Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗДІЛ 2.Ознайомлення з структурою та функціями бази практики.ЗМІСТ

 

1. РОЗДІЛ 1. ЗНАЙОМСТВО З КЕРІВНИЦТВОМ БАЗИ ПРАКТИКИ………… 3

2. РОЗДІЛ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СТРУКТУРОЮ, ФУНКЦІЯМИ ТА ПОВНО

ВАЖЕННЯМИ ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ………………………………………. 4

3. РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА НА БАЗІ

ПРАКТИКИ………………………………………………………………………….. 6

4. РОЗДІЛ 4. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАННЯ НАКАЗІВ НА БАЗІ ПРАКТИ

КИ…………………………………………………………………………………….. 7

5. РОЗДіЛ 5. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНижОк……..

 

6. РОЗДІЛ 6. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ДІЛОВОДСТВА ЗА ПИСЬМОВИМИ І

УСНИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН………………………………………..

 

7. РОЗДІЛ 7. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГА

ЛЬНИХ ПИТАНЬ………………………………………………………………….

8. РОЗДІЛ 8. ВИВЧЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ……………………………..

9. РОЗДІЛ 9. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ……………………………………………………….

10. РОЗДІЛ 10. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ………..

11. РОЗДІЛ 11. УКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ПРЕТЕНЗІЇ…………………………

12. РОЗДІЛ 12. ОХОРОНА ПРАЦІ НА БАЗІ ПРАКТИКИ…………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………


РОЗДІЛ 1. Ознайомлення з базою практики.

Моєю базою проходження є Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Ківерцівського району Волинської області.Юридичною адресою бази практики є місто Ківерці, вулиця 17 Вересня,6А.Код установи 20139837 згідно із ЄДРПОУ.

Територіальний Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є бюджетною установою,рішення щодо утворення,ліквідації або реорганізації якої приймає місцевий орган влади або орган місцевого самоврядування.

Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України,указами Президента України і Постановами Верховної Ради України прийняті відповідно до Конституції України,актами Кабінету Міністрів України,наказами Міністерства соціальної політики і актами органів місцевого самоврядування,а також на підставі Типового Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 та розпорядження Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області від 10 січня 2013 року №2 «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ківерцівського району.

Основними завданнями центру є:

1) Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2) Встановлення зв’язків з підприємствами,установами,організаціями,фі-зичними особами,родичами громадян, яких обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

3) Надання юридичних послуг та консультацій.

Практика проходить у введеного на підприємстві юрисконсульта Розум Т.М. та інспектора з кадрів Захарук Т.П

РОЗДІЛ 2.Ознайомлення з структурою та функціями бази практики.

У територіальному центрі соціального обслуговування існують такі підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома.

2) відділення соціально-побутової адаптації.

3) відділення соціально-медичних послуг.

4) стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (село Тростянець).

5) відділення організації надання адресної натуральної і грошової допомоги.

6) інші підрозділи ( бухгалтерський відділ, інспектор з кадрів і також уведений на підприємстві юрисконсульт в якого і проходить практика)

 

Моя практика проходить у юрисконсульта який на підприємстві має певні повноваження, права та обов’язки.

Юрисконсульт призначається і звільняється з роботи директором територіального центру і безпосередньо йому підпорядковується ,у роботі керується Конституцією України і Законами України ,інструкціями, наказами , розпорядження по територіальному центру.

Юрисконсульт повинен знати:

1) Постанови,накази,розпорядження вищестоящих органів , нормативні та інші документи з правової діяльності і територіального центру.

2) Чинне законодавство.

3) Методи ведення ділових бесід і переговорів.

4) Цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право.

5) правила користування оргтехнікою.

6) Порядок оформлення і укладення господарських договорів.

7) Основи економіки, організації праці, виробництва та управління .

8) Організаційні принципи кадрової служби.

9) Методику ведення діловодства .

10) Перелік відомостей , що становлять комерційну таємницю.
11) Правила внутрішнього трудового розпорядку територіального центру та посадової інструкції.

12) Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Завдання та обов’язки юрисконсульта;

1) Здійснювати методичне керівництво правової роботи у територіальному центрі, надавати правову допомогу структурним підрозділам.

2) Надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень та інших документів територіального центру.

3) Брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, підготовка висновків про їх юридичній спроможності.

4) Розробляти проекти Колективних договорів та своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів організації.

 

Права юрисконсульта:

1) Вносити пропозиції директору територіального центру щодо удосконалення діяльності відділів з питань організаційної, правової та кадрової роботи.

2) За дорученням керівництва представляти територіальний центр у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань що належить до його компе-тенції.

3) Користується правами і свободами, які гарантуються громадянам України Кон-ституцією та Законами України.

4) здійснення контролю за зберіганням документів та справ.

5) Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та робо-ти із кадрами.

 

Відповідальність юрисконсульта у територіальному центрі;

 

1) юрисконсульт разом із інспектором кадрів несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих їм прав, порушення прав етики, поведінки та законодавства.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.