Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Природоохоронні заходи на підприємствах зв’язкуПідприємства та спорудження зв’язку на відмінну від хімічних, нафтохімічних, металургійних, целюлозно-паперових та інших подібних підприємств та споруджень негативним впливом на атмосферу та гідросферу умовно можна віднести до порівняно «чистих». Але під час спорудження об’єктів зв’язку хоч і на малій площі поверхні землі відбувається порушення екологічного балансу Технологічні процеси та обладнання, які використовують у зв’язку усе-таки є джерелом певної кількості шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу та потрапляють у гідросферу.

Крім цього значна кількість підприємств та споруджень зв’язку є потужним джерелом електромагнітних полів, охоплюючих великі території та негативно спливаючих на екологічний баланс біосфери. Тому промисловості засобів зв’язку треба приділяти серйозну увагу питанням оцінки її впливу на навколишнє середовище і розробляти природоохоронні заходи.

При проектуванні підприємств та споруджень зв’язку мусить передбачатися зниження забрудненості до допустимого рівня чи ліквідація викидів в атмосферу.

У системі заходів з охорони навколишнього середовища істотну роль відіграє вибір площадки для спорудження об’єктів та планування рішення в їх розміщення Згідно основ земельного законодавства для зменшення негативного впливу на екологічний баланс ґрунтів, лінії зв’язку повинні проводитися головним чином вздовж шляхів, існуючих трас, річок і т. д.

При наявності технологічних процесів, передбачаючих використання води у значних об’ємах, технологічні рішення мусять забезпечити використання систем обертового водопостачання, зменшення кількості стічних вод чи використання безстічних систем. Найбільша концентрація кожної речовини викидів у стічні води не мусить перевищувати допустимих концентрацій, які встановлені діючими нормами.

Санітарні норми та правила (СНіП) вимагають у кожний технічний проект на об’єкт будівництва включати заходи із захисту навколишнього середовища від забруднення. У кожному такому проекті необхідні обов’язкові обґрунтування та розрахунки до використовуючих проектних рішень з утилізації елементів, які знаходяться у стічних водах та викидах в атмосферу, їх очищенню та знешкодженою. Крім цього, у проекти будівництва підприємств та споруджень зв’язку обов’язково мусять бути включені питання, пов’язані з відбудовою (рекультивацією) земельної ділянки та приведення її у стан для подальшого використання у сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві чи за призначенням, наприклад, улаштуванню комунікацій, дренажів та ін. Рекультивацію земель згідно існуючого законодавства здійснює підприємство, організація чи установа, яка веде будівельні роботи. При виникненні небезпеки порушень плідного ґрунтового покриву треба його зняти та зберігати з метою нанесення на рекультивовану землю.

Дня ліній зв’язку (крім абонентських ліній) існують спеціальні норми відводу земель, які встановлюють ширину полосок земель для ліній та розміри земельних ділянок для розміщення споруджень: підсилювальних пунктів (із службовою площею), технічних служб кабельних участків, служб районів технічної експлуатації кабельних та радіорелейних магістралей та інших споруджень на цих лініях.

Підприємства та спорудження зв’язку, які є джерелом потужного електромагнітного випромінювання треба відділяти від житлової забудови, руху транспорту, пасовищ санітарно-захисними зонами, розмір яких визначається ступенем негативного впливу на здоров’я та санітарно-гієнічними умовами життя населення.

При проектуванні та споруджені підприємств зв’язку для забезпечення охорони навколишнього середовища треба передбачати технологічні процеси та виробниче обладнання, при яких мусить бути відсутнім чи не перевищувати допустимих значень:

- виділення в повітря приміщень, в атмосферу та у стічні води шкідливих речовин, а також

- тепла та вологи в робочі приміщення;

- шум, вібрація, інфразвук, ультразвук;

- електромагнітні поля, оптичне, інфрачервоне, ультрафіолетове та іонізуюче випромінювання, а також статична електрика.

При розробці виробничих та технологічних проектів треба передбачати:

- заміну процесів та технологічних операцій, зв’язаних із виникненням шуму, вібрації та інших шкідливих факторів, процесами чи операціями, при яких є відсутня чи зменшується інтенсивність цих факторів;

- заміну твердого та рідинного палива газом;

- герметизацію та максимальне уплотніння стиків та з’єднань у технологічному обладнанні для запобігання виділення шкідливостей у процесі виробництва;

- рекуперацію (виділення та вловлення) шкідливих речовин та очищення від них технологічних викидів; використання процесів, при яких максимально зменшується кількість стічних вод.

Поступовий перехід у галузі зв’язку від механізації до автоматизації виробництва з наступною його кібернизацією з одного боку, збільшує потужність можливого впливу людини на природу, але, з іншого, дозволяє мати принципово нову технологічну основу для вирішення екологічних проблем.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.