Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Структура навчальної дисципліни.Назви змістових модулів і тем всьго лекції семінар практичні Самост лекції Практ семари. Самост.
Денна форма  
Розділ І. (модуль 1) Вступ. Основи генетики
Цитологічні основи спадковості          
Молекулярна генетика            
Комбінаційна мінливість            
Мутаційна мінливість              
  Разом за розділом І (модулем 1)                
Розділ ІІ. (модуль 2) Селекція як галузь сільськогосподарського виробництва
Організація селекційної роботи на Україні              
Значення сорту для сільськогосподарського виробництва              
Вихідний матеріал для селекції            
Гібридизація в селекції рослин            
Використання мутагенезу і поліплоїді в селекції              
Добір              
Селекція та гетерозис              
Поняття про біотехнологічні методи селекції і генної інженерії            
Селекційні оцінки         0,5      
Методика селекційного процесу              
Техніка селекційного процесу         0,5      
Державне сортовипробування              
  Разом за розділом ІІ (модулем 2)                
Розділ ІІІ. (модуль3) Насінництво
Наукові основи насінництва              
Сортові якості та врожайні властивості насіння              
Система насінництва              
Вирощування насіння еліти              
Організація сортового і насінного контролю польових культур            
Інтенсивні технології вирощування основних польових культур на насіння              
Післязбиральна обробка і зберігання насіння              
Насінництво технічних культур і картоплі          
Основи насінництва овочевих і баштанних культур              
  Разом за розділом ІІІ (модулем 3)                
  Всього:      
                     

 


5. Тематика та план лекційних занять

(денна форма навчання)

 

Назва теми. План К-сть годин
  Цитологічні основи спадковості План 1. Схема будови рослинної клітини 2. Хромосоми 3. Мітоз, мейоз, їх фази 4. Подвійне запліднення у квіткових рослин
2. Комбінаційна мінливість План 1. Схема моногібридного схрещування гороху посівного 2. Цитологічні основи розщеплення при моногібридному схрещуванні 3. Схема дигібридного схрещування посівного гороху 4. Цитологічні основи незалежного комбінування станів ознак при дигібридному схрещуванні 5. Проміжний характер успадкування забарвлення віночка у нічної красуні 6. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана
3. Селекція як галузь сільськогосподарського виробництва Організація селекційної роботи в Україні План 1. Схема селекційного процесу 2. Загальна схема селекційної роботи з перехреснозапильними культурами . 3. Типова схема селекційного процесу із самозапильними культурами 4. Загальна схема селекційної роботи з картоплею 5. Культиваційні споруди та фітотрони
4. Вихідний матеріал для селекції План 1. Вихідний матеріал для селекції 2. Центри походження культурних рослин (М.І. Вавилов, 1940) 3. Мегацентри видового різноманіття рослин (П.М. Жуковський, 1970) 4. Генетичне різноманіття пшениці 5. Формування колекції генетичного різноманіття кукурудзи
5. Державне сортовипробування План 1. Державне випробування сортів рослин 2. Складові випробування сортів рослин 3. Державна служба з охорони прав на сорти рослин 4. Організаційна структура реєстрації сортів рослин, придатних до поширення в Україні
  6. Тема: Вирощування насіння еліти План 1. Схема поліпшувального насінництва соняшнику 2. Схема вирощування еліти самозапильних культур 3. Схема добору клонів та відтворення еліти на їхній основі 4. Схема виробництва еліти методом масового добору
7. Тема: Організація сортового і насіннєвого контролю План 1. Відбирання проб від партії насіння у мішках 2. Обладнання для відбирання проб 3. Обладнання для виділення проби 4. Виділення середньої проби 5. Етикетки для насіння 6. Сортова сертифікація насіння 7. Польове інспектування 8. Обстеження поля методом діагоналей 9. Негативний добір (видові та сортові прополювання) 10. Ґрунтовий контроль (пост- контроль)
8. Насінництво зернових культур, кукурудзи і картоплі План 1.Насінництво картоплі 2. Сорти картоплі української селекції 3. Сорти картоплі зарубіжної селекції 4. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 5. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 6. Сортові ознаки ячменю 7. Сортові ознаки кукурудзи
  Разом лекційних годин

6. Тематика та план семінарських та практичних занять

(денна форма навчання)

 

Назва теми. План К-сть годин
Молекулярна генетика План 1. Нуклеїнові кислоти. ДНК 2. Механізм роботи рибосоми. 3. Біосинтез білка
2. Цитологічні основи спадковості План 1. Розв’язання задач з моно гібридного схрещування 2. Розв’язання задач дигібридногосхрещування
  Гібридизація в селекції рослин . Використання мутагенезу і поліплоїдії в селекції План 1. Техніка гібридизації 2. Подолання безпліддя міжвидового капустяно - редькового гібрида 3. Родовід сорту озимої пшениці Безоста 1 4. Поліплоїдія у рослин цукрового буряка
    Біотехнологічні методи і генна інженерія План 1. Класифікація об‘єктів біотехнології 2. Агробактеріальний метод бомбардування частками 3. Основні клітинні технології 4. Мікроклональне розмноження картоплі і одержання безвірусного матеріалу 5. Клональне мікророзмноження 6. Схема розмноження рослин методом активації вже існуючих меристем
5. Система насінництва План 1. Система насінництва кукурудзи 2. Система насінництва зернових культур 3. Система насінництва багаторічних трав 4. Система насінництва гібридного соняшнику 5. Схема організації насінництва картоплі
6. Організація сортового і насіннєвого контролю План 1. Відбирання проб від партії насіння у мішках 2. Обладнання для відбирання проб 3. Обладнання для виділення проби 4. Виділення середньої проби 5. Етикетки для насіння 6. Сортова сертифікація насіння 7. Польове інспектування 8. Обстеження поля методом діагоналей 9. Негативний добір (видові та сортові прополювання) 10. Ґрунтовий контроль (пост- контроль)
7. Насінництво зернових культур, кукурудзи і картоплі План 1. Насінництво картоплі 2. Сорти картоплі української селекції 3. Сорти картоплі зарубіжної селекції 4. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 5. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 6. Сортові ознаки ячменю 7. Сортові ознаки кукурудзи
  Разом годин

 

Самостійна робота

(денна форма навчання)

 

Назва теми. План К-сть годин
1.   Цитологічні основи спадковості План 1. Схема будови рослинної клітини 2. Хромосоми 3. Мітоз, мейоз, їх фази 4. Подвійне запліднення у квіткових рослин
2. Молекулярна генетика План 1. Нуклеїнові кислоти. ДНК 2. Механізм роботи рибосоми. 3. Біосинтез білка
3. Комбінаційна мінливість План 1. Схема моногібридного схрещування гороху посівного 2. Цитологічні основи розщеплення при моногібридному схрещуванні 3. Схема дигібридного схрещування посівного гороху 4. Цитологічні основи незалежного комбінування станів ознак при дигібридному схрещуванні 5. Проміжний характер успадкування забарвлення віночка у нічної красуні 6. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана
4. Вихідний матеріал для селекції План 1. Вихідний матеріал для селекції 2. Центри походження культурних рослин (М.І. Вавилов, 1940) 3. Мегацентри видового різноманіття рослин (П.М. Жуковський, 1970) 4. Генетичне різноманіття пшениці 5. Формування колекції генетичного різноманіття кукурудзи
5. Гібридизація в селекції рослин . Використання мутагенезу і поліплоїдії в селекції План 1. Техніка гібридизації 2. Подолання безпліддя міжвидового капустяно - редькового гібрида 3. Родовід сорту озимої пшениці Безоста 1 4. Поліплоїдія у рослин цукрового буряка
6. Методи добору План 1. Схема індивідуально-родинного добору 2. Схема родинно-групового добору 3. Схема масового багаторазового добору
7. Селекція на гетерозис План 1. Селекція на гетерозис 2. Одержання гетерозисного насіння F1 за схемою відновлення фертильності. 3. Одержання гетерозисного насіння F1 за схемою змішування 4. Схема одержання інцухт-ліній кукурудзи 5. Схема одержання подвійного міжлінійного гібриду кукурудзи з використанням ЦЧС 6. Використання цитоплазматичної чоловічої стерильності у селекції на гетерозис
8. Біотехнологічні методи і генна інженерія План 1. Класифікація об‘єктів біотехнології 2. Агробактеріальний метод бомбардування частками 3. Основні клітинні технології 4. Мікроклональне розмноження картоплі і одержання безвірусного 5. матеріалу 6. Клональне мікророзмноження 7. Схема розмноження рослин методом активації вже існуючих меристем
9. Селекційні оцінки План 1. Прилади для оцінювання селекційного матеріалу 2. Механізація робіт у селекційному процесі
10. Наукові основи насінництва. Сортові якості та врожайні властивості насіння План 1. Типове науково – виробниче об’єднання 2. Екологічні чинники насінництва
11. Післязбиральна обробка і зберігання насіння. 1. Машини для післязбиральної обробки насіння
  Морфологічні особливості сільськогосподарських культур План 1. Морфологічні особливості кукурудзи 2. Морфологічні особливості гороху 3. Морфологічні особливості твердої і м’якої пшениці 4. Морфологічні особливості ячменю 5. Морфологічні особливості жита 6. Морфологічні особливості сорго 7. Морфологічні особливості вівса 8. Морфологічні особливості проса 9. Морфологічні особливості картоплі 10. Морфологічні особливості соняшника
12. Насінництво зернових культур, кукурудзи і картоплі План 1. Насінництво картоплі 2. Сорти картоплі української селекції 3. Сорти картоплі зарубіжної селекції 4. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 5. Сортові ознаки м'якої і твердої пшениці 6. Сортові ознаки ячменю 7. Сортові ознаки кукурудзи
  Разом годин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.