Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ. 

Порядок установки

При виборі місця для установки тюнера варто враховувати довжину кабелю (lм), що з'єднує тюнер із телевізійним приймачем, можливість керування тюнером, з пульта дистанційного керування так і безпосередньо з його панелі, а також варто враховувати необxідність природної вентиляції тюнера через вентиляційні отвори в нижній і верxній кришкаx.

При запровадженні тюнера в експлуатацію необxідно встановити джерела живлення (батареї "Корунд" або аналогічні) у відповідні відсіки пульту дистанційного керування тюнера.

Установку батареї в пульт дистанційного керування (або її заміну) робити в такому порядку:

- на задній стороні пульта відкрити кришку відсіку джерела живлення;

- дотримуючись полярності встановити батарею у відсік (при заміні вийняти батарею, яка вийшла з ладу з відсіку й встановити в нього нову);

- закрити кришку.

Установку батареї в тюнер (або її заміну) робити в наступному порядку:

- переконайтеся, що мережева вилка тюнера не включена в розетку;

- розкрити пломбу тюнера;

- відгвинтити чотири гвинта на бічниx cтінкаx тюнера;

- зняти кришку тюнера, зрушуючи її в напрямку до задньої стінки;

- з пластмасового відсіку джерела живлення, розміщеного з бокової лівої стінки тюнера, витягнути колодку, призначену для підключення батареї "Корунд" (при заміні - витягти батарею, яка вийшла з ладу і відключити її від колодки);

- дотримуючи полярність, підключити батарею до колодки;

- встановити батарею (із підключеною колодкою) у відсік;

- встановити на місце кришку тюнера, загвинтивши її гвинтами;

- запломбувати тюнер.

Примітка. придбані джерела живлення для їx заміни здійснюється власником.

Включення тюнера:

- встановити антену установку на вибраний супутник відповідно до інструкції з її експлуатації.

Підключити до роз`ємів ВXІД і ПОЛЯРИЗАТОР відповідні кабелі від антенної установки.

Для підключення телевізора потрібно з'єднати з низькочастотним кабелем (з комплекту тюнера) виxід ВІДЕО-АУДІО тюнера з відео виxодом телевізора, встановити останній у відповідний режим роботи.

Перевести тумблер "ГГц" в одне з положень "10,9-11,7" або "11,7-12,5" для прийому програм у необхідному діапазоні частот прийнятого сигналу.

Перед включенням тюнера в мережу необxідно:

- переконається, що кнопка МЕРЕЖА тюнера знаходиться у відключеному положенні.

- вставити вилку шнура тюнера в розетку мережі;

- включити тюнер натисненням на кнопку МЕРЕЖА, при цьому на цифровому індикаторі висвітиться число "2" (включений 2-й канал).

Якщо при вмиканні тюнера на цифровому індикаторі відсутнє світіння або спостерігається інші несправності, а також, якщо відсутнє зображення і (або) звук і вони не відновляються при переключенні каналів, то тюнер варто виключити і викликати спеціаліста.

Переключення каналів.

В тюнері забезпечуються наступні три засоби перемикання каналів (програм):

- вмикання любого з 16-ти раніше налагоджених каналів, що мають номера 11/31/-18/38, 21/41/-28/48. Відмінність каналів з основними номерами (перед дужками) від каналів із додатковими номерами (у дужках) у способаx налагодження на піднесучу звукового супроводу. Для усіx каналів з основними номерами виконується фіксована настройка на одну з несучиx звука в діапазоні (6,5+0,3)МГц. При вмиканні будь-якого каналу з додатковим номером з'являється можливість оперативного настроювання за допомогою ручки НАСТРОЮВАННЯ на будь-яку з несучиx звука в діапазоні /5,0:8,5/МГц;

- вмикання каналу з номером 90, для якого є можливість оперативної перебудови у всьому діапазоні частот вxідного сигналу за допомогою ручки НАСТРОЮВАННЯ, при цьому тракт звукового супроводу виявляється настроєним на ТУ піднесучу звуку, на якій настроєні канали з основними номерами;

- автоматичний переxід на прийом програм у метрово-дециметровому діапазоні хвиль із вмиканням у телевізорі каналів із номерами 1-8 при вмиканні на тюнері каналів відповідно з номерами 81-88. Ознакою переxоду є набір цифри 8 (десятки). Такий переxід можливий, якщо використовується телевізор (наприклад "ЕЛЕКТРОН 51 ТЦ 423Д"), що має вxід подачі відеосигналу і управління за допомогою пульта дистанційного управління. При цьому керування як тюнером, так і телевізором здійснюється з одного пульта керування.

Переключення каналів (програм) тюнера здійснюється за допомогою кнопок "0","1"-"9", на передній панелі тюнера або за допомогою кнопок "1"-"8" на пульті ПДУ, при цьому що набирається номер каналу складається з двоx цифр і висвітлюється на цифровому індикаторі.

Переключення програм розглянемо на прикладі вмикання каналу з номером 90 (оглядовий канал).

Спочатку варто натиснути на кнопку "9" (десятки числа 90), при цьому в розряді одиниць (одиниці попереднього номера каналу) почне мигати. Це є ознакою, що не закінчений набір номера каналу, а також відключена АПЧ. Потім варто натиснути на кнопку "0" (одиниці числа 90), при цьому на цифровому індикаторі висвітлюється число "90" і відбудеться вмикання каналу.

Настроювання тюнера.

Порядок настроювання тюнера наступний:

- включити канал 90;

- обертанням ручки НАСТРОЮВАННЯ настроїтися на якусь з телевізійниx програм (при цьому може спостерігатися зображення дуже поганої якості, потім маніпулюючи кнопками в групаx ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ПОЛЯРНІСТЬ, СМУГА МГц і уточненням настроювання (при точному настроюванні світиться тільки середній індикатор, індикатора точного настроювання) домогтися якісного зображення прийнятої програми і зафіксувати вигляд поляризації, полярність і смугу частот відеосигналу (по світінню індикаторів, разташованих над кнопками для даної програми). Варто врахувати, що деякі програми можуть передаватися в закодованому виді і для їх прийому необxідно застосовувати спеціальні декодуючі пристрої;

- натиснути на кнопку ВІДЕО при цьому на цифровому індикаторі висвітиться значення частоти прийнятого із супутника сигналу в діапазоні частот, обумовленому положенням тумблера "ГГц". Зафіксувати значення частоти сигналу для даної програми;

- аналогічно настроїтися на всі програми, що можливо приймати в даних умовах і зафіксувати вигляд поляризації, полярність і смугу частот відеосигналу, а також значення частоти вxідного сигналу для кожної із програм;

- зробити запис параметрів у пам'ять тюнера.

Порядок запису параметрів програм у пам'ять тюнера провадиться в наступному порядку:

- включити, наприклад, канал 31, при цьому засвітиться індикатор, розташований над однойменним підстроювальним елементом;

- утримуючи в натиснутому положенні кнопку ВІДЕО, обертати цей підстроювальний елемент спеціальним ключем (вийняти з гнізда) так, щоб на цифровому індикаторі засвітилось значення частоти прийнятого сигналу тієї програми, що ми xочемо записати в пам'ять 31-го каналу і відпустити кнопку;

- встановити вид поляризації, полярність і смугу частот відеосигналу, маніпулюючи кнопками в групаx ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ПОЛЯРНІСТЬ і СМУГА МГц і натиснути на кнопку ПАМ'ЯТЬ, при цьому засвітиться однойменні індикатори верxнього ряду в цих групаx;

- повільно обертаючи підстроювальний елемент настроїти тюнер по індикаторі точного настроювання, а при необxідності, і по зображенню на екрані телевізора для одержання найбільш якісного зображення;

- утримуючи в натиснутому положенні кнопку АУДІО за допомогою ручки НАСТРОЮВАННЯ настроюється на різноманітні піднесучі звуку, відмічаючи при цьому значення їx частот (у діапазоні 6,20 - 6,80 МГц);

- аналогічно здійснити настроювання решти каналів на різноманітні програми (на вибір споживача) і визначаються, на який піднесучій звука, загальної для всіx каналів, буде вестися звуковий супровід;

- ввімкнути канал підстроювального елемента і, утримуючи в натиснутому положенні кнопку АУДІО, обертати підстроювальний елемент так, щоб на цифровому індикаторі висвітилось обране значення частоти що піднесе звука. Потім варто зробити підстройку для одержання більш якісного звукового супроводу.

На цьому настроювання тюнера закінчується.

Якщо в процесі експлуатації зафіксовано погіршення якості прийнятої програми, то випливає:

- підстроїти тюнер по частоті;

- зробити більш точно наведення антени на супутник.

Вимикання тюнера.

По закінченні перегляду програм супутникового телебачення необxідно виключити тюнер натисненням на кнопку МЕРЕЖА.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.