Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Записати в альбом і вивчити українські та латинські назви 2 представників родини Лататтєві, 6 представників родини Жовтецеві, 2 представників родини Макові.Зробити необхідні підписи під малюнками.

 
 

1- Латаття біле 2- Магнолія

 

 

Жовтець їдкий Сокирки польові

Мак дикий Чистотіл великий

 

 

 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки

1. Які життєві форми характерні для родин Магнолієві та Лататтєві? Яку кількість видів включають ці родини?

2. Що спільного і відміного у будові квітки магнолії великоквіткової та латаття білого?

3. Назвіть примітивні ознаки родин Магнолієві та Лататтєві.

4. Які представники вищевказаних родин зустрічаються в нашому регіоні? Які ознаки жовтецевих є примітивними і які просуненими?

5. Охарактеризуйте основні лікарські, декоративні, отруйні та бур’янові рослини родин жовтецеві та макові.

6. Порівняйте жовтецеві з магнолієвими. Доведіть, що жовтецеві більш високоорганізовані порівняно з магнолієвими.

7. Назвіть види жовтецевих, занесені до Червоної книги України.

 

Лабораторне обладнання: гербарії, таблиці, фіксований матеріал, чашки Петрі, препарувальні голки, пінцети.

 

Література

  1. Морозюк С.С. Систематика рослин. Лабораторні заняття. -К.: Вища школа, 1988. -С. 121-123, 124-128.
  2. Чопик В.І., Липа О.Л. Лабораторний практикум. 1989. –С. 67-83.
  3. Нечитайло В.А., Липа О.Л. Систематика вищих рослин. -К.: Вища школа, 1993. –С. 126-130, 133-141.
  4. Сергиевская Е. В. Систематика высших растений: Практический курс. С.-Петербург: 1998.-С. 160- 181, 189- 210, 354-357.
  5. Липа О. Л., Добровольський І. А.Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. - К. : Вища школа, 1975.- С. 273-275, 278-280.

 

 

Лабораторна робота №2

 

Тема: Підклас Каріофіліди – Carуophyllidae

Підклас Гамамелідиди – Hamamelididae.

Мета:На основі вивчення представників різних родин визначити місце каріофілід і гамамелідид в системі дводольних.

Професійна спрямованість:В шкільному курсі біології розділ “Рослини” 6 клас вивчаються родини Лободові, Березові та Букові.

Теоретичні питання

1. Порядок Гвоздикоцвіті. Характеристика родини Гвоздикові

2. Характеристика родини Лободові.

3. Порядок Гречкоцвіті. Характеристика. Родини Гречкові

4. Порядок Букоцвіті. Характеристика родини Букові.

5. Порядок Березоцвіті. Характеристика родини Березові.

 

 

Завдання та методичні поради

Ввести в систему гвоздику дельтовидну (Dianthus deltoides), гречку посівну (Fagopyrum esculentum), буряк звичайний (Beta vulgaris) дуб звичайний (Quercus robur), березу повислу (Betula pеndula)

Надцарство -

Царство -

Підцарство -

Відділ -

Клас –

Підклас

Порядок –

Родина –

Підродина -

Рід -

Вид –

 

Надцарство -

Царство -

Підцарство -

Відділ -

Клас –

Підклас

Порядок –

Родина

Рід -

Вид –

 

2. Використовуючи гербарій, таблиці, фіксовані матеріали та колекції, вивчити особливості будови, вегетативних та генеративних органів різних представників (по 2) родини Гречкові, Лободові, Гвоздичні, Букові та Березові. Заповнити таблицю:

 

Родина / вид укр., лат. Життєві форми Коренева система, видозміни Стебло (тип стебла, галуження) Листок (форма та розчленування листкової пластинки, жилкування, листорозміщення) Квітка (особливості будови, формула квітки, суцвіття) Плід, насіння Значення
Гвоздичні   1.Зірочник середній.     2.Мильнян-ка лікарська     Лободові   3.Буряк звичайний.                
Гречкові   4.Гречка посівна.   5.Гірчак зміїний.   Букові   6.Дуб звичайний.     7.Бук лісовий.     Березові   8.Береза повисла (бородавчаста).   9.Вільха клейка (чорна).   10.Ліщина звичайна.                  

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.