Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МЕТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної (дистанційної) форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає в закріплені та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, в яких розглядаються питання роботи.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст питань, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбачені варіантом контрольної роботи. Особливу увагу необхідно звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу промислових підприємств в умовах розвитку ринкових відносин.

Висвітлення питань потрібно супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств. Необхідно також показати уміння зіставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого і узагальненого фактичного матеріалу.

У практичній частині контрольної роботи необхідно обгрунтувати розв’язок конкретної задачі.

Зміст роботи має відображати суть теми, що розглядається.

Обсяг контрольної роботи – 1 шкільний зошит на 12 сторінок (в тому числі – таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Кожний студент відповідає на питання, номер якого відповідає шифру студента.

І. Теоретична частина

 

  В А Р І А Н Т
№ питання
  В А Р І А Н Т
№ питання

ІІ. Практична частина

 

Таблиця 1

 

Варіант
Назва виробу
  Плащ жіночий Пальто жіноче Піджак чоловічий
 
Варіант
Назва виробу
  Куртка жіноча Брюки чоловічі Пальто чоловіче

 

Таблиця 2

 

Варіант
1. Складання калькуляції собівартості продукції
М 19,4 19,7 17,8 18,4 19,9 18,8 18,9 19,4 19,8 20,2 14,6 14,3 14,0 13,8 13,5
Фосн 2,71 2,74 2,65 2,69 2,80 2,64 2,67 2,70 2,73 2,79 2,76 2,72 2,68 2,64 2,59
Вріч
2. Встановлення цін на продукцію
Р
%Т.н.

 

продовження таблиці 2

Варіант
1. Складання калькуляції собівартості продукції
М 15,0 15,7 16,3 14,8 17,1 13,3 14,1 14,5 15,1 15,6 19,1 19,9 20,1 20,5 19,0
Фосн 2,57 2,60 2,63 2,53 2,66 2,57 2,60 2,65 2,70 2,75 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60
Вріч
2. Встановлення цін на продукцію
Р
%Т.н.

ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ, СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Навчальну та спеціальну літературу для контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, нормативні акти (закони України, декрети, постанови тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів.

Велику інформаційну цінність має статистичний матеріал і практичні дані підприємства (організації). Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях, газеті “Урядовий кур’єр” тощо.

Зібраний статистичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, проаналізувати.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

 

 

ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки із своїм заголовком.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст цифрової інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті.

Наведені у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела. Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені певним чином:

o для книг - вказується автор, назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки;

o для журналів – автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки;

o для газет – автор статті, її назва, назва газети, дата випуску.

Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно.

Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на комп’ютері.

Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.