Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до рівня підготовки абітурієнтаМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

__________________ І. Я. Коцан

«_____» ______________ 2013 р.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

(ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

На напрям підготовки «Журналістика»

 

Луцьк – 2013

 

Рекомендовано на засіданні кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Рекомендовано методичною радою Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Укладачі:

Н. Б. Благовірна, канд. філол. н., доц., завідувач кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

М. А. Рожило, канд. н. із соц. комунікацій, доц. кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

О. Л. Теребус, канд. філол. н., доц. кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Рецензенти:

Ю. В. Громик, канд. філол. н., доц., декан Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

В. М. Корнєєв, канд. філол. н., доц., заступник директора з наукової роботи Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Програма вступного випробування (творчого конкурсу) на напрям підготовки «Журналістика» / укладачі : Н. Б. Благовірна, М. А. Рожило, О. Л. Теребус. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – 15 с.

 

Подано вимоги до структури і завдань творчого конкурсу з журналістики, методичні рекомендації до виконання письмової роботи, організації виступу на співбесіді, вимоги до рівня підготовки абітурієнтів; розглянуто критерії оцінювання фахового випробування; вміщено список рекомендованої літератури. Під час укладання програми творчого конкурсу було враховано зміст програм загальноосвітніх шкіл, а також специфіку професійної діяльності у сфері засобів масової комунікації.

Для абітурієнтів напряму підготовки «Журналістика».

 

@ Благовірна Н. Б., Рожило М. А., Теребус О. Л., 2013

@ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс– це професійно зорієнтоване випробування для абітурієнтів. Його мета – розкрити творчий потенціал вступника, перевірити знання і навички, що підтверджують його готовність навчатися на напрямі підготовки «Журналістика», а згодом спроможність працювати за фахом, виявити мотивацію вибору професії, а також стимулювати вибір абітурієнта.

Завдання творчого конкурсу покликані визначити рівень творчих здібностей, мовної підготовки, логічного мислення, виявити словниковий запас; оцінити комунікативні вміння і навички, розуміння специфіки творчої журналістської діяльності, креативність вступника.

Творчий конкурс – комплексне випробування, що відбувається у два етапи: письмовий (написання журналістського твору) та усний (співбесіда з абітурієнтом).

Мета першого етапу (письмової роботи) – дати можливість абітурієнтам продемонструвати творчі здібності, вміння і знання, оцінити рівень і якість писемного мовлення, перевірити здатність глибоко та аргументовано розкрити тему, грамотно викласти думки.

Мета другого етапу (співбесіди) – на основі діалогу з’ясувати мотивацію та усвідомленість вибору професії, соціальну зорієнтованість особистості, визначити рівень загальної обізнаності абітурієнта у сфері ЗМК, коло його інтересів, рівень загальнокультурного розвитку, виявити вміння і знання, необхідні для навчання за фахом.

Творчий конкурс обов’язковий для всіх абітурієнтів. Він проводиться після завершення прийому документів у термін, встановлений для вступних іспитів до Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Тривалість творчого конкурсу – два дні.

Вступники, подаючи документи, визначені Правилами прийому до університету, на напрям підготовки «Журналістика», можуть додавати власні творчі роботи (портфоліо).

Вимоги до рівня підготовки абітурієнта

Під час творчого конкурсу вступники повинні продемонструвати:

- загальну ерудицію, фахову зацікавленість;

- зорієнтованість у системі мас-медіа, знання особливостей різних типів та видів засобів масової інформації;

- здатність аналізувати та коментувати історичні, суспільно-політичні події, духовно-культурну ситуацію;

- уміння спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найактуальніше, висловлювати власні судження на основі викладених фактів;

- здатність творчо мислити, логічно, послідовно і правильно викладати свої думки;

- спроможність робити ґрунтовні висновки, прогнозувати наслідки їх реалізації;

- вміння аргументувати свою думку, відрізняти головне від другорядного;

- культуру спілкування, спроможність вести діалог;

- грамотність, знання правил українського правопису.

Конкурсна комісія

Творчий конкурс проводить спеціально створена предметна комісія, затверджена ректором Волинського національного університету імені Лесі Українки. До складу комісії входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники Інституту філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Предметна комісія організовує та проводить творче випробування й оцінює рівень фахової підготовки абітурієнтів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.