Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Організаційно-правова форма, цілі та характер господарської діяльності підприємстваРОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Організаційно-правова форма, цілі та характер господарської діяльності підприємства

 

ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”» (ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”») являється одним із найбільших вітчизняних виробників автомобільної техніки, що має давню історію свого розвитку.

У зв’язку з реорганізацією структури ВАТ «ЛуАЗ», на базі луцького виробничого майданчика створено дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» керується у своїй роботі законодавством України, Статутом та рішеннями засновника.

ПАТ «АК “Богдан Моторс”» – група підприємств, яка спеціалізується на проектуванні та випуску дорожніх і транспортних засобів. До його складу входять такі підприємства: Луцький автомобільний завод – спеціалізується на випуску легкових автомобілів та автобусів, в складі: ДП автоскладальний завод № 22 (м. Черкаси) – підприємство будується; ДП «Науково-технічний центр – ЛуАЗ» (м. Луцьк) – займається науково-технічними розробками.

ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» діє на підставі Статуту ( див. додаток А).

Статут затверджено засновниками та зареєстровано місцевими органами влади. Він має право на власну печатку і розрахунковий рахунок у банку.

ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» утворено для найбільш повного і якісного задоволення потреб українських та іноземних підприємств, організацій, у послугах та продукції, що виробляються або надаються Товариством з метою отримання прибутку, інвестування власних перспективних проектів, на розвиток виробництва, а також реалізацію соціально - економічних інтересів.

 

Для досягнення поставлених цілей і вирішення завдань, визначених Статутом, ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» має право на здійснення всіх видів господарської діяльності, у тому числі:

- науково-дослідної;

- довідково-консультаційної;

- рекламно-інформаційної;

- лізингової;

- маркетингової;

- виробничої;

- посередницької.

У тому числі ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» має право здійснювати брокерську, дилерську, представницьку й іншу діяльністю. ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» здійснює всі не заборонені законом цивільно-правові угоди, здійснює операції з майном, здійснює інші операції чи дії, що не суперечать законодавству України.

При цьому ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» діє на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування; самостійно в установленому і не суперечить законодавству порядку вирішує питання господарювання, планування, постачання, впорядкування системи і розміри оплати праці, розподіляє чистий прибуток.

ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» у своїй діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі валютної самоокупності та самофінансування відповідно до законодавства України та свого Статуту. Економічні зв'язки з зарубіжними юридичними та фізичними особами кампанія будує на принципах взаємовигоди та рівноправності. Компанія може також брати участь у спільних міжнародних соціально-культурних програмах.

Директор ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» разом з його засновниками є власником статутного капіталу. Рада засновників вирішує питання про розподіл чистого прибутку.

За рахунок залучення додаткових грошових коштів, підприємство збільшує свої основні і оборотні фонди, нарощує випуск продукції, поліпшує її якість, збільшує дохід.

Предметом діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є:

– розробка, виробництво, реалізація обслуговування транспортних засобів;

– виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізацію продукції, що випускається та розробку нових зразків продукції;

– виконання робіт з гарантійного та технічного обслуговування автомобілів;

– розробка нової автомобільної техніки та створення торгових мереж для реалізації транспортних засобів.

Метою діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є насичення внутрішнього ринку транспортними засобами, ефективне використання виробничого та комерційного потенціалу для одержання прибутку. Сьогодні основним видом діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є виробництво легкових і вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів.

Виробничіпотужності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”», в створення яких інвестовано понад 440 млн. доларів США, дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тис. легкових авто, до 8000 автобусів та тролейбусів на рік, а також приблизно 15 тис. вантажівок і спеціалізованої техніки.

Корпорація «Богдан» реалізує свою продукцію більше ніж у 10 країнах Центральної і Східної Європи, а саме: Російська Федерація, Республіка Казахстан, Грузія, Республіка Болгарія, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Айзербайджанська Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Республіка Молдова.

Основними видами продукції ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» році являються: ВАЗ; легкові Богдан; легкові HYUNDAІ; вантажні HYUNDAІ; вантажні Богдан; Автобус “Богдан” та тролейбуси. Продукція Товариства є перспективною, користується попитом. Попит на вантажні автомобілі, автобуси та тролейбуси постійний і не залежить від сезонних змін, найбільший пік продажу легкових автомобілів припадає на весну та осінь. Основним ринком збуту продукції ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» являється загальнодержавний ринок України та ринки країн СНД.

Основні ризики в діяльності Товариства:

- нестабільна цінова політика на енергоносії, паливно-мастильні матеріали;

- суттєвим фактором ризику для Товариства залишається залежність від постачальників машинокомплектів;

- інфляційні процеси в народному господарстві;

- загальний економічний стан в державі;

- нестабільність законодавства України;

- відсутність стабільної кредитної політики;

- низька платоспроможність населення;

- форс-мажорні обставини (стихійні лиха, фінансові кризи, аварії і тому подібне).

В 2011 році Товариство впроваджувало природоохоронні заходи, які зменшували промислові ризики, формувало політику екологічного менеджменту, спрямовану на зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Для забезпечення безперебійної роботи Товариство здійснює свою діяльність згідно вимог чинного законодавства та має всі необхідні дозволи. Розширення ринків збуту продукції проводилось шляхом розширення та вдосконалення дилерської мережі на загальнодержавному ринку та освоєння ринків країн СНГ. Збут продукції ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» відбувався через торгівельно-сервісну мережу холдингу “Богдан”. Основними каналами збуту є дистриб’юторські компанії, а також продаж безпосередньо на покупця. Основні методи продажу – через мережу пов’язаних дистриб’юторських та дилерських компаній переважно за договорами комісії: легкові та вантажні автомобілі –оптова торгівля, автобуси – оптова та роздрібна торгівля, тролейбуси – роздрібна торгівля. Товариство здійснює свою діяльність в галузі автомобілебудування, яка є матеріало-, енерго-, праце-, фінансовозатратною галуззю. Для її розвитку необхідна постійна модернізація обладнання, оновлення виробництва, розширення номенклатури продукції, впровадження нових, прогресивних технологій, внесення значних капіталовкладень. Слід зауважити, що очікування продовження негативних тенденцій на автомобільному ринку у 2011 році справдилося, що дуже суттєво вплинуло на зменшення обсягів виробленої підприємством продукції.

Для виготовлення продукції Товариство використовує комплектуючі та матеріали, які отримує на договірній основі від різних організацій по договірним цінам, ціни постійно зростають. Постачальники за основними видами комплектуючих та матеріалів займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання. Залежність від постачальників залишається суттєвим фактором ризику для ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”». Вплив цього фактору зменшується за рахунок наявності довгострокових контрактів з основними контрагентами. В звітному періоді постачальниками машинокомплектів, основними контрагентами являються: Hanwa Corporatіon, ТОВ «Хюндай Мотор Україна», ТОВ “Авто-Технологія”, ТОВ “Богдан-Індустрія”.

На Міжнародній виставці City Bus-2012, яка проходила у Москві, презентувались автобуси «Богдан А30212», «Богдан А20111».
«Богдан» чотири рази ставав переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України», представляючи свою продукцію – тролейбуси міські з низьким рівнем підлоги Т60111, Т70115, тролейбус міський особливо великої місткості з низьким рівнем підлоги Т90110 та міський автобус з напівнизьким рівнем підлоги А20111.

У 2013 роціДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» вибороло перше місце у ТОП-10 підприємств України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, підприємство очолило рейтинг за результатами загальнодержавного статистичного ранжування «Експортер року 2013». У такий спосіб «Богдан» випередив такі підприємства, як: ТзОВ «Український автобус», ПрАТ «Бориспільський автозавод», ПАТ «Українська автомобільна корпорація» тощо.

Крім того, «Богдан» займає першу сходинку в такому престижному рейтингу вже другий рік поспіль.

Основна ціль діяльності підприємства – досягнення та перевищення рівня якості та надійності роботи автомобільного заводу в Східній Європі, зміцнення позицій на світових ринках.

ДП «Автоскладальний завод № 1» АК “Богдан Моторс” почало виробництво нової лінійки автобусів «Богдан» сімейства А069 [10].

На заводі не зупиняються на досягнутому, конструктори постійно намагаються працювати над удосконаленням існуючих моделей і розробкою нових. Підтвердженням тому служать презентовані в 2011-12 рр.. моделі «Богдан» А20, А302 і випущена в світ абсолютно унікальна розробка - перший в Україні гібридний автобус «Богдан» А70522. 2013-й також не стане винятком. Чергове дітище «Богдана» – оновлене сімейство автобусів особливо малого класу А069 - моделі «Богдан» А06907, А06908 і А06909. Що ж відрізняє автобуси сімейства А069 нового покоління від своїх попередників? В основі конструкції автобусів, як і в їхніх попередників, використано якісне і надійне шасі Hyundai County, яке добре зарекомендувало себе У новій лінійці за рахунок застосування двигуна сучасної конструкції D4DD, який відповідає екологічному стандарту Євро-3, знижене споживання палива. Різні варіанти виконання шкільного автобуса А06907 (на 25 і 27 місць) дозволяють забезпечити перевезення школярів всіх вікових категорій. У міській версії автобуса «Богдан» А06909 різні виконання компонувань просторого салону дозволяють з комфортом перевозити від 18 до 20 сидячих пасажирів та до 12 стоячих.

«Богдан» намагається забезпечити варіативність комплектації в різних версіях виконання автобусів. Так, в автобусі «Богдан» А06908 передбачено два варіанти виконання – приміський та міжміський.

Перші представники модернізованої лінійки «Богдан» А069, зокрема шкільні моделі А06907, вже зійшли з конвеєра і знайшли свого покупця.

Для подальших перспективних поставок в країни ЄС своєї продукції «Богдан» завершив процедуру сертифікації автобуса серії «Богдан» А302 відповідно до норм країн Європейського союзу. Сертифікаційні випробування автобуса протягом трьох місяців проводили румунські фахівці як на виробничих потужностях «Богдана» в Луцьку, так і на території сертифікаційного центру в Бухаресті. Як зазначив заступник президента Корпорації «Богдан» Володимир Гунчик, компанія відчуває великий потенціал європейського ринку для своєї продукції і веде активну роботу з її просування на зарубіжні ринки.

Раніше автобус «Богдан» А302 успішно пройшов тест-драйв у польських перевізників і брав участь в експозиції Торгово-Сервісного Дому «Богдан» на виставці TRANSEXPO 2012, викликавши неабиякий інтерес у перевізників. В результаті компанією була розпочата процедура сертифікації автобусів для європейського ринку. Безумовно, отриманий сертифікат – це тільки «перша ластівка» і зупинятися на досягнутому «Богдан» не має наміру. Вже ведуться підготовчі роботи до сертифікації ще однієї моделі автобуса великого класу – «Богдан» А701. Попередньо, сертифікаційні випробування намічені на весну цього року.

Також на даний момент підприємство ДП АСЗ №1 АТ АК «Богдан Моторс» веде активну політику в сфері інтегрованої системи менеджменту.

Керівництво бере на себе зобов’язання управляти всіма процесами інтегрованої системи менеджменту, необхідними для визначення та задоволення запитів і очікувань споживачів з врахуванням законодавчих вимог та екологічних аспектів. Головним завданням у сфері інтегрованої системи є формування єдиних цілей і напрямів діяльності підприємства, створення умов для повного залучення всього персоналу в процесі досягнення його стратегічних та щоденних завдань, реалізація особистих якостей кожного співробітника.

У своїй діяльності підприємство зобов’язується виконувати вимоги міжнародних стандартів ISO 9001: 2008 та ISO 14001:2004, а саме:

1. Постійно аналізувати та вдосконалювати інтегровану систему менеджменту.

2. Покращувати інфраструктуру підприємства з врахуванням вимог природоохоронного законодавства.

3. Проектувати та постійно вдосконалювати конструкції ДТЗ направлені на енергозбереження, підвищення їх екологічності та надійності.

4. Впроваджувати сучасні екологічно чисті та енергозберігаючі технології та обладнання.

5. Проводити періодичне навчання та підвищувати кваліфікацію персоналу.

Виконання завдань досягається шляхом виділення ресурсів, підбору, підготовки і перепідготовки кадрів, інформаційним забезпеченням, постійним вдосконаленням технологій та конструкцій продукції, впровадження системи екологічного моніторингу на основних джерелах видатків, аналізу і моніторингу процесів, проведенням випробувань продукції, внутрішніх аудитів інтегрованої системи менеджменту. Дана політика є основою для планування цілей, покращення якості продукції, вдосконалення системи управління навколишнім середовищем та аналізу інтегрованої системи менеджменту керівництва.

Цілі інтегрованої системи менеджменту ДП АСЗ №1 на 2014 рік:

1. Розробити конструкцію та провести підготовку виробництва тролейбуса Т70118 з покращеними споживчими характеристиками.

2. Модернізувати котельню з метою зменшення валового викиду забруднюючих речовин та енергозбереження.

3. Провести розширення ліцензії Навчального центру підприємства на підготовку водіїв тролейбусів.

«Богдан» – єдиний виробник пасажирського транспорту в Україні, який має в своїй виробничій лінійці автобуси всіх класів і випускає не тільки машини малого класу, але й сучасні міські середні, великі та особливо великі автобуси, які вписуються в європейську тенденцію до укрупнення рухомого складу.

Перераховані транспортні засоби відповідають вимогам Державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-14 рр.., в якій, згідно п.40, передбачено «придбання з використанням механізму пільгового кредитування у вітчизняних виробників 4200 одиниць автобусів середньої, великої та особливо великої пасажиромісткості».

Продукція ДП АСЗ №1 ПАТ АК «Богдан Моторс» є унікальним винаходом технологів, отри­мує найвищі оцінки авторитетних комісій та конкурсів, однак найбільшим свідченням успіху компанії є довіра і визнання покупців.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.