Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ (2 г.)Мета:необхідно засвоїти поняття населення і громадянства. Розглянути способи придбання, зміни і втрати громадянства. Що таке концепція прав людини і її втілення в міжнародному праві. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини. Регіональне співробітництво у галузі прав людини. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини.

План:

1.Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві.

2.Покоління прав людини.

3.Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини, їх класифікація.

4.Міжнародні організації по захисту прав людини

Необхідно засвоїти терміни: громадянство, оптація, трансферт, біженець, репатріація, іноземець.

Теми рефератів:

1.Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини.

2.Регіональна співпраця в області прав людини.

3.Європейські механізми захисту прав людини.

Література:

1.Закон України “Про міжнародні договори “ // Голос України – 10 березня 1994 р.

2.Всеобщая декларация прав человека. Международных пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических правах // Международное право в документах: Учебное пособие. /Сост. Н.Т. Блатова. – М., 1982 г.

3.В.А. Карташкин. Права человека и международное право. – М., 1995.

4.Права людини: збірник документів. – Х., 1997.

5.Лукашук И.И. Международное право. 1, 2 том. - М.: БЕК, 1997.

6.Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс: учебное пособие. М., 2000.

7.Международные акты о правах человека: сборник документов. М., 2002.

8.Международная защита прав человека: сборник документов / сост. Г.М. Милков-М.,1990.

Додаткові питання:

1.Розвиток інституту захисту прав людини в сучасному міжнародному праві.

2.Механізм міжнародного захисту прав людини: Комітет з прав людини; наради, конференція по людському виміру ОБСЕ.

3.Європейські механізми захисту прав людини.

 

Тема 9. ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО (2 г.)

Мета: вивчення цієї теми варто почати з з’ясування поняття джерел дипломатичного і консульського права. Особливу увагу слід звернути на законодавчі акти України, що встановлюють правове положення дипломатичної і консульської служби. ДоМетано визначити, по-перше. компетенцію державних органів у сфері зовнішніх зносин, їх систему. По-друге, які державні органи уповноважуються представляти свою державу за кордоном. Істотне значення має також питання про структуру і функції дипломатичного представництва. Для цього слід ознайомитись з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 року і Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні 1993 р. Необхідно розрізняти привілеї та імунітети дипломатичного представництва. особисті привілеї та імунітети персоналу дипломатичного представництва, мати уявлення про порядок призначення та відкликання глав дипломатичних представництв.

План:

1.Джерела дипломатичного і консульського права.

2.Внутрішньодержавні та зарубіжні органи зовнішніх зносин.

3.Дипломатичні представництва держав. Їх склад, структура і функції. Привілеї та імунітети.

4.Порядок призначення та відкликання глав дипломатичних представництв.

5.Дипломатичні привілеї та імунітети персоналу.

6.Консульства. Їх функції. Порядок призначення та відкликання консулів. Консульські привілеї та імунітети. Позаштатні консули.

Необхідно засвоїти терміни: дипломатія, міжнародні відношення, дипломатичне право, консульське право, Екзекватура.

Теми рефератів.

1.Дипломатичні представництва держав. Їх склад, структура і функції.

2.Консульства. Їх функції. Порядок призначення та відкликання консулів.

3.Кодифікація міжнародного морського права.

4.Відповідальність у міжнародному повітряному праві.

5.Юридична природа та правовий режим космічного простору та небесних тіл.

7. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом

Література.

1.Венская Конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г. // Международное право в документах. Под. ред. Н.Т. Блатовой – М. 1982.

2.Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні // Голос України, № 119 від 26.07.1993.

3.Постанови про дипломатичні ранги України // ВВР України, № 18, 1992.

4.Международное право / Под. ред. Г.И. Тункина – М., 1994.

5.Бобылев И.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. – М., 1986.

6.Посольства і представництва іноземних держав в Україні // Юр. вісник України – 1996, № 35.

Додаткові питання:

1.Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу.

2.Порядок призначення та відкликання глав дипломатичних представництв.

3.Консульські привілеї та імунітети. Позаштатні консули.

4.Внутрішні морські води.

5.Територіальне море та прилегла зона.

6.Охарактеризувати міжнародні авіаційні організації.

7.Дати характеристику правового режиму космонавтів та космічних об’єктів.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.