Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порушення діяльності травного каналу призводитьдоСумський національний аграрний університет

Кафедра біохімії та біотехнології

Дисципліна «Ветеринарна клінічна біохімія”

Екзаменаційна робота для студентів 2 курсу с.т., спеціальності «Ветеринарна медицина»

Завдання 1 рівня (чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний)

Тема 1. Загальна клінічна біохімія

Що називається плазмою

А. кров без формених елементів Б. кров, що не містить фібріну

В. кров, що не містить білків Г. цільна кров

Що називається сироваткою

А.кров без формених елементів Б. кров без білків

В.кров без фібрину Г. цільна кров

Які речовини використовуються для отримання плазми

А. антикоагулянти Б. не використовують

В.ферменти Г.гормони

Які речовини використовують для отримання цільної крові

А.ферменти Б. не використовують

В.антикоагулянти Г.гормони

Які речовини використовують для отримання сироватки

А. не використовують Б.антикоагулянти

В.ферменти Г.гормони

Назвати речовини, які є антикоагулянтами

А.АТФ Б.лізоцим В.гепарин Г. глікоген

Назвати речовини, які є антикоагулянтами

А.молочна кислота Б.сірчана кислота

В.поліетиленгліколь Г. натрій лимоннокислий (цитрат)

Назвіть речовини які використовують в якості антикоагулянтів

А. поліетиленгліколь Б.сірчана кислота

В.натрій щавлевокислий Г.молочна кислота

Назвати механізм дії антикоагулянтів

А.перешкоджають зсіданню крові Б.впливають на вміст гормонів у крові

В. підвищують електропровідність у крові Г.пригнічують мікроелементи крові

Який антикоагулянт додають краплями (2-3 краплі на 15-20 мл крові)

А.гепарін Б.натрій лимоннокислий

В. натрій щавлевокислий Г. трилон Б

Який метод застосовують для приготування сироватки крові

А.рефрактометрію Б.фільтрація

В.електрофорез Г.центрифугування

Назвати метод, що застосовується для приготування плазми крові

А.електрофорез Б. фільтрація

В. центрифугування Г.рефрактометрію

Необхідною дозою антокоагулянту гепарину є

А.на 15 - 20 мл крові беруть 2 - 3 краплі концентрованого розчину гепарину

Б.на 15 - 20 мл крові беруть 2 - 3 краплі 1%-ного розчину гепарину на фізіологічному розчині

В.на 15 - 20 мл крові беруть 10 мл 1%-ного розчину гепарину

Г.на одну пробірку крові беруть одну краплю гепарину

Які зміни відбуваються у крові з антикоагулянтами при тривалому її зберіганні

А. розкладання глюкози з утворенням окису вуглецю та води

Б.розкладання глюкози з утворенням пальмітинової кислоти

В. розкладання глюкози з утворенням молочної кислоти

Г.розкладання маннози

В цільній крові визначають

А.вміст індолу Б.вміст скатолу

В.(ВІРНА) гематокріт, кетонові тіла, мідь, цинк, кобальт, марганець

Г. вміст натрію, калію, вітамінів А та С, лужний резерв

 

В сироватці крові визначають

1.вміст загального білку і його фракцій, сечовини, ліпідів, загального холестерину,

2.загального кальцію,тощо

3.вміст С-реактивного білку, інтерферону, гамма-глобулінів.

4.вміст мікро- та макроелементів гематокріт, кетонові тіла, мідь, цинк, магній, кобальт.

А(1,2) Б(2,3) В(1,4) Г(4,3)

В плазмі крові визначають

А.вміст холестерину, загального кальцію, неорганічного йоду

Б.реакцію рН, наявність кетонових тіл, білка, уробіліну, цукру

В.кетонові тіла, мідь, цинк, кобальт

Г.вміст натрію, калію, каротину, вітамінів А і С, лужний резерв

Гідремія призводить до

А.інфаркту міокарда Б.ексудативних процесів в судинах

В.відносній гіпопротеїйнемії Г.гіперпротеїнемії

Вміст води в цільній крові у нормі складає

А. 75 - 85% Б. 12 - 15% В.60 - 70% Г.10 - 12%

Вміст води в плазмі крові в нормі становить

А.20 - 25% Б.75 - 85% В. 90 - 91% Г.30 - 60 %

Більшу частину сухого залишку крові становлять

А. білки Б.жири В. вуглеводи Г.мінеральні речовини

Що є гуморальними елементами крові

А.білки, жири, вуглеводи, важкі метали Б.гемоглобін, протромбін, урокіназа

В.ферменти, імуноглобуліни, сечовина, кератини Г.гормони, медіатори, електроліти

Суха речовина плазми складається з

А. білки, небілкові речовини, глюкоза, ліпіди, вітаміни, мінеральні солі, катіони, аніони

Б.білки, жири, вуглеводи, іони хлору, іони свинцю, молекули сірчаної кислоти

В.білки, незамінні амінокислоти

Г.білки, глюкоза, ліпіди, вода, вітаміни

Порушення діяльності травного каналу призводитьдо

А. гіпопротеїнемії Б.гіперпротеїнемії

В.парезів, паралічів Г. гіперсалівації, анорексії

25.Який білок плазми крові називають білком "гострої фази"

А.пропердин Б.С-реактивний білок В. фібріноген Г. трансферин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.