Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні показники фінонсово - господарської діяльностіПоказники Роки Відхилення від попереднього періоду
Абсолютне (+;-) Відносне %
2012/ 2013/ 2012/ 2013/
Обсяги реалізованої продукції, тис.грн. -64463 24,18 -24,22
Обсяг виробленої продукції, тис.грн. -48210 42,33 -17,5
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. -22169 20,04 -9,99
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. -13334 -13539 -24761 -205 -11222 1,54 82,88
Власний капітал, тис. грн. 36,78 49,18

ДП « АСЗ №1 ПАТ АК ‘‘Богдан Моторс’’» за 2011 – 2013 роки

Вартість активів, тис. грн. -34023 12,82 -16,71
Дебіторська заборгованість, тис.грн. -5165 -0,83 3,93
Кредиторська заборгованість, тис.грн. 18,22 2,01
Валюта балансу, тис.грн. -20852 15,83 -8,68
Середньооблікова чисельність працівників, осіб -127 -295 -11,36 -29,77
Фонд оплати праці, тис. грн. 40797,2 32491,2 11033,2 -8306 0,37 -0,20
Середньорічний виробіток на 1 працівника, тис.грн. 173,08 277,91 289,69 104,83 11,78 0,61 0,04
Середньорічна основна заробітна плата 1 працівника, тис. грн. 0,55 0,13
Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн. 20080,5 49,5 -27,5 0,55 0,13
Фондовіддача, грн. (р.2 : р.14) 9,7 13,7 10,1 4,0 -3,6 0,41 0,26

Продовження табл. 6.1

 

Проаналізуємо розраховані і отримані показники. Обсяги реалізованої продукції підприємства в 2012 р. становили 51807 тис. грн., або 24,18 %, а в 2013 р. вони мали динаміку спаду на 64463 тис. грн., або на 24,22 % проти показника 2013 р.

Це свідчить про зниження темпів продажу, спаду продажів, що викликане і економічною кризою, і зростанням цін на продукцію в кінцевому результаті.

Обсяги виробленої продукції підприємства не мають постійної динаміки. В 2012 р. вони нарощувалися, так як підприємство виробило продукції на 81902 тис. грн., або на 42,33 % більше, ніж у минулому році. В 2013 р., частково і із-за зниження продажів, підприємство скоротило обсяги виробництва на 48210 тис. грн., або на 17,5 %.

Собівартість реалізованої продукції є одним із прямих чинників впливу на отримання чистого прибутку. В 2012 р. вона зросла на 49957 тис. грн., або на 20,04 %, а в 2013 р. – знизилась на 22169 тис. грн., або на 9,99 %.

Загалом фінансове і виробниче управління на підприємстві неефективне, так як при нестійкій динаміці виробництва і реалізації підприємству все ж не вдалося значним чином наростити чистий прибуток на кінець кожного періоду, а отримати значні збитки, що мають динаміку до зростання. Так, на кінець 2012 р. підприємство збільшило чистий збиток на 205 грн., або на 1,54 %, на кінець 2013 р. – ще на 11222 тис. грн., або на 82,88 % проти показників минулого періоду.

Вартість активів підприємства формується із запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості, коштів на розрахунковому рахунку в банку. В 2012 р. активи становили 23141 тис. грн., або 12,82 %, а в 2013 р. активи знизились на 34023 тис. грн., або на 16,71 %. Динаміку і структуру змін потрібно аналізувати детальніше за складовими активу, але найімовірніше, підприємство реалізувало не всю готову продукцію і тому не повернуло дебіторську заборгованість.

Так, дебіторська заборгованість підприємства в 2012 р. знизилась на 5165 тис. грн., або на 0,83 %, а в 2013 р. зросла на 4049 тис. грн., або на 3,93 %. Основним фактором її зниження є покращення фінансової дисципліни щодо боржників підприємства і погашення заборгованості за куплену продукцію в коротші терміни покупцями.

Кредиторська заборгованість в 2012 р. має тенденцію до зростання на 44496 тис. грн., або на 18,22 %, а в 2013 р. кредиторська заборгованість ще зростає – на 5795 тис. грн., або на 2,01 %. Це – наслідок збитковості підприємства.

Валюта балансу підприємства в цілому відображає його вартість на кінець року. Так, в 2011 р. підприємство мало вартість 107444 тис. грн., в 2012 р. його вартість зросла на 32843 тис. грн., або на 15,83 %. В 2013 р. вартість підприємства знизилась на 20852 тис. грн., або на 8,68 %. На цей показник впливає маса факторів. Зростання валюти балансу в даному випадку пов’язане із нарощенням як активів, так і кредиторської заборгованості підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Підприємство має різну і непостійну кількість працівників щороку. В 2011 р. їх було 1118 осіб, в 2012 р. – на 127 особи, або на 11,36 % менше, в 2013 р. – ще на 295 осіб менше, ніж в 2012 році. Загалом підприємство вивільнило за два роки 422 особи.

Фонд оплати праці працівників підприємства також має непостійну динаміку. Так, в 2012 р. було піднято фонд на 11033,2 тис. грн., в зв’язку із зміною законодавства і державним регулюванням розміру заробітньої плати, а в 2013 р. фонд знизився на 8306 тис. грн., або на 0,20 %.

Так, в 2011 р. працівники мали основної зарплати (без премій, нарахувань, інших доплат) 26623 тис.грн., в 2012 р. – 41209 тис.грн., а в 2013 р. – 46683 тис.грн.

Працівники тісно пов’язані з основними засобами. Їх середньорічна вартість змінюється нерівномірно: в 2012 р. – зростає на 49,5 тис. грн., або на 0,002 %, в 2013 р. знижується на 27,5 тис. грн., або на 0,001 %. В зв’язку із цим фондовіддача основних засобів має також не постійний показник і варіює від 9,17 до 13,7 грн. виробленої продукції на 1 грн. основних засобів.

Таким чином, можемо відмітити, що підприємство ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» переживає фазу спаду і ще не повністю вийшло з кризового становища.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.