Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок виконавчих розмірів гладких оформлюючих деталей прес-форми 

При розрахунку виконавчих розмірів гладких оформлюючих деталей прес-форми (пуансонів, матриць і гладких знаків) необхідно враховувати допуски на розміри виробу та усадку матеріалу.

Метою розрахунку виконавчих розмірів є визначення таких розмірів оснащення та допусків на них, які забезпечують виготовлення виробів, розміри яких знаходяться в оговореному полі допуску. Крім того виріб не повинен руйнуватись при видаленні його з форми.

Ця умова забезпечується конусністю зовнішніх та внутрішніх бокових поверхонь виробу, яка може вказуватись на кресленнях виробу та обов‘язково задається на відповідних оформлюючих поверхнях деталей прес-форми (пуансон, матриця та знак). Для розрахунку виконавчих розмірів оформлюючих деталях прес-форми користуються формулами, наведеними в табл. 4.2.

У розрахункових формулах прийняті наступні позначення: LM - виконавчий розмір елементу матриці, оформлюючого контур виробу, мм; Lmax - найбільший допустимий розмір зовнішнього контуру виробу, мм; Q - розрахунковий коефіцієнт усадки прес-маси; Δ - допуск на відповідний номінальний розмір елемента виробу, мм; lП - виконавчий розмір елемента пуансона або гладкого знака, оформлюючого отвір виробу, мм; lmin - найменший допустимий розмір отвору, мм; HM - виконавчий розмір висоти оформлюючого елемента матриці, який залежить від товщини облою, мм; Hmax – найбільш допустимий розмір висоти виробу ( або наскрізного отвору), мм; C – поправочний коефіцієнт, який враховує збільшення висоти виробу за рахунок облою, приймаємо рівним 0.1…0.2мм в залежності від марки прес-матеріалу і площі виробу; hM – виконавчий розмір висоти елемента матриці, оформлюючого зовнішній уступ виробу, мм; h1min – найменш допустимий розмір висоти уступу виробу, мм; h3 – виконавчий розмір висоти елемента пуансона, оформлюючого висоту наскрізного отвору у виробі, мм; hП - виконавчий розмір висоти елемента пуансону або гладкого знака, оформлюючого висоту глухого отвору в виробі, мм; hmin – найменший доступний розмір висоти гладкого отвору у виробі, мм; AM – відстань між осями гладких знаків, мм; A – номінальна відстань між осями отворів виробу, мм.

 


Таблиця 4.2.

Конструктивний елемент Ескіз Розрахункова формула
1.Елемент матриці, оформлюючий зовнішній контур виробу
2.Елемент пуансону або гладкого знаку, оформлюючий отвір виробу.  
3.Висота оформлюючого елементу матриці, який залежить від товщини облою.
4.Висота елемента матриці, формлюю чого зовнішній уступ виробу.

 

 

Продовження табл.. 4.2.

 

1. 2. 3.
5. Висота елемента гладкого знака, оформлюючого висоту наскрізного отвору у виробі.
6. Висота елемента пуансону або гладкого знака, оформлюючого висоту глухого отвору у виробі.
7. Відстань між осями гладких знаків.
       

 

 

Допуск на відповідний номінальний розмір гладких оформлюючих деталей прес-форми, d, мм (табл. 4.3.).

Таблиця 4.3.

Точність виготовлення виробів, які пресуються (квалітет) Допуск на номінальний розмір оформлюючої деталі прес-форми, δ
Матриця Пуансон або гладкий знак*
12-13 Н7 Н7 Н9 h6 h6 h8

 

Допуски на міжосьові відстані знаків призначають у 5 разів менші допусків на відповідні відстані між осями отворів у виробі. Наприклад, якщо між осями отворів у виробі був заданий допуск ±0.1, тоді допуск на можливу відстань знаків треба призначити ± 0.02мм.

При відсутності на кресленні виробу (рис.1) вказівок про конусність її треба забезпечити виборам розмірів (LМ та L, lП та l, dЗ та d) на формоутворюючих елементах прес-форми (рис.2), якщо дозволяє поле допуску виробу. Наприклад, при величині поля допуску D на розмір виробу L( див. Рис. 1), конусність зовнішніх бокових поверхонь виробу буде розраховуватися за формулою:

,

де L = LМ + 0,6D,

а конусність внутрішніх поверхонь отворів виробу розміру l, буде визначатись за наступною формулою:

де l = lП – 0,6D

 

Рекомендовані значення кутів конусності зовнішніх (a1) та внутрішніх (a2) поверхонь виробу наведені в табл. 4.4.

 

 

Таблиця 4.4.

Поверхні Деталі
Сопрягаємі та тонкостінні Інші
Зовнішні 15´ 30´…1º
Внутрішні 30´ 1º…2º
Отвори глибиною до 1.5мм 15´ 30´…45´
Ребра жорсткості, виступи, бобишки тощо 2º, 3º, 5º 10º

 

Якщо розрахована конусність не відповідає рекомендованим значенням, необхідно провести корегування креслення виробу. Корегування креслення здійснюється таким чином:

- з конструктором (розробником виробу) з‘ясовується який, із розмірів, визначаючих конусність бокових поверхонь виробу, можно змінювати;

- значення цього розміру вибирається з ряду номінальних стандартних розмірів;

- перевірити відповідність отриманої конусності рекомендованим значенням;

- розрахувати розміри елементів формоутворюючих згідно формул (табл. 4.2), замінивши 0,8D на 0,5D.

Номінальні розміри гладких оформлюючих деталей прес-форми треба округляти з кратністю, яка вказана в табл. 4.5.

 

Таблиця 4.5

Номінальний розмір оформлюючого елемента прес-форми, мм Точність виготовлення виробу, квалітет
12…13
Кратність округлення розмірів, мм
До 30 До 180 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.10

 

Номінальні розміри отворів матриць направлені в сторону зменшення, а пуансонів та знаків – в сторону збільшення. Наприклад, отриманий при розрахунку номінальний розмір отвору матриці 15.156мм для пресування виробу по 14 квалітету треба округлити в сторону зменшення до розміру, кратного 0.05мм, тобто до 15.15мм, а якщо в результаті розрахунку номінальний розмір гладкого знака буде 15.492мм, то після його округлення в сторону збільшення до розміру кратного 0.05мм, одержимо розмір 15.5мм.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.