Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Гіпопротеїнемія супроводжуєтьсяА.збільшенням синтезу імуноглобулінів Б.набряком чи значною втратою білка з сечею

В.мієломною хворобою Г.появою патологічних білків в крові

Явище парапротеїнемії спостерігають при

А.макроглобулінемії Вальденстрема Б. круглоклітинній саркомі

В. вірусному гепатиті Г.парвовірусному ентериті

Гіпопротеїнемія спостерігається при

А.втраті частини внутрисудинної рідини Б.гострих інфекційних захворюваннях

В. хронічних запальних процессах Г. посиленому синтезі гормонів

Гіпопротеїнемія виникає при

А. білковому голодуванні Б.надмірному надходженні білків з плазми

В.мієломній хворобі Г. паратифі

Зміни концентрації загального білка бувають

А.сезонними, в залежності від географічного положення господарства

Б.позитивними та негативними

Вабсолютними та відносними

Г. допустимі та недопустимі

Зниження вмісту альбумінів у крові свідчить про

А. нефрози, цирроз печінки, кахексію, анальбумінемію Б.гельмінтози, гострі інекційні хвороби

В.порушення терморегуляції, запалення Г.гіпоксію

56.Підвищення вмісту альфа-глобулінів свідчить про:

А.гострі інфекційні процеси, некрози, нефроз, карциному Б. хронічні інфекційні процеси, рахіт, жовтяницю

В.механічну жовтяницю Г.інфаркт міокарда

Підвищення вмісту бета-глобулінів свідчить про

А.наявність застійної жовтяниці, нефрозу, гепатиту Б.гострі інфекційні процеси некрози, нефроз, карциному

В.лихоманку Ку Г. передозування сецевих глікозидів

Підвищення вмісту гамма-глобулінів свідчить про

А. хронічні запальні процеси Б. гострі запальні процеси В. гельмінтози Г.парагрип

До якого класу білків відносяться альбуміни та глобуліни

А. прості білки Б.складні білки В. нуклеопротеїди Г.фосфопротеїди

До якого типу білків відносяться паропротеїни

А.альфа-глобуліни Б.патологічні імуноглобуліни В. імуноглобуліни С Г.імуноглобуліни Е

Які властивості мають кріоглобуліни крові в організмі

А.розрідження плазми Б.реакція зв'язування комплемента

В.геліфікація або преципітація плазми Г.реакція дифузної преципітації

Які патологічні процеси виникають при кріоглобулінемії

А.запалення, атрофія тканин Б.тяжкі циркуляторні розлади, тромбози судин

В.хронічні запалення Г. амілоїдози

Як називається підвищений вміст білку в плазмі крові

А.гіперпротеїнемія Б.гіпопротеїнемія В.нормопротеїнемія Г. патопротеїнемія

Як називається низькій вміст білку вплпзмі крові

А.гіперпротеїнемія Б. гіпопротеїнемія В.нормопротеїнемія Г.патопротеїнемія

Як називається патологічний вміст білків в плазмі крові

А.гіперпротеїнемія Б.гіпопротеїнемія В.нормопротеїнемія Г.патопротеїнемія

При яких захворюваннях визначають гіпер-альфа-глобулінемію

А. гострі запальні процеси Б. інфаркт міокарду В.злоякісні пухлини Г. хронічний нефрит

При яких захворюваннях спостерігають гіпер-гама-глобулінемію

А.гострі запальні процеси Б.інфаркт міокарду В.злоякісні пухлини Г.хронічні запальні процеси

При яких захворюваннях спостерігають гіпер-бета-глобулінемію

А.гострі запальні процеси Б.інфаркт міокарду В.ахворювання печінки, нирок Г. хронічні запальні процеси

За рахунок яких фракцій спостерігається зниження загального білку плазми крові

А. альбуміни Б.глобуліни В.фібріноген Г.трансферин

Що визначає протеїнограма

А. співвідношення альбумінів та глобулінів Б.співвідношення білків та вуглеводнів

В.співвідношення білків та ліпідів Г.співвідношення білків та нуклеїнових кислот

71.Що означає поняття "Диспротеїнемії"

А. кількісні зміни в білковому спектрі Б.наявність патологічних білків

В. відсутність імуноглобулінів у білковому спектрі Г.якісні зміни в білковому спектрі

До якої форми протеїнемій призводять порушення ниркового фільтру

А.гіперпротеїнемія Б.гіпопротеїнемія В. нормопротеїнемія Г.патопротеїнемія

До яких змін в білковому спектрі призводить інфекційне або токсичне подразнення РЕС

А. гіперглобулінемія Б. гіпоглобулінемія В.патопротеїнемія Г.нормопротеїнемія

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.