Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація вроджених пороків розвиткупо частоті:

· розповсюджені (> 1 на 1 000 немовлят)

· помірковано часті (0.1-0,99 на 1 000 немовлят)

· дуже рідкі (< 0.01 на 1000 немовлят)

по вазі:

· летальні (смерть до репродуктивного віку, звичайно відразу після народження) - 0,6%

· середньої ваги (не загрожує життя, але вимагає оперативного втручання) - 1,9-2,5%

· малі аномалії розвитку або інформативні морфологічні варіанти (не мають серйозних медичних або косметичних наслідків) -3,5%

по проявам:

· ізольовані (монотопічний дефект поля, політопічний дефект поля та sequence)

· множинні (синдром, асоціація й випадкові комбінації)

по етіології:

· моногенні - 6%

· хромосомні - 5%

· зовнішньосередовищні (тератогені, материнські фактори) - 6%

· мультифакторіальні - 63%

· невстановлені причини - 20%

Класифікація може бути доповнена, якщо розглянути виникнення ПВР залежно від часу та об'єкта впливу шкідливих факторів. На цій підставі можна виділити чотири типи природженої патології: гаметопатії, бластопатії, ембріопатії та фетопатії.

Гаметопатїіпов'язані з виникненням мутацій у полових клітках батьків, сюди ж відноситься перезрівання полових кліток (частіше яйцеклітин), аномалії сперматозоїдів. Основний зміст гаметогенеза - кодування морфологічної інформації, у процесі реалізації якої із зиготи розвивається багатоклітинний організм. Типовими прикладами гаметопатії є спадкові синдроми й хвороби.

Бластопатіїпов'язані з ураженням бластоцисти - зародка перших 15 днів після запліднення (до почата маточно-плацентарного кровообігу). Наслідок бластопатії - двойникові вади, циклопія, сиреномелія.

Ембріопатіївиникають у період від 16 дня до кінця 8 тижня вагітності. Оскільки в цей період відбувається закладка й формування основних морфологічних структур органів, то більшість ПВР утвориться саме в цей період. Ембріональний морфогенез пов'язаний із процесами розмноження, росту, міграції, диференціювання та відмирання кліток. Ці процеси контролюються складною взаємодією генетичних, епігеномних і зовнішніх факторів, що визначають тимчасову й просторову послідовність експресії генів і тим самим гісто- і морфогенез. Майже всієї ізольованої й множинні ПВР незалежності від етіології формуються в цей період вагітності.

Фетопатії - ушкодження плода в періоді від 9 тижня до закінчення вагітності. Вади цієї групи порівняно рідкі (крипторхізм, тазова нирка, деякі метаболічні фетопатії).

 

ДОДАТОК 2

«КАРТА ФЕНОТИПУ»

ВАГА ТІЛА:

нормальна________________________________________________________

 

надлишкова _______________________________________________________

недостатня _______________________________________________________

 

ДОВЖИНА ТІЛА: ________________________________________________

 

нормальна _______________________________________________________

 

збільшена ________________________________________________________

 

зменшена _________________________________________________________

 

ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА: _____________________________________________

 

поза "жабки" _____________________________________________________

 

поза "фехтувальника" ______________________________________________

 

поза "лягавого собаки" _____________________________________________

 

опистотонус ______________________________________________________

 

ШКІРА: _________________________________________________________

 

 

що лупиться ______________________________________________________

 

іхтіоз ____________________________________________________________

 

гіперкератоз ______________________________________________________

 

очагова аплазія ____________________________________________________

 

вітіліго ___________________________________________________________

 

альбінізм _________________________________________________________

 

невус ____________________________________________________________

 

телеангіектазія ____________________________________________________

 

ангіома __________________________________________________________

 

ліпоми ___________________________________________________________

 

фіброми __________________________________________________________

 

птерігіум ________________________________________________________

складчаста гіперплазія

 

волосистої частині голови ___________________________________________

 

ектодермальна

 

гіпоплазія _______________________________________________________

 

склеродермія ______________________________________________________

 

рубці вроджені ____________________________________________________

 

жирові грижі ______________________________________________________

 

сухість шкіри _____________________________________________________

 

ціаноз ____________________________________________________________

 

мацерація ________________________________________________________

 

вологість _________________________________________________________

 

блідість __________________________________________________________

 

сірість ___________________________________________________________

 

жовтушність ______________________________________________________

 

"мармуровість" шкіри ______________________________________________

 

зміни тургору _____________________________________________________

 

асиметрія шкірних

 

складок на стегнах _________________________________________________

 

підвищена розтяжність _____________________________________________

 

 

НІГТІ: __________________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

ламкі ____________________________________________________________

 

розщеплюються на пластинки

 

за типом годинникового скла________________________________________

 

осередкова аплазія_________________________________________________

 

осередкова гіпоплазія______________________________________________

 

осередкова гіперплазія______________________________________________

 

аноніхія __________________________________________________________

 

пахіоніхия ________________________________________________________

ВОЛОССЯ: ______________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

ламкі ____________________________________________________________

 

тонкі ____________________________________________________________

алопеція __________________________________________________________

 

гіпертріхоз _______________________________________________________

 

гіпотріхоз _______________________________________________________

 

гірсутизм _________________________________________________________

 

 

ПІДШКІРНА КЛІТКОВИНА: _____________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

надлишок_________________________________________________________

 

недолік __________________________________________________________

 

лімфоїдний набряк_________________________________________________

 

склеродерма ______________________________________________________

 

М'ЯЗИ: __________________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

аплазія м'язів ______________________________________________________

 

розходження ______________________________________________________

 

 

гіпотонія м'язова __________________________________________________

 

гіпертонус м'язів __________________________________________________

 

атрофія м'язів _____________________________________________________

ЧЕРЕП: _________________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

поздовжній діаметр ________________________________________________

 

поперечний діаметр ________________________________________________

 

окружність голови _________________________________________________

 

висота черепу _____________________________________________________

 

фронтотемпоральний

 

розмір ___________________________________________________________

 

брахіцефалія ______________________________________________________

 

доліхоцефалія _____________________________________________________

 

скафоцефалія _____________________________________________________

 

акроцефалія _______________________________________________________

 

тригоноцефалія ____________________________________________________

 

клиноцефалія _____________________________________________________

 

плагіоцефалія _____________________________________________________

 

макроцефалія _____________________________________________________

 

мікроцефалія ______________________________________________________

 

виступаюче чоло __________________________________________________

 

скошене чоло _____________________________________________________

 

низьке чоло _______________________________________________________

 

низька лінія росту волосся __________________________________________

 

клиноподібний ріст

 

волосся донизу по середній лінії _____________________________________

 

платицефалія _____________________________________________________

 

виступаюча потилиця ______________________________________________

 

сплющення потилиці_______________________________________________

 

збільшене тім'ячко_______________________________________________

передчасне закриття тім'ячка, швів __________________________________

 

закидування голівки ____________________________________________

 

"фетровий капелюх"________________________________________________

 

"вікончатий" череп_________________________________________________

 

великий родничок:

 

вибухаючий ______________________________________________________

 

западаючий _______________________________________________________

 

пульсуючий ______________________________________________________

 

 

ОБЛИЧЧЯ:_______________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

асиметрія обличчя__________________________________________________

 

довге (вузьке) обличчя______________________________________________

 

трикутна форма обличчя ____________________________________________

 

широке обличчя__________________________________________________________

 

плоске обличчя____________________________________________________

 

"пташине" обличчя_________________________________________________

 

маскоподібне______________________________________________________

 

неспокійне _______________________________________________________

 

ВУШНІ РАКОВИНИ: _____________________________________________

 

поздовжній розмір _________________________________________________

 

поперечний розмір _________________________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

зменшені _________________________________________________________

збільшені _________________________________________________________

 

відстовбурчені ____________________________________________________

 

горизонтально витягнуті ____________________________________________

 

вертикально витягнуті ____________________________________________

 

деформовані ______________________________________________________

 

згладжений малюнок _______________________________________________

 

передвушні фістули________________________________________________

 

передвушні папіломи ______________________________________________

 

насічки вушних раковин ____________________________________________

 

атрезія слухового проходу __________________________________________

 

стеноз слухового проходу ___________________________________________

 

 

ОБЛАСТЬ ОЧЕЙ, ОЧНЕ ЯБЛУКО: __________________________________

 

без змін __________________________________________________________

 

сильно розвинені, потовщені

 

надбрівні дуги_____________________________________________________

 

гіпоплазія_________________________________________________________

 

сплощення ________________________________________________________

 

синофриз

(зрощені брови) ___________________________________________________

 

високі, дугоподібні брови ___________________________________________

 

дистихіаз, подвійний ряд вій ________________________________________

 

незвичайно довгі вії ________________________________________________

 

колобома в/віка____________________________________________________

колобоми н/віка____________________________________________________

 

епікант ___________________________________________________________

 

анкілоблефарон ___________________________________________________

 

телекант __________________________________________________________

 

страбізм, косоокість ________________________________________________

 

монголоїдний розріз очей __________________________________________

 

антимонголоїдний розріз очей _______________________________________

 

гіпертелоризм _____________________________________________________

 

гіпотелоризм ______________________________________________________

 

коротка вічна щілина _______________________________________________

 

птоз _____________________________________________________________

 

мікрофтальм _____________________________________________________

 

анофтальм ________________________________________________________

 

криптофтальм _____________________________________________________

 

екзофтальм _______________________________________________________

 

ендофтальм _______________________________________________________

 

епітарзус _________________________________________________________

 

блакитні склери ___________________________________________________

 

анірідія __________________________________________________________

 

колобоми радужки _________________________________________________

 

плями Брушфільда _________________________________________________

 

макрокорнеа ______________________________________________________

 

мікрокорнеа ______________________________________________________

 

вроджена катаракта ________________________________________________

 

вивих, підвивих кришталика _________________________________________

 

афакія ___________________________________________________________

 

циклопія _________________________________________________________

 

ністагм ___________________________________________________________

 

міопія ____________________________________________________________

 

аномалії вічного дна________________________________________________

 

атрофія зорового нерву _____________________________________________

вузькі вічні щілини ________________________________________________

 

уроджена глаукома ________________________________________________

 

 

НІС: ___________________________________________________________

 

довжина носу _____________________________________________________

 

"глибина" носу ____________________________________________________

 

морфологічна довжина обличчя______________________________________

 

короткий _________________________________________________________

 

довгий ___________________________________________________________

 

дзьобоподібний____________________________________________________

 

"м'ясистий" _______________________________________________________

 

сплощення крил носу _______________________________________________

 

виступаюче перенісся ______________________________________________

 

спинка носу вігнута ______________________________________________

 

спинка носу опукла ________________________________________________

 

відкриті нагору ніздрі ______________________________________________

 

щілина носу ______________________________________________________

 

колобома крил носу ________________________________________________

 

скривлення перегородки ___________________________________________

 

атрезія хоан ______________________________________________________

 

широка спинка носу _______________________________________________

 

широкий корінь носу _______________________________________________

 

бульбоподібний кінчик носу ________________________________________

 

ГУБИ Й ПОРОЖНИНА РОТА: ____________________________________

 

короткий фільтр __________________________________________________

 

довгий фільтр ____________________________________________________

 

плоский фільтр ____________________________________________________

 

макростомія ______________________________________________________

 

довга в/губа ______________________________________________________

 

"риб'ячий рот" ____________________________________________________

 

опущені кути рота _________________________________________________

 

щілина в/губи серединна ___________________________________________

 

щілина в/губи однобічна ___________________________________________

 

щілина в/губи двостороння __________________________________________

 

горизонтальна в/губа ______________________________________________

 

виступаюча в/губа _________________________________________________

 

щілина нижньої губи _____________________________________________

 

сінехії порожнини рота____________________________________________

 

ямки на н/губі ____________________________________________________

 

втянутість під н/губою______________________________________________

 

вивернута н/губа __________________________________________________

 

 

ВЕРХНЯ Й НИЖНЯ ЩЕЛЕПИ: ___________________________________

 

розмір вилиці _____________________________________________________

 

нижньощелепний розмір ___________________________________________

 

верхня висота обличчя _____________________________________________

 

нижня висота обличчя ____________________________________________

 

виступаюча в/щелепа ______________________________________________

 

недорозвинення в/щелепи___________________________________________

 

надмірний розвиток н/щелепи _______________________________________

 

недорозвинення н/щелепи___________________________________________

аплазія н/щелепи __________________________________________________

 

щілина н /щелепи _______________________________________________

 

наскрізна щілина в/губи й піднебіння________________________________

 

розширення альвеоляр-

 

них відростків_____________________________________________________

 

діастема _________________________________________________________

 

 

ЗУБИ: ___________________________________________________________

 

адонтія __________________________________________________________

 

надкомплектні зуби _______________________________________________

 

аномалія форми ___________________________________________________

 

аномалія локалізації ________________________________________________

 

 

ЯЗИК: __________________________________________________________

 

аглоссія __________________________________________________________

 

мікроглоссія ______________________________________________________

 

макроглоссія ______________________________________________________

 

анкилоглоссія _____________________________________________________

 

"вуздечка язика" ___________________________________________________

 

"пухлини язика” ___________________________________________________

 

лобуляція язика ___________________________________________________

 

географічний язик _________________________________________________

 

 

ПІДНЕБІННЯ: ___________________________________________________

 

плоске ___________________________________________________________

високе ___________________________________________________________

готичне __________________________________________________________

 

щілина т/піднебіння________________________________________________

 

щілина м/ піднебіння_______________________________________________

 

 

ШИЯ: ___________________________________________________________

 

коротка __________________________________________________________

 

довга ____________________________________________________________

 

низька лінія росту волосся __________________________________________

 

м'язова кривошия __________________________________________________

 

серединні кісти й свищі _____________________________________________

 

бічні кісти ________________________________________________________

 

складчаста шия ____________________________________________________

 

ГРУДНА КЛІТИНА:______________________________________________

 

передньозадній розмір _____________________________________________

 

поперечний розмір _________________________________________________

 

окружність грудної клітини__________________________________________

 

довжина грудної клітини ____________________________________________

 

широка __________________________________________________________

 

вузька ___________________________________________________________

 

воронкоподібна ___________________________________________________

 

кілевидна _________________________________________________________

 

коротка грудина ___________________________________________________

 

широке стояння сосків ______________________________________________

 

політелія _________________________________________________________

 

ателія ____________________________________________________________

гінекомастія ______________________________________________________

додаткові ребра ___________________________________________________

 

відсутні ребра _____________________________________________________

 

асиметрія гр. клітини _______________________________________________

 

 

ХРЕБЕТ: ________________________________________________________

 

схована щілина хребта ______________________________________________

 

сакральний синус __________________________________________________

 

гіпертрихоз у попереково -крижовому відділі __________________________

 

спинномозкова грижа ______________________________________________

 

лордоз ___________________________________________________________

 

кіфоз ____________________________________________________________

 

сколіоз __________________________________________________________

 

 

ЖИВІТ, ТАЗ, СІДНИЦІ: __________________________________________

 

довжина живота ___________________________________________________

 

верхній розмір живота ______________________________________________

 

нижній розмір живота ______________________________________________

 

ширина тазу ______________________________________________________

 

низьке розташування пупка _________________________________________

 

гіпоплазія таза ____________________________________________________

 

пупкова грижа ____________________________________________________

 

пахова грижа ______________________________________________________

 

асиметрія живота __________________________________________________

 

здуття живота _____________________________________________________

 

"ладдєвидний" живіт _______________________________________________

 

"жаб`ячий" живіт __________________________________________________

 

мокнучий пупок __________________________________________________

 

пастозність передньої черевної стінки ________________________________

 

асиметрія сідниць __________________________________________________

 

 

ВЕРХНІ КІНЦІВКИ: ______________________________________________

 

довжина верхньої кінцівки __________________________________________

 

довжина плеча ____________________________________________________

 

довжина передпліччя _______________________________________________

 

довжина кисті _____________________________________________________

 

ширина кисті _____________________________________________________

 

довжина пальців ___________________________________________________

 

подовження в/кінцівки _____________________________________________

 

укорочення в/кінцівки ______________________________________________

 

гіпоплазія плечової кістки ___________________________________________

 

укорочення передпліччя ____________________________________________

 

аплазія променевої кістки ___________________________________________

 

аплазія ліктьової кістки ____________________________________________

 

аплазія плечової кістки _____________________________________________

 

фокомелія ________________________________________________________

 

ектрадактилія ____________________________________________________

 

олігодактилія _____________________________________________________

 

монодактилія______________________________________________________

 

аплазія костей зап'ястя _____________________________________________

 

гіпермобільність суглобів ___________________________________________

 

синостоз _________________________________________________________

 

неподіл кісток зап'ястя _____________________________________________

 

проміньо-ліктьовий синостоз ________________________________________

 

камптодактилія ____________________________________________________

клінодактилія______________________________________________________

полідактилія ______________________________________________________

синдактилія ______________________________________________________

 

широкі кисті ______________________________________________________

 

вузькі кисті _______________________________________________________

 

короткі кисті ______________________________________________________

 

брахідактилія______________________________________________________

 

макродактилія _____________________________________________________

 

арахнодактилія ____________________________________________________

 

трьохфаланговий в/палець __________________________________________

 

гіпоплазія в/пальця ________________________________________________

 

деформація кісток _________________________________________________

 

"пташина" ________________________________________________________

 

"тюленяча" _______________________________________________________

 

"мавпяча" ________________________________________________________

 

недиференційована

 

деформація кісток _________________________________________________

 

гіпермобільність суглобів ___________________________________________

 

важкорухомість суглобів ____________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

НИЖНІ КІНЦІВКИ: ______________________________________________

 

довжина н/к _______________________________________________________

 

довжина стегна ____________________________________________________

 

довжина гомілки __________________________________________________

 

ширина стопи _____________________________________________________

 

подовження н/кінцівки _____________________________________________

 

гіпоплазія м/берц. кістки ____________________________________________

 

гіпоплазія в/берц. кістки ____________________________________________

 

коротка стопа _____________________________________________________

 

широка стопа _____________________________________________________

плоска стопа ____________________________________________________

пола стопа _______________________________________________________

 

фокомелія ________________________________________________________

 

олігодактилія______________________________________________________

 

брахідактилія _____________________________________________________

 

полідактилія ______________________________________________________

 

синдактилія _______________________________________________________

 

гіперфалангізм ____________________________________________________

 

молоткоподібний в/палець __________________________________________

 

кінська стопа ______________________________________________________

 

стопа качалка _____________________________________________________

 

вроджена клишоногість _____________________________________________

 

синостоз кісток передплюсни _______________________________________

 

аплазія кісток передплюсни ________________________________________

 

контрактури суглобів _______________________________________________

 

природжений вивих стегна _________________________________________

 

"сандальовидна" щілина ____________________________________________

 

перехрест гомілок _________________________________________________

 

симптом Маркса ___________________________________________________

 

 

деформація стопи: _________________________________________________

 

варусна __________________________________________________________

 

вальгусна ________________________________________________________

 

п'яткова __________________________________________________________

 

звисаюча _________________________________________________________

 

недиференційована ________________________________________________

 

перерозгинання колінних

 

суглобів _________________________________________________________

 

гіпермобільність суглобів ___________________________________________

 

важкорухомість суглобів ____________________________________________

НЕРВОВА СИСТЕМА: ____________________________________________

 

аненецефалія _____________________________________________________

 

гідроцефалія ______________________________________________________

 

екзенцефалія ______________________________________________________

 

ініонцефалія ______________________________________________________

 

черепно-мозкова грижа _____________________________________________

 

розумова відсталість _______________________________________________

 

затримка психомоторного

 

розвитку _________________________________________________________

 

судоми _________________________________________________________

 

атаксія ___________________________________________________________

 

вроджена глухота _________________________________________________

 

вроджена сліпота __________________________________________________

 

мікроцефалія ______________________________________________________

 

макроцефалія _____________________________________________________

 

аплазія мозолистого тіла ____________________________________________

 

гіпоплазія мозолистого тіла _________________________________________

 

поренцефалія _____________________________________________________

 

прозенцефалія ____________________________________________________

 

голопрозенцефалія _________________________________________________

 

мікрогірія ________________________________________________________

 

пахигірія _________________________________________________________

 

аріненцефалія _____________________________________________________

 

гіпоплазія мозочка _________________________________________________

 

аплазія хробака мозочка ____________________________________________

 

сірінгоміелія ______________________________________________________

 

ліссенцефалія _____________________________________________________

 

гетеротопії _______________________________________________________

 

діпломіелія _______________________________________________________

 

характер крику:

дратівливий _______________________________________________________

афонічний _______________________________________________________

 

"котячий" ________________________________________________________

 

"мозковий" _______________________________________________________

 

співвідношення сну і бадьорості _____________________________________

 

гіперзбудливість ___________________________________________________

 

млявість __________________________________________________________

 

тремор кінцівок ___________________________________________________

 

тремор нижньої щелепи ____________________________________________

 

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА: __________________________________

 

вади серця неуточнені ______________________________________________

 

дефект міжшлуночкової перетинки __________________________________

 

дефект міжпередсердної перетинки __________________________________

 

персистування овального вікна ______________________________________

 

стеноз аорти ______________________________________________________

коарктація аорти ___________________________________________________

атрезія устя аорти __________________________________________________

персистування Баталової протоки ____________________________________

декстракардія _____________________________________________________

 

ектопія ___________________________________________________________

 

зміна кордонів серця _______________________________________________

 

глухість тонів _____________________________________________________

 

наявність шумів ___________________________________________________

 

тахікардія ________________________________________________________

 

брадикардія _______________________________________________________

 

ПМК ____________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА: __________________________________________

 

уроджений стрідор _________________________________________________

 

гіпоплазія легенів __________________________________________________

 

бронхолегеневі кісти _______________________________________________

 

діафрагмальні грижі _______________________________________________

 

апное ____________________________________________________________

 

брадіпное ________________________________________________________

 

тахіпное __________________________________________________________

 

віддишка _________________________________________________________

 

поверхневе дихання ________________________________________________

 

пінисті виділення

 

з рота, носа _______________________________________________________

 

 

ТРАВНА СИСТЕМА: _____________________________________________

 

атрезія стравоходу _________________________________________________

 

стеноз стравоходу _________________________________________________

 

пілоростеноз ______________________________________________________

фіброкістоз підшлункової залози ____________________________________

 

дивертикул Меккеля _______________________________________________

 

незавершений оберт

 

кишечнику________________________________________________________

 

атрезія ануса ______________________________________________________

 

стеноз ануса_______________________________________________________

 

мегаколон ________________________________________________________

 

стравохідний свищ _________________________________________________

 

рухома сліпа кишка ________________________________________________

 

аномальне положення органів

 

травної системи ___________________________________________________

 

характер харчування:

 

анорексія _________________________________________________________

 

поліфагія _________________________________________________________

 

утруднення при смоктанні __________________________________________

 

динаміка збільшення ваги ___________________________________________

 

діарея ____________________________________________________________

 

запор ____________________________________________________________

 

 

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА: _____________________________________

 

гіпоплазія нирки___________________________________________________

 

аренія однобічна ___________________________________________________

 

ектопія нирки _____________________________________________________

 

інфантильний полікістоз нирок ______________________________________

 

подвоєння сечоводу ________________________________________________

 

подвоєння мисок _________________________________________________

 

підковоподібна нирка ______________________________________________

 

стеноз сечоводу ___________________________________________________

гематурія ________________________________________________________

 

поліурія _________________________________________________________

 

олігурія _________________________________________________________

 

симптом "накрохмаленої подушки" _________________________________

 

СТАТЕВА СИСТЕМА: ____________________________________________

 

гіпоспадія ________________________________________________________

 

гіпоплазія статевого члену __________________________________________

 

крипторхізм ______________________________________________________

 

гіпогонадізм ______________________________________________________

 

аномалія мошонки _________________________________________________

 

гіпертрофія клітора ________________________________________________

 

агенезія матки, піхви _______________________________________________

 

атрезія піхви ______________________________________________________

 

подвоєння матки __________________________________________________

 

полікістоз яєчника ________________________________________________

 

 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА: _______________________________________

 

гіпоплазія гіпофіза _________________________________________________

 

подвоєння гіпофіза _________________________________________________

 

аплазія щитовидної залози __________________________________________

 

гіпоплазія наднирників______________________________________________

 

гіперплазія наднирників_____________________________________________

 

ектопія наднирників ______________________________________________

 

ектопірована щитовидна залоза ______________________________________

 

гіперплазія щитовидної залози _______________________________________

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.