. У сферах, на які поширюється дія цієї Угоди, без шкоди для будь-яких її особливих положень:

a) заходи, які вживаються Україною по відношенню до Союзу або держав-членів, не приводять до будь-якої дискримінації між державами-членами, їхніми громадянами, компаніями або фірмами;

b) заходи, які вживаються Союзом або державами-членами по відношенню до України, не приводять до будь-якої дискримінації між громадянами України, її компаніями або фірмами.

 

2. Положення пункту 1 цієї статті не завдають шкоди праву Сторін застосовувати відповідні положення їх фінансового законодавства до платників податків, які знаходяться не в однакових умовах з точки зору їхнього місця проживання.

 

Стаття 474

Поступове наближення

 

Згідно з цілями цієї Угоди, встановленими у статті 1 цієї Угоди, Україна здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС відповідно до Додатків I – XLIII до цієї Угоди на основі зобов’язань, визначених у Розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також відповідно до положень цих додатків. Це положення не завдає шкоди будь-яким особливим принципам і зобов’язанням стосовно нормативно-правового наближення відповідно до Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 

Стаття 475

Моніторинг

 

1. Моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у виконанні і впровадженні всіх заходів, які охоплюються Угодою.

 

2. Моніторинг включає оцінку наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, як це визначено в цій Угоді, в тому числі аспекти виконання та впровадження. Сторони можуть здійснювати цю оцінку індивідуально, або, у разі згоди, спільно. Для полегшення процесу оцінки, Україна, за необхідності, звітує ЄС про прогрес у наближенні до завершення перехідних періодів, встановлених в Угоді. Процес звітності та оцінки, зокрема методи і періодичність оцінювання, буде враховувати конкретні методи, визначені в цій Угоді, або рішення інституційних органів, створених відповідно до цієї Угоди.

 

3. Моніторинг може включати роботу місій з перевірки на місцях за участю установ ЄС, органів і агентств, неурядових організацій, наглядових органів, незалежних експертів та, за необхідності, інших.

 

4. Результати заходів з моніторингу, у тому числі оцінки наближення відповідно до пункту 2 цієї Статті, обговорюються у всіх відповідних органах, створених відповідно до цієї Угоди. Такі органи можуть ухвалювати одностайно погоджені спільні рекомендації, які надаються Раді асоціації.

 

5. Якщо Сторони погоджуються, що необхідні заходи, передбачені Розділом IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди, вже виконані і наразі належним чином впроваджуються, Рада асоціації відповідно до повноважень, наданих їй згідно зі статтею 463 цієї Угоди, погоджується на подальше відкриття ринку, як визначено у Розділі IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 

6. Спільна рекомендація, зазначена у пункті 4 цієї статті, надана Раді асоціації, або неспроможність дійти згоди стосовно такої рекомендації, не є предметом врегулювання спорів, як визначено в Розділі IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди. Рішення, прийняте відповідним інституційним органом, або неприйняття рішення, не є предметом врегулювання спорів, як визначено в Розділі IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 

Стаття 476

Виконання зобов’язань

1. Сторони вживають будь-яких загальних або конкретних заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою. Вони зобов’язуються забезпечити досягнення цілей, встановлених у цій Угоді.

 

2. Сторони погоджуються невідкладно проводити консультації через відповідні канали на вимогу будь-якої зі Сторін для обговорення будь-якого питання, що стосується тлумачення, виконання або сумлінного застосування цієї Угоди та інших відповідних аспектів відносин між Сторонами.

 

3. Кожна Сторона зобов’язується передавати на розгляд Ради асоціації будь-які спори щодо тлумачення, виконання або сумлінного застосування цієї Угоди відповідно до статті 477 цієї Угоди. Рада асоціації може вирішити спір шляхом прийняття обов’язкового для виконання рішення.

Стаття 477

Врегулювання спорів

 

1. У разі виникнення спору між Сторонами стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди будь-яка Сторона надсилає іншій Стороні і Раді асоціації офіційний запит щодо необхідності врегулювання спірного питання. Як виняток, спори стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди регулюються виключно Главою 14 «Врегулювання спорів» Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 

2. Сторони намагаються прагнути вирішити спір шляхом проведення сумлінних консультацій в рамках Ради асоціації та інших відповідних органів, згаданих y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного рішення у максимально стислі строки.

 

3. Сторони надають Раді асоціації та іншим відповідним органам всю інформацію, необхідну для ретельного вивчення ситуації.

 

4. Доти, доки спір не вирішено, він розглядається на кожному засіданні Ради асоціації. Спір вважається вирішеним, коли Рада асоціації прийняла обов’язкове для виконання рішення про врегулювання питання, як передбачено в пункті 3 статті 476 цієї Угоди, або коли заявлено, що спір вичерпано. Консультації щодо спору також можуть бути проведені у ході будь-якого засідання Комітету асоціації чи будь-якого іншого відповідного органу, згаданого y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, за погодженням між Сторонами чи за вимогою будь-якої зі Сторін. Консультації можуть також проводитися в письмовій формі.

 

5. Вся інформація, яка була розкрита в ході консультацій, залишається конфіденційною.

 

Стаття 478
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.