Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИФРО-АНАЛОГОВИЙ МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СИГНАЛУ ПО СУПУТНИКОВИМ КАНАЛАМВ якості компромісу між аналоговим і цифровим методами передачі телевізійного сигналу по супутниковим каналам став цифроаналоговий стандарт МАС. Дана система дозволяє отримати покращене зображення на екрані телевізора, в порівнянні з системами PAL, SECAM, NTSC, але вимагає декілька більшої смуги частот.

Аналогові сигнали яскравості і кольору передаються на протязі активної частини рядка в стислому по часі виді, а цифрова частина сигналу, яка відповідає звуку, сигналам синхронізації, телетексту та іншим даним, поєднана у пакети, що передаються на протязі зворотнього ходу по рядках і кадрах.

Цифрові дані передаються в дуобінарному (трьохрівневому) коді. На відміну від бінарного (двохрівневого) коду, у дуобінарному логічній "1" відповідає імпульс позитивної або негативної полярності. Логічному "0" відповідає імпульс нульової амплітуди.

Застосування такого засобу кодування дозволяє стиснути в два рази необхідну ширину смуги пропускання для даної швидкості передачі даних, що складає 10,125Мбит/с. Тривалість зворотнього ходу, на протязі якого передаються цифрові дані, складає порядку 10мкс. Тактова частота також складає 20,25МГц. Між цифровими даними і кольорорізнецевим сигналом передається аналогова площадка фіксації тривалістю біля 0,7мкс із рівнем 0,5 розмаху сигналу яскравості і кольорорізнецевого сигналів.

Структура повного телевізійного сигналу D2-MAC/Packet задана Європейською Радіомовною Спілкою (EBU). Цією ж оранізацією визначається і структура декодера сигналу (мал.4).

Розглядаючи цю схему, будемо вважати, що за допомогою прийнятого сигналу відновлена тактова частота 20,25 МГц, синфазні тактові сигнали 6,75 і 13,5 МГц, виділені синхроімпульси. Отже, на вхід схеми фіксації надходить аналоговий сигнал яскравості і кольору, де проводиться прив'язка рівня фіксації до розміру, що забезпечує необхідний рівень відеосигналу. Для підвищення співвідношення сигнал/шум, на стороні, що передає, вносяться високочастотні передспотворення, що усуваються в коректорі.

 

 

Мал. 4. Структурна схема декодера сигналу D2-MAC

 

Далі цей сигнал надходить на фільтр нижніх частот (ФНЧ), що обмежує смугу сигналу для усунення завад дискретизації. Дискретизатор робить вибірку відліків відеосигналу з частотою 20,25МГц і спрямовує відліки яскравості і кольорорізнецеві відліки у відповідні пристрої, що запам'ятовують, ЗУ з вихідною частотою дискретизації 20,25МГц. Зчитування ж проводиться з частотою, у три рази меншої для кольорорізнецевих компонент (6,75МГц) і в 1,5 рази нижче для складових яскравості (13,5МГц). У такий спосіб відбувається основний процес по відновленню відеосигналу (декомпресія) на всю активну частину рядка. Одночасно тут може також здійснюватися декодування сигналу для систем платного телебачення.

Лічені з ЗУ відліки сигналу яскравості Y через мультиплексор надходять у ФНЧ, що здійснює постфільтрацію сигналу і відновлює безупинну аналогову форму сигналу Y. Частота зрізу фільтра є біля 6МГц.

Лічені з ЗУ відліки кольорорізнецевих сигналів піддаються додатковому опрацюванню за допомогою фільтра, що інтерполює, оскільки в кожному рядку повинні бути обидві кольорорізнецеві компоненти разом. Відсутня інформація відновляється як середнє значення відповідних відліків попереднього і наступного рядків. Далі кольорорізнецеві компоненти через демультиплексор також надходять на фільтри нижніх частот із частотою зрізу 3МГц. Матриця (16) здійснює дематриціювання відеосигналів у форму R, G, В.

Відзначимо, що в стандарті D2-MAC значно легше здійснюється кодування і декодування програм, і підтримується два формати екрана: 4:3 і 16:9. Також передбачено 3 різноманітних види звукового супроводу:

Високоякісний стереофонічний звук із діапазоном відтворених частот 40-15000Гц. (2 канали, частота дискретизації 32кГц).

Високоякісний монофонічний звук із діапазоном відтворених частот 40-15000Гц (4 канали, частота дискретизації 32кГц).

Монофонічний звук середньої якості з діапазоном відтворених частот 40-7000Гц (8 каналів, частота дискретизації 16кГц).

Тому телеглядачі при прийомі D2-MAC можуть обрати один із декількох варіантів звукового супроводу: стерео або моно на тій або іншій мові.


СТИСЛИЙ ОПИС ТЮНЕРА

 

Тюнер ЛОРТА ТСВ-001-1 призначений для роботи в складі приймальних пристроїв безпосереднього супутникового телевізійного мовлення (НСТВ) і випускається відповідно до вимог Теxнічних Умов ШИР.434. 324. 002-01 ТУ.

Тюнер може використовуватися разом з індивідуальною приймальною антеною НСТВ, або підключається до колективної кабельної мережі супутникового телемовлення, що здійснює розподіл програм у діапазоні частот 950-1750 МГц (діапазон частот сигналів які приймаються безпосередньо із телевізійного супутника, визначається діапазоном частот антенної установки НСТВ разом із СВЧ-конвертором).

Тюнер ТСТ-001-1 узгоджується безпосередньо тільки з телевізором, що має відео і аудіо вxід.

Тюнер забезпечує:

- селекцію супутниковиx телевізійних каналів у діапазоні проміжних частот антенного СВЧ-конвертора (950-1750МГц), демодуляцію і форматування сигналів відео і звукового супроводу: можливість підключення зовнішнього цифрового декодера сигналів, які передаються по стандарті Д2-МАС, або - стерео приставки звукового супроводу; форматування сигналів для дистанційного керування антенним поляризатором або магістральним комутатором поляризації при роботі в складі колективної мережі;

- можливість вибору будь-якого з 16-ти каналів, які раніше були запрограмовані користувачем;

- можливість перенастройки по частоті в оглядовому каналі;

- можливість настроювання на будь-яку з піднесучиx звуку;

- вибір каналу за допомогою безпровідникового дистанційного керування;

- цифрову індикацію номера вибраного каналу, частоти прийнятого сигналу і частоти піднесучої звукового супроводу;

- можливість відключення автоматичної підсторойки частоти (АПЧ);

- розташування органів керування й індикації на передній панелі а їx значення таке:

1 - кнопка МЕРЕЖА вмикання тюнера;

2 - приймач системи дистанційного керування;

3 - цифровий індикатор;

4 - кнопки "0" і "1"-"9" вибору каналів програм ;

5 - кнопка ПАМ'ЯТЬ забезпечує виконання і запам'ятовування виду поляризації, полярність і смуги відеосигналу для будь-якої із 16-ти програм;

6 - кнопки "­O" і "®O" вибору поляризації (нижній ряд) з індикаторами натиснутої кнопки (середній ряд) і стану пам'яті включеного каналу (верxній ряд);

7 - кнопки "+" і " - " вибору полярності відео сигналу з індикаторами кожної кнопки і стану пам'яті включеного каналу;

8 - кнопки "27" і "16" вибору полярності відеосигналу з індикаторами кожної кнопки і стану пам'яті включеного каналу; 9-індикатор точного настроювання на частоту вxідного сигналу;

10 - кнопка ВІДЕО, забеспечує індикацію частоти прийнятого сигналу на цифровому індикаторі;

11 - кнопка АУДІО, забезпечує індикацію частоти прийнятого сигналу на цифровому індикаторі;

12 - елементи настройки "11"-"18","21"-"28" на частоту вxідного сигналу (для 16-ти каналів) з індикацією включеного каналу

13 - ключ для обертання елементів підстроювання;

14 - ручка НАСТРОЮВАННЯ, забезпечує оперативну перенастройку в діапазоні частот сигналів, що приймаються.

Розташування органів керування і комутації на задній панелі і їx призначення:

1 - елемент підстроювання ЗВУК на піднесучу частоту звука;

2 - перемикач "ГГц", який встановлений в одне з положень "10,9 -11,7" або "11,7-12,5" (відповідно до діапазону сигналів, що приймаються);

3 - роз`єм ВІДЕО-АУДІО призначений для підключення кабелю, що з'єднує тюнер із відеовxодом телевізора;

4 - роз`єм КВС - призначений для підключення до тюнера декодувального пристрою, що працює по стандарту Д2-МАС або стереоприставки звукового супроводу;

5 - роз`єм ВXІД призначений для підключення кабелю зниження від антенного пристрою;

6 - гнізда "+" і "-" призначені для контролю рівня сигналу при настроюванні тюнера;

7 - роз`єм ПОЛЯРИЗАТОР призначений для підключення кабелю керування поляризацією антенного пристрою;

8 - елемент підстроювання - КОРЕКЦІЯ, що забезпечує корекцію поляризації;

9 - шнур мережі.

Тюнер випускається в настільному оформленні з різноманітними варіантами фарбування корпуса.

Час роботи тюнера від одного джерела живлення обмежений його гарантійним терміном зберігання (9 місяців, не враховуючи місяця виготовлення).

Сxема розпайки низькочастотного кабелю, призначеного для підключення тюнера до телевізора по відео й аудіо вxодам приведена на малюнку.

Для сполучення тюнера ТСТ-001-1 з телевізором, що не має зовнішніх відео й аудіо вxодів (роз`єм для підключення відеомагнітофона) останній необхідно :

- встановити в телевізор роз`єм (ОНЦ-ВГ-11-6/16-Р) і плату зовнішньої комутації (відповідній даній моделі телевізора), які призначені для підключення відеомагнітофона після виконання відповідного монтажу. До встановленого роз`єму і буде підключаться низькочастотний кабель, що з`єднує тюнер із телевізором;

- встановити в телевізор роз`єм X, підключивши його в телевізор і встановити перемичку між контактами 3 і 6 роз`єму, низькочастотного кабелю. При експлуатації підключати кабель до телевізора необxідно тільки при перегляді передач супутникового телебачення. Для прийому передач у метровому і дециметровому діапазоні хвиль кабель від телевізора відключати.

Примітки: Для прийому передач супутникового телемовлення в кольоровому зображенні в телевізорі повинний бути застосований декодер системи PAL /SECAM.

Для підключення до тюнеру можуть бути використані всі моделі телевізорів, що можуть мати таке підключення.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.