Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патогенний вплив іонізуючого випромінювання (18)79. У кролика після опромінення спостерігається III період кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби. Ураження якої тканини є провідним у патогенезі розладів при цьому?

A *Кровотворної.

B Кісткової.

C Нервової.

D Епітелію статевих залоз.

E Залозистого епітелію.

86. При дії радіоактивного випромінювання у дозі 5 Гр був пошкоджений червоний кістковий мозок. Чим визначається чутливість червоного кісткового мозку до іонізуючого випромінювання?

A *Інтенсивністю поділу клітин.

B Високим рівнем вільних радикалів у клітинах тканин.

C Високим рівнем перекисів у клітинах тканин.

D Наявністю радіосенсибілізуючих речовин у клітинах.

E Деструктивною дією радіотоксинів на синтез ДНК

90. Під час аварії на атомному підводному човні підводники були опромінені. Первинна іонізація яких молекул має найбільше значення в розвитку променевої хвороби?

A *Води.

B Структурних білків.

C Ліпідів.

D Нуклеїнових кислот.

E Ферментів.

95. При розвитку променевого пошкодження виділяють непряму дію радіації. Що є при цьому первинною ланкою патогенезу?

A *Утворення вільних радикалів.

B Окислення білків.

C Окислення ліпідів.

D Пошкодження ДНК.

E Накопичення радіотоксинів

113. При визначенні порівняльної радіочутливості тканин була виявлена не однакова їх чутливість до дії іонізуючого випромінювання. Вкажіть, яка з перерахованих тканин є найбільш радіочутливою?

A *Кровотворна

B Хрящова

C Кісткова

D М'язова

E Нервова

160. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС отримав дозу іонізуючого опромінення 6 Гр. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати через 10 днів?

A * Агранулоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкоцитоз з лімфоцитопенією

D Базофілію

E Єозінофілію

162. У ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, що отримав дозу опромінення 5 Гр, через тиждень при аналізі крові визначено наявність агранулоцитозу. Який патогенетичний механізм є ведучим в його виникненні?

A *Пригнічення лейкопоезу

B Збільшений перехід гранулоцитів у тканини

C Збільшення руйнування лейкоцитів

D Порушення виходу зрілих лейкоцитів із кісткового мозку

E Розвиток аутоімунного процесу

270. Через 8 днів після опромінення у ліквідатора ЧАЕС розвинулись виразково-некротичні зміни у порожнині рота. В аналізі крові: Ер-3,2*1012/л, ретикулоцитів 0,01%, Hb- 60 г/л, лейкоцитів 2,3*109/л, тромбоцитів 50 *109/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?

A *Періоду розгорнутих клінічних ознак

B Періоду первинних реакцій

C Скритого періоду

D Періоду видимого благополуччя

E Завершення хворби

257. Ліквідатор аварії на ЧАЕС звернувся до лікаря зі скаргами на виражену слабкість, крововиливи на шкірі, пронос. Аналіз крові: ШОЕ-25 мм/ч, еритроцити 2,4*1012/л, лейкоцити 2,2*109/л, тромбоцити – 70*109/л. Для якої фази гострої променевої хвороби характерна дана картина захворювання?

A *Розпалу хвороби

B Первинної гострої реакції

C Видимого клінічного благополуччя

D Відновлення

E Завершення хвороби

249. Чоловік потрапив в лікарню через 3 доби після впливу іонізуючого випромінювання в дозі 3 Гр. Зміни з боку якої фізіологічної системи в першу чергу слід очікувати у нього?

A *Крові

B Серцево-судинної

C Імунної

D Травлення

E Ендокринної

239. Жінка 52 р., хвора на рак нижньої щелепи, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?

A Утворення вільних радикалів

B Гіпертермія

C Лізис NK-клітинами

D Тромбоз судин

E Мутагенез

224. Ліквідатору наслідків аварії на АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

A * Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.

B Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора.

C Антигени HBs, HBc, HBE.

D Антигени системи ABO еритроцитів ліквідатора.

E Антигени системи HLA клітин організму донора.

212. У ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

A *Тромбоцитопенія.

B Порушення структури стінки судин.

C Підвищення активності факторів фібринолізу.

D Підвищення активноті факторів систем протизсідання крові.

E Зменшення активності факторів зсідання крові.

210. Чоловік віком 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання?

A *Лімфопенія

B Лейкопенія

C Гранулоцитопенія

D Тромбоцитопенія

E Анемія

206. У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС пройшло витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300 Р. Їх негайно госпіталізовано. Яка зміна крові буде характерна у цей період?

A *Лімфопенія

B Лейкопенія

C Анемія

D Тромбоцитопенія

E Нейтропенія

198. У паралельних експериментах на щурах, яких піддавали тривалому прямому сонячному опроміненню, та в камерах, закритих склом, було відмічено виникнення пухлин непокритих шерстю частин шкіри у тварин, які знаходились у відкритих камерах. З впливом якого з перерахованих нижче факторів пов’язане дане явище?

A *Ультрафіолетового опромінення

B Ендогенних хімічних канцерогенів

C Біологічних канцерогенів

D Екзогенних хімічних канцерогенів

E Інфрачервоного опромінення

194. При роботі з радіоактивними речовинами співробітник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, головокружіння. Які зміни у складі крові можна очікувати у пацієнта через 10 годин після опромінення?

A *Нейтрофільний лейкоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкопенію

D Агранулоцитоз

E Нейтропенію

195. У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

A * Тромбоцитопенія

B Лімфопенія

C Еритропенія

D Еозинопенія

E Нейтропенія

4. Ураження хворого однократною дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період удаваного благополуччя?

A * Наростаюча лімфопенія, лейкопенія

B Перерозподільний лейкоцитоз, лімфоцитоз

C Анемія, лейкопенія

D Тромбоцитопенія, анемія

E Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.