Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розвиток і поглиблення сюжету гри, при якому можливе його видозміна і доповнення.Головна мета занять з навчання грі полягає в тому, щоб у вихованців сформувався інтерес до сюжетно-рольових ігор, що включає в себе уявну ситуацію, дії з предметами-заступниками, рольова поведінка.

У процесі гри в дітей з порушеннями інтелекту формується довільність психічних процесів: довільні увагу і пам'ять. Ігроваситуаціяі дії в ній активізують розумову діяльність вихованців. У грі діти вчаться діяти з предметами-заступниками, вони дають їм нове ігрове назву, вчаться адекватно діяти в уявній ситуації. Поступово ігрові дії скорочуються, дитина навчається мислити про предмети і діяти з ними в розумовому плані. Отже, грау великий мірі сприяє поступовому переходу дитини домисленняв плані уявлень. Гра виступає як діяльність, в якій відбувається формування передумов до переходу розумових дій на більш високий етап - етап розумових дій з опорою на мову.

5.Соціально-педагогічні можливості трудової діяльності дітей-інвалідів.

Оволодіння елементами трудової діяльності є прямим продовженням розвитку предметної діяльності дитини, робить для дитини соціально значущими самі предметні дії і вимагає нового рівня оволодіння предметними і гарматними діями.

Оволодіння елементами трудової діяльності виявляється не простою справою для дошкільників з порушеннями інтелекту.Вже самообслуговування включає в себе ряд дуже складних по своїй структурі навичок, якими повинні опанувати діти. Для дитини тут може виникнути дві труднощі: у визначенні і засвоєнніпослідовностіоперацій і в оволодінні кожної з них. Виникнення трудової діяльності відіграє велику роль в засвоєнні розумово відсталим дитиною досвіду дій з предметами, сприяє розумінню ролі кожного окремого дії і його логічній послідовності.

Формування елементів трудової діяльності здійснюється на спеціальних заняттях і в побуті, і ведеться у двох напрямках. З одного боку, дітей знайомлять з працею дорослих, з роллю праці в житті всього суспільства, виховують повагу до праці дорослих. З іншого боку, трудове виховання ведеться при організації практичної діяльності дітей - при формуванні навичок самообслуговування, на заняттях: за ручної праці, в процесі господарсько-побутової праці та праці в природі.

Величезну допомогу в розумінні значення праці, в засвоєнні знань про людей різних професій може надати гра, в якій діти під керівництвом педагогів і вихователів будуть обігрувати отримані під час спостережень враження, по черзі виконуючи ролі шофера, продавця, перукаря і т.д.

Формування уявлень про працю дорослих проводиться також у процесі ознайомлення дітей з художніми творами - з казками, оповіданнями, віршами, з ілюстраціями до цих творів, а в старших групах та зі спеціальними діафільмами,розповідаютьпро різні професії. Уявлення уточнюються за допомогою дидактичних ігор.

Поряд з формуванням уявлень про працю дорослих проводитьсяорганізаціятрудової діяльності самих дітей. На перших роках навчання особливе місце приділяється прищепленню навичок самообслуговування і культурно-гігієнічних навичок. Ці навички формуються на спеціальних заняттях і закріплюються під час всіх режимних моментів.

Трудове навчання здійснюється також на спеціальних заняттях з ручної праці, на яких діти виконують різні вироби. На цих заняттях необхідно, крім навичок ручної праці, створювати у дітей інтерес і повагу до результату своєї праці. Для цього результат праці потрібно виділити і зробити значущим для дітей. На заняттях з ручної праці діти виготовляють вироби, які можуть служити атрибутами для, ігри, засобом прикраси групи,подарункомдля молодших дітей або дорослих і т.п. Саморобки повинні бути не тільки індивідуальними, а й колективними. У процесі створенняколективнихвиробів діти вчаться працювати спільно, співвідносити свої дії з діями інших, результат своєї праці з результатами праці своїх однолітків, що становить одну з основних сторін культури праці.

Господарсько-побутової працю вводиться в спеціальному дошкільному закладі на другому році навчання. Спочатку він носить нескладнийхарактер- діти виконують окремі доручення (поливають квіти, розставляють допомоги, роздають ложки перед їжею і т.п.). Поступово трудові доручення ускладнюються.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.