Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗДІЛ 3. Вивчення порядку ведення діловодства на базі практики. 

На базі практики систему документообігу складають розпорядження, накази та рішення Міністерства соціальної політики, Головного управління соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, районної ради , листування з цими органами , а також накази директора територіального центру, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Під час вивчення порядку ведення діловодства мною було досліджено, що вся вхідна та вихідна зберігається в юрис-консульта у папках із нумерацією, яка і визначає які документи надсилаються та ведуться у територіальному центрі. Ці документи зберігаються у юрисконсульта та інспектора з кадрів.

Під час вивчення номенклатури справ у територіальному центрі я дізнався,що для затвердження номенклатури справ на календарний рік відбуваються засідання експертної комісії на якому і приймається рішення про затвердження номенклату-ри справ. Під час засідання ведеться протокол засідання в якому зазначаються ду-мки членів засідання та прийняте рішення, протокол затверджується директором територіального центру.Сама ж номенклатура справ в територіальному центрі ск-ладається ;

1) Загальне діловодство ;

2) Діловодство у відділі бухгалтерського обліку та звітності;

3) Діловодство у відділі соціальної допомоги вдома ;

4) Діловодство у стаціонарному відділі постійного проживання;

5) Діловодство у відділі соціально-побутової адаптації;

Також при вивченні порядку ведення діловодства мною було вивчено порядок ведення особових справ (додаток). Важливим є опис документів у особовій справі тому що там вказуються документи потрібні для працевлаштування в установі- за-ява, наказ, копія паспорта, копія коду ДПІ, копія свідоцтва про народження, доку-мент про відповідну освіту, особова картка особи , що хоче працевлаштуватися в територіальному центрі в певний підрозділ. При вивченні особових справ слід вказати, що на базі практики особова справа заводиться лише на керівні посади, на робочі посади заводиться тільки особова картка П-2.

РОЗДІЛ 4. Вивчення порядку видання наказів на базі практики.

 

При вивченні укладення наказів різних видів було досліджено накази які видаться юрисконсультом у територіальному центрі:

1) наказ про прийом на роботу;

2) наказ про звільнення з роботи;

3) наказ про надання відпустки;

4) наказ про накладення стягнень або про заохочення;

 

Прийом на роботу здійснюється згідно з Кодексом Законом про Працю, Колектив-ним договором, а наказ про відпустку згідно із Законом України «Про відпустку», колективним договором иіж адміністрацією та профспілковим комітетом, а також на підставі заяви особи. В територіальному центрі юрисконсульт складає графік відпусток для працівників (додаток).В установі існують такі види відпусток:

1) щорічна відпустка;

2) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;

3) соціальна відпустка ( у зв’язку із вагітністю; для догляду за дитиною і догляду за нею до досягнення 3-річного віку; у зв’язку із всиновленням дітей);

4) творча відпустка ( у зв’язку з участю у змаганнях);

5) відпустка без збереження заробітної плати;

Тривалість відпусток визначаються Колективним договором і Законом України «Про відпустки», святкові і неробочі дні при визначені щорічних відпусток праці-вникам, які мають дітей не враховуються.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачуються не пізніше ніж за 3 дні до її початку. Нагляд за дотриманням законодавства про відпустки виконують спеціально уповноваженні державні органи та інспекції.

Контроль за дотриманням законодавства про відпустки здійснюють центральні органи виконавчої влади та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові орга-ни територіального центру. Вищий нагляд за додержанням і правилам використа-ння і застосування законодавства про відпустки здійснююється Генеральним про-курором та Генеральною прокуратурою в цілому.Наказ про надання працівникові відпустки видається юрисконсультом та підписується директором центру.

РОЗДІЛ 5.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.