Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

There has been taken place the transition of our banking system to international accounting and reporting standards since January, 1998.There was founded the Ukrainian Interbank Currency Exchange which trades efficiently Ukrainian and foreign currencies and prevents significant fluctuations in the international value of the hryvnia (UAH).

Банківська система Україні

Банківська система Україні дат на березень 1991 року, коли український парламент прийняв закон "Про банки і банківську діяльність. Відповідно до закону система складається з двох рівнів, Національного банку та комерційних банків.

Національний банк України є центральним фінансовим органом державної проведення єдиної національної грошово-кредитної і валютної політики. Її метою є зміцнення національної валюти, створили системи міжбанківських розрахунків, а також координувати і контролювати всю банківську систему.

Комерційні банки, різні за типом і власності, створені юридичними особами та приватними особами як акціонерних товариств. В даний час близько 230 комерційних банків в Україну. Два банки знаходяться в державній власності (Ощадбанк і українська Експортно-імпортний банк), 41 банків є товариства з обмеженою відповідальністю, 51 банки закриті акціонерні товариства, а решта є відкритими акціонерними товариствами. Їх основні функції включають в себе надання кредитів юридичним та фізичним особам (грівся заставою), грошові перекази і оплату послуг, обмін валют та інші банківські операції. Банківський сектор України має кореспондентські рахунки в 193 іноземних банків, (дати 2000-01). Одночасно, 91 банків-нерезидентів працюють близько 1600 кореспондентські рахунки в банках України. Це підтримує врегулювання імпортно-експортних операцій.

Там було місце переходом нашої банківської системи на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності починаючи з січня 1998 року.

Там була створена Українська міжбанківська валютна біржа, яка торгує ефективно українських та іноземних валютах і запобігає значні коливання на міжнародному значенні гривні (UAH).

Financial institutions

There are different types of financial institutions. They are mostly the same in all countries and act as financial intermediaries between savers and borrowers and present a payment mechanism.

At the center of the financial structure of any country is its central bank (in Ukraine it is the National bank of Ukraine, in the USA – the Federal Reserve System, in Great Britain – the Bank of England). The main function of a central bank is to accept responsibility for advising the Government to make the country’s financial policy, issue national currency, regulate money supply and supervise other financial currency, regulate money supply and supervise other financial institutions such as commercial and savings banks and non-bank financial institutions.

The Ukrainian banking system consists of 2 levels: central bank (the National Bank of Ukraine), commercial banks and the State Saving bank.

Commercial banks receive deposits from their customers and give different loans and other financial services to businesses and individuals (such as, checking and savings accounts, credit cards, traveller’s checks, and others), finance industry and commerce, sell and exchange foreign currencies, invest great amounts of money for the price known as interest rate.

The American banking system consists of the Federal Reserve System as the central bank of the country and four types of commercial banks: commercial banks, saving and loan associations (home mortgages), mutual savings banks and Credit Unions.

Non-bank financial institutions are the same in all countries. They do not accept customer deposits, but they do offer many of the same services as regular banks. In business world there are 4 main types of non-bank financial institutions: Life-insurance companies, Credit unions, Pension funds, brokerage, firms, commercial / consumer financial companies.

 

Фінансові інститути

Існують різні типи фінансових інститутів. Вони в основному однакові у всіх країнах і виступають в якості фінансових посередників між вкладниками і позичальниками і представити механізм оплати.

У центрі фінансової структури будь-якої країни є її центральним банком (в Україну є Національний банк України, в США - Федеральна резервна система, в Великобританії - Банк Англії). Основною функцією центрального банку прийняти на себе відповідальність за консультування уряду, щоб зробити фінансову політику країни, емісії національної валюти, регулювання грошової маси і контролювати інші фінансові валюти, регулювати грошову масу і контролювати інші фінансові інститути, такі як комерційні і ощадні банки і небанківських фінансових установ.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.