Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаОсвітньо-кваліфікаційний рівень 6.04030201 бакалавр

Напрям підготовки «Інформатика»

Спеціальність Семестр 3-й

Навчальна дисципліна «Математичні методи розв’язування інженерних задач»

 

Екзаменаційний білет № 11

1. Заміна змінних у потрійному інтегралі.

2. Теорема про достатні умови подання функції f(x) рядом Фур’є.

3. Обчислити поверхневий інтеграл першого роду , де

S - частина площини розташованої у першому октанті.

4. Поле утворене силою . Обчислити роботу по переміщенню одиниці маси по колу L: .

 

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики, інформатики та математичного моделювання

Протокол № 3 від „ 11 ” листопада 2015 року

Завідувач кафедри ____________________ / Лєві Л. І. доктор техн. наук, професор

Екзаменатор ___________________ /Яковенко Т. П./

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.04030201 бакалавр

Напрям підготовки «Інформатика»

Спеціальність Семестр 3-й

Навчальна дисципліна «Математичні методи розв’язування інженерних задач»

 

Екзаменаційний білет № 12

1. Застосування потрійних інтегралів до задач геометрії.

2. Розвинення в ряд Фур’є парної періодичної функції.

3. Обчислити поверхневий інтеграл першого роду , де S - частина поверхні параболоїда , яка відтинається площиною z = 0.

4. Обчислити масу кривої , якщо густина в кожній точці дорівнює .

 

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики, інформатики та математичного моделювання

Протокол № 3 від „ 11 ” листопада 2015 року

Завідувач кафедри ____________________ / Лєві Л. І. доктор техн. наук, професор

Екзаменатор ___________________ /Яковенко Т. П./


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.04030201 бакалавр

Напрям підготовки «Інформатика»

Спеціальність Семестр 3-й

Навчальна дисципліна «Математичні методи розв’язування інженерних задач»

 

Екзаменаційний білет № 13

1. Застосування потрійних інтегралів до задач фізики.

2. Поняття поверхневого інтеграла першого роду, його існування та обчислення.

3. Обчислити потік векторного поля через частину площини 2x + y + z = 2, що лежить в першому октанті.

4. Функцію , задану на відрізку [- 1, 1] розкласти в ряд Фур’є.

 

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики, інформатики та математичного моделювання

Протокол № 3 від „ 11 ” листопада 2015 року

Завідувач кафедри ____________________ / Лєві Л. І. доктор техн. наук, професор

Екзаменатор ___________________ /Яковенко Т. П./

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.