Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.Закінчена робота подається студентом на заочний відділ у термін, визначений відповідним графіком.

 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольну роботу рецензує викладач навчальної дисципліни “Економіка підприємства”. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту роботи встановлює викладач фахової дисципліни.

Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Здати екзамен з курсу “Економіка підприємства” студент може тільки після захисту контрольної роботи.

І. Теоретична частина

 

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.

1. Поняття підприємства, цілі, напрямки діяльності, класифікація, форми об’єднань підприємств, правові основи функціонування (згідно Господарського кодексу України).

2. Види господарських товариств: характеристика, переваги та недоліки.

3. Ринкове середовище господарювання підприємств.

Тема 2. Трудові ресурси.

4. Поняття, класифікація та структура персоналу.

5. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.

6. Сучасна політика оплати праці.

7. Тарифна система як основа організації оплати праці.

8. Форми і системи оплати праці.

Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні активи.

9. Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів підприємства.

10. Поняття, оцінка і класифікація основних засобів підприємства

11. Поняття та класифікація оборотних засобів. Кругообіг оборотних засобів.

12. Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства.

13. Нематеріальні активи підприємства.

Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність.

14. Загальна характеристика інноваційних процесів.

15. Науково-технічний та організаційний прогрес.

16. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

17. Капітальні (виробничі) інвестиції підприємства.

18. Загальна характеристика фінансових інвестицій підприємства.

Тема 5. Організація виробництва та його обслуговування.

19. Наукова організація праці та технічне нормування праці.

20. Форми організації виробництва.

21. Виробничий процес та принципи його організації.

22. Характеристика та організація робочого місця.

23. Організація ремонтного та енергетичного господарства.

24. Організація транспортного та складського господарства.

25. Соціальна інфраструктура підприємства.

Тема 6. Система планування на підприємстві.

26. Специфічні принципи та види планування.

27. Суть та основні етапи стратегічного планування на підприємстві.

28. Особливості та зміст тактичних планів.

29. Система оперативного планування.

30. Бізнес-планування: сутність, призначення, структура.

Тема 7. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

31. Поняття виробничої програми та правила її розробки.

32. Особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку.

33. Натуральні показники виробничої програми, їх значення.

34. Матеріально-технічне забезпечення випуску продукції.

35. Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення.

36. Показники якості продукції.

37. Методи оцінки якості продукції.

38. Економічний механізм управління якістю продукції.

39. Стандартизація продукції.

40. Сертифікація продукції.

Тема 8. Витрати підприємства.

41. Витрати та собівартість продукції.

42. Кошторис виробництва.

43. Сутність і методи калькулювання.

44. Загальна характеристика ціни.

45. Види цін.

46. Методи ціноутворення на продукцію.

Тема 9. Результативність діяльності підприємства.

47. Характеристика фінансової діяльності.

48. Сутність і показники прибутку.

49. Джерела прибутку та його обчислення.

50. Напрямки використання прибутку.

51. Економічна сутність та визначення ефективності.

52. Види ефективності виробництва.

53. Система показників ефективності виробництва.

54. Класифікація та загальна характеристика чинників зростання ефективності виробництва.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.