Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Родина Hippocastanaceae1. В пагонах кінського каштану відмирає верхівкова брунька, його подальше наростання і галуження забезпечують дві супротивні бокові бруньки. Таким чином, пагони галузяться ….

*А. несправжньодихотомічно

В. дихотомічно

С. рівновилчато

D. нерівновилчато

Е. симподіально

2. Досліджувана рослина – дерево, листя протилежні, довгочерешкові, пальчатоскладні без прилистків. Квітки зібрані в прямостоячі пірамідальні волоті. Плід – куляста коробочка з шипами і однією насіниною. Ці ознаки вказують на приналежність рослини до родини.

* А. Hippocastanaceae

В. Rutaceae

С. Apiaceae

D. Rhamnaceae

Е. Fabaceae

3. Для якої родини характерне суцвіття: квітки зібрані в прямостоячі пірамідальні волоті.

* А. Hippocastanaceae

В. Rutaceae

С. Apiaceae

D. Rhamnaceae

Е. Fabaceae

4. У досліджуваного дерева листки супротивні, довгочерешкові, пальчасто-складні, без прилистків. Для листків характерна анізофілія – нерівнолистність. Квітки зібрані в прямостоячі пірамідальні тирси – волоті завійок. Плід – куляста шипувата коробочка з однією насіниною. Це представник роду ...

А. Apium

B. Rhamnus

С. Quercus

D. Hippophaе

*E. Aesculus

Родина Lamiaceae

1. Продихи епідерми листа виду родини губоцвіті мають 2 бічні клітини, у яких суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині:

*А. діацитні

В. парацитні

С. анізоцитні

D. аномоцитні

Е. тетрацитні

2. Специфічний запах листків м'яти перцевої посилюється при дотику до них, так як олію накопичують:

*А. залозки епідерми

В. криючи волоски

С. пекучі волоски

D. молочники

Е. секреторні ідіобласти

3. Представники родини губоцвіті мають екзогенні секреторні структури, які складаються з короткої ніжки і великої кулястої головки з 8-12 радіально розташованих секреторних клітин:

*А. ефіроолійні залозки

В. ефіроолійні канальці

С. схизогенні вмістища

D. лізигенні вмістища

Е. нектарники

4. У представників родини Lamiaceae зовнішня секреція продуктів метаболізму здійснюється через такі структури:

*А. залозисті трихоми

В. драбинчасті трахеїди

С. ситовидні трубки

D. членисті молочники

Е. клітини ідіобласти

5. На прикладі ефіроолійних представників родини Lamiaceae розглянуті екзогенні секреторні структури:

*А. залозки

В. шипи

С. пекучі волоски

D. гідатоди

Е. ходи, канали

6. У представників родини Lamiaceae пари листків сусідніх вузлів розташовані у взаємно перпендикулярних площинах, тобто:

*А. навхрест-супротивно

В. дворядно-супротивно

С. мутовчасто

D. спірально

Е. почергово

7. М'яту перцеву розмножують не насінням, а вегетативно-частинами кореневища, з метою:

*А. збереження цінних сортових якостей

В. пониження насіневої продуктивності

С. зміни сортових властивостей

D. підвищення врожайності

Е. покращення насіневої продуктивності

8. Віночок зигоморфний, зрослопелюстковий, складається з трубки і відгину, у якого вгору направлена частина з двома лопатями, а вниз відігнута з трьома лопатями. Це віночок:

*А. двогубий

В. одногубий

С. личинковидний

D. язичковий

Е. зірчастий

9. В квітці 2 тичинки довгі, 2 короткі. Отже андроцей:

*А. двосильний

В. трисильний

С. двобратній

D. чотирисильний

Е. однобратній

10. Ценокарпний плід, утворений із двогніздої зав'язі маточки, має 4 гнізда, в кожному із яких по одному насінному зачатку. Після дозрівання плід розпадається на 4 горішкоподібні частини. Це плід:

*А. ценобій

В. цинародій

С. вислоплідник

D. гесперидій

Е. калачик

11. Для отримання заспокійливих, спазмолітичних і гіпотензивних засобів зібрані верхівкові пагони:

*А. Leonurus cardiacа

В. Glycyrrhіza glabra

С. Ledum palustre

D. Digitalis purpurea

Е. Fagopyrum sagіttatum

12. Відмінною ознакою роду собачої кропиви являється наявність колючих зубчиків на:

*А. чашечці

В. приквітниках

С. віночку

D. листках

Е. горішках

13. Нижні стеблові листки Leonurus cardiacа розрізані до середини на 3 або 5 долі, тобто листя:

*А. трійчасто або пальчастороздільні

В. трійчасто або пальчасторозсічені

С. трійчасто або пальчастоскладні

D. непарно - перистоскладні

Е. непарно - перистороздільні

14. Культивуються ефіроолійні лікарські рослини, які дико в Україні не ростуть. Це Mentha piperita, Orthosiphon stamineus, а також:

*А. Salvia officinalis

В. Origanum vulgare

С. Leonurus cardiacа

D. Thymus serpyllum

Е. Leonurus quinquelobatus

15. З метою збору трави Thymus vulgarіs студент виїхав до хвойного лісу. Його пошуки були марні, тому що:

*А. росте лише на суходільних лугах

В. росте лише у широколистяному лісі

С. росте при дорозі

D. росте на заливних лугах

Е. дико не росте, культивується

16. Якщо пряно-духмяна, залозистоопушена рослина має чотиригранне стебло, колосовидне суцвіття з мутовкою дихазіїв, квітки з двогубим віночком і ценобій з чотирьох горішків, то найімовірніше рослина відноситься до родини:

*А. Lamiaceae

В. Solanaceae

С. Apiaceae

D. Fabaceaе

Е. Brassicaceae

17. У представників родини Lamiaceae схизокарпний плід розпадається при дозріванні на 4 однонасінні нерозкривні ереми, тобто плід:

*А. ценобій

В. регма

С. коробочка

D. калачик

Е. горіх

18. Отримавши завдання заготовити квітки, що мають двогубий віночок і шоломовидною верхньою губою відгіну, студент зібрав квітки:

А. Thymus vulgarіs

*В. Lamium album

С. Ononis arvensis

D. Digitalis lanata

Е. Hyoscyamus niger

19. При ідентифікації Thymus serpyllum звертають увагу на наявність: верхівкових головчастих суцвіть, темних крапчастих залозок на нижній стороні листа, довгих волосків по краю основи листка, а також:

*А. повзучих пагонів

В. пагонових колючок

С. пагонів з шипами

D. витких пагонів

Е. вусів

20. Ценокарпний плід Melissa officinalis має 4 гнізда, з одним насіневим зачатком. Після дозрівання плід розпадається на 4 горішкоподібні долі. Це плід:

*А. ценобій

В. цинародій

С. вислоплідник

D. калачик

Е. регма

21. Листя м’яти перцевої, шавлії лікарської, чебрецю, материнки звичайної і інших ефіроолійних рослин родини Lamiaceae містять ефірну олію. В яких структурах вона міститься ….

*А. залозисті трихоми

В. смоляні ходи

С. членисті молочники

D. нечленисті молочники

Е. гідатоди

22. Яка з перерахованих рослин родини Lamiaceae використовують як діуретик і салуретик при сечо-нирково-кам’яних хворобах ….

*А. Orthosiphon stamineus

В. Thymus serpyllum

С. Origanum vulgare

D. Salvia officinalis

Е. Thymus vulgaris

23. При мікроскопії виявлені діацитні продихи, ефіроолійні залозки з 6 видільних клітин розташованих у вигляді ромашки. Рослина відноситься до родини…

*А. Lamiaceae

В. Asteraceae

С. Solanaceae

D. Plantaginaceae

Е. Apiaceae

24. Напівкущ з сіро-зеленим стеблом має листя зморшкувате, чашечку і віночок двогубі. Андроцей – дві тичинки і два стамінодія. Має характерний запах….

*А. Salvia officinalis

В. Mentha piperita

С. Lavandula vera

D. Melissa officinalis

Е. Lamium album

25. Продихи епідерми листа виду родини губоцвіті мають 2 бічні клітини, у яких стінки суміжні перпендикулярні продиховій щілині:

*А. діацитні

В. парацитні

С. анізоцитні

D. аномоцитні

Е. тетрацитні

 

26. Специфічний запах листків м'яти перцевої посилюється при дотику до них, так як олія накопичується:

*А. залозки епідерми

В. криючи волоски

С. пекучі волоски

D. молочники

Е. секреторні ідіобласти

27. Представники родини губоцвіті мають екзогенні секреторні структури, які складаються з короткої ніжки і великої кулястої головки з 8-12 радіально розташованих секреторних клітин:

*А. ефіроолійні залозки

В. ефіроолійні канальці

С. схизогенні вмістища

D. лізигенні вмістища

Е. нектарники

28. Ефіроолійна рослини має чотиригранне стебло, квітки із двогубим віночком і плід ценобій, що характерно для представників родини ...

A Polygonaceae

B Papaveraceae

*C Lamiaceae

D Solanaceae

E Scrophulariaceae

29. Запропоновано визначити рослину родини Lamiaceae за такими ознаками: вiчнозелений напiвкущ. Вегетативнi i квiтконоснi пагони пiдведенi. Листки сидячi сiрувато-опушенi простими галузистими волосками i ефiрно-олiйними залозками. Квiтки зiбранi по 6-10 у кiльця, що формують переривчасто-колосовидне суцвiття. Віночок двогубий блакитно-фiолетовий або бiлуватий, трубка значнодовша за чашечку. Горiшки чорнi, блискучi.

A. Lamium album

*B. Lavandula angustifolia

C. Origanum vulgare

D. Melissa officinalis

E. Mentha piperita

30. Для Mentha piperita родини Lamiaceae характерне суцвiття:

А. Переривчастi китицеподiбнi суцвiття

*В. Цилiндричне, бiля основи перерване колосовидне суцвіття

С. Верхiвковi китицi з 5-10 квiткових несправжнiх мутовок

D. Пухка головчаста китиця

Е. Щiльна головчаста китиця

31. Для Thymus vulgaris родини Lamiaceae характернее суцвiття:

А. Переривчастi китицеподiбнi суцвiття

В. Цилiндричне, бiля основи перерване колосовидне суцвiття

С. Верхiвковi китицi з 5-10 квiткових несправжнiх мутовок

*D. Пухка головчаста китиця

Е. Щiльна головчаста китиця

32. Для Thymus serpyllum родини Lamiaceae характернее суцвiття:

А. Переривчастi китицеподiбнi суцвiття

В. Цилiндричне, бiля основи перерване колосовидне суцвiття

С. Верхiвковi китицi з 5-10 квiткових несправжнiх мутовок

D. Пухка головчаста китиця

*Е. Щiльна головчаста китиця

33. Для якого представника родини Lamiaceae характернi такi ботанiчнi ознаки: наявнiсть двох фертильних тичинок, стерильнi тичинки зовсiм вiдсутнi або у виглядi стамiнодiiв:

А. Thymus serpyllum

B. Thymus vulgaris

*C. Salvia officinalis

D. Mentha piperita

E.Origanum vulgare

34. Для якого виду роду Thymus родини Lamiaceae характернi листки: дрiбнi, видовжено-ланцетнi, iз загорнутим донизу краєм (при пiдсиханнi скручуються в трубочки), сiруватi вiдгустого опушення з трохи зануреними залозками

A. чебрець блошиний

B. чебрець днiпровський

*C. чебрець звичайний

D. чебрець повзучий

Е. чебрець гарний

35. Для якого виду роду Thymus родини Lamiaceae характернi листки: дрiбнi, мякi, короткочерешковi; нижнi - довгасто-еліптичнi, з виступаючими знизу жилками і темними крапчастими залозками. По краю пластинки i по черешку помiтнi довгi волоски

A.чебрець блошиний

B.чебрець днiпровський

C.чебрець звичайний

*D.чебрець повзучий

Е. чебрець гарний

36. Для якої рослини родини Lamiaceae характернi листки: видовжено-овальнi або вузько яйцевидно-довгастi, ніздрювато-зморшкуваті, дрiбно-городчастi по краю; верхнi-сидячi; решта – довгочерешковi, часто з вiльними долями (вушками) бiля основи пластинки

A. Mentha piperitа

B. Salvia sсlаreа

*C. Salvia officinalis

D. Leonurus cardiacа

E. Lamium alba

37. Для якої рослини родини Lamiaceae характернi листки: короткочерешковi; яйцевидно-довгастi; нерiвно-гостропилчастi, зісподу опушенi (найбiльше по жилцi) простими волосками і ефiроолiйними залозками

*A. Mentha piperitа

B. Salvia sсlаrea

C. Salvia officinalis

D. Leonurus cardiacа

E. Lamium alba

38. Для якої рослини родини Lamiaceae характернi листки: зверху темнiшiнi зiсподу, яйцевиднi, з ширококлиновидною основою, загостренi, з характерним лимонним запахом

А. Salvia officinalis

В. Leonurus cardiacа

*С. Mentha piperitа

D.Melissa officinalis

E. Lamium album

39. Для якої рослини родини Lamiaceae характернi ботанiчнi ознаки: листки ромбовидно-елiптичнi, нерiвномiрно-крупно-зубчастi. Суцвiття преривчастi, китице-подiбнi iз супротивних напiвкiлець, якi включають по три блiдо-лiловi квiтки. Чашечка i вiночок трубчасто-двогубi. Тичинки з довгими нитками, разом з маточкою значно видаються з вiночка ….

A. Mentha piperitа

B. Salvia officinalis

*C. Orthosiphon stamineus

D. Melissa officinalis

E. Lamium album

40. У якої рослини родини Lamiaceae насіння утворюється рідко?

A. Lamium album

*B. Mentha piperita

C. Rosmarinum officinalis

D. Origanum vulgare

E. Melissa offinalis

41. В народній медицині квітки Lamium album використовуються при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів та ін. До якої родини відноситься ця рослина?

A. Polygonaceae

B. Papaveraceae

*C. Lamiaceae

D. Solanaceae

E. Scrophulariaceae

42. Вирощуються лікарські ефіроолійні рослини, які дико в Україні не ростуть, а саме…

A. Thymus serpyllum

B. Thymus vulgaris

*C. Salvia officinalis

D. Origanum vulgare

E. Melissa offinalis

43. Нижні стеблові листки Leonurus cardiacа розрізані до середини листкової пластинки на 3 або 5 долей, тобто вони

*A. трійчасто- або пальчасторозділені

B. трійчасто- абопальчастолопатеві

C. трійчасто- абопальчасторозсічені

D. парно-перистоскаладні

E. непарно-перистоскладні

 

44. У представників Lamiaceae пари листів 2-х сусідніх вузлів розташовані в двох взаємно протилежних площинах, тобто…

*A. навхрест-супротивно

B. мутовчасто

C. спірально

D. почергово

E. скучено

Родина Malvaceae

1. Аналізується трав'яниста рослина родини Malvaceae, яка використовується як відхаркувальний і обволікаючий засіб. Листя прості, 3- або 5-пальчасто-лопатеві, квітки великі, рожеві, пазушні, зібрані в китицеподібне суцвіття. Плід схизокарпний – калачик. Ця рослина – ...

*А. Althaea officinalis

B. Fragaria vesca

С. Potentilla erecta

D. Tussilago farfara

E. Thymus serpyllum

2. При мікроскопічній діагностиці компонентів відхаркуючого збору виявлено такі діагностичні ознаки: корінь вторинної без пучкової будови, наявні серцевинні промені, групи луб’яних волокон, друзи кальцію оксалату і клітини-мішки з безколірним вмістом, який при обробці метиленовим синім набуває голубого забарвлення. Такий компонент збору діагностовано як корінь:

*A. Алтеї

B. Кульбаби

C. Валеріани

D. Солодки

E. Примули

23. Для якої рослини характерно: андроцей однобратній, оскільки 5 тичинок зовнішнього кола редуковані до стамінодіїв; тичинки внутрішнього кола розщеплені і зростаються нитками в циліндричну або п’ятигранну тичинкову трубку, яка основою спаяна нігтиками п’яти пелюсток віночка :

А. Solanum tuberosum, Solanaceae

*В. Altheae officinalis, Malvaceae

С. Hypericum perforatum, Clusiaceae

D. Ledum palustre, Ericaceae

Е. Cucurbita pepo, Cucurbitaceae

 

Родина Papaveraceae

1. Яка з наведених рослин належить родині Papaveraceae?

*А. Glaucium flavum

В. Betula verrucosa

С. Ranunculus acris

D. Rosa canina

Е. Sorbus aucuparia

2. Яка з перерахованих ознак рослин родини Papaveraceae є діагностичною?

*А. наявність молочного соку

В. наявність ефірної олії

С. наявність слизу

D. наявність флавоноїдів

Е. наявність іридоїдів

3. Chelidonium majus – це багаторічна кореневищна рослина. Плід цієї рослини …

*А. стручковидна коробочка

В. піренарій

С. стручок

D. біб

Е. горішок

4. У всіх частинах рослин знаходяться членисті молочники з білим, жовтогарячим молочним соком, який містить алкалоїди. Це рослина родини

*А. Papaveraceae

В. Ericaceae

С. Asteraceae

D. Fabaceae

Е. Ranunculaceae

5. Досліджувана трав'яниста рослина має членисті молочники з анастомозами, що містять білий латекс. Це характерно для …

А. Anethum graveolens

B. Urtica dioica

*С. Chelidonium majus

D. Papaver somniferum

E. Thymus vulgaris

6. У однієї із досліджених рослин підкласу ранункуліди родини макові встановлено наявність у всіх його органах молочників з жовто-оранжевим молочним соком. Це характерно для …

А. Ranunculus acris

*B. Chelidonium majus

С. Adonis vernalis

D. Papaver somniferum

E. Aconitum napellus

7. Хворий звернувся з проханням визначити ЛРС, запропоновану народним цілителем для лікування папіломи. Сировина являє собою частинки трав’янистої рослини з глибоко перисторозсіченими листками, жовтими чотирьохпелюстковими квітами видовженими плодами – стручковидними коробочками. Водний витяг дає позитивні реакції з реактивом Драгендорфа. Досліджувана ЛРС є травою…

*A. Чистотілу

B. Звіробою

C. Молочаю

D. Адонісу

E. Мачку жовтого

 

Родина Poaceae

1. Для якої рослини родини Poaceae (Gramineae) характерні такі ботанічні ознаки: стебло виповнене, у нижній частині здерев’яніле з надземними додатковами коренями-підпорками:

A. Secale cereale

*B. Zea mays

C. Elytrigia repens

D. Triticum vulgare

E. Oryza sativa

2. Для якої родини характерні ознаки: мичкувата коренева система, стебло циліндричне із здутими вузлами, листки почергові, лінійні, з паралельними жилками, довгою піхвою – відкритою чи закритою; При переході пластинки у піхву є плівчастий язичок, волоски або парні вушка. Суцвіття – колоски. Плід псевдомонокарпний – зернівка?

A. Convallariaceae

*B. Poaceae

C. Alliaceae

D. Asphodeliaceae

E. Musaceae

3. Для якої родини характерні видозміни в будові квітки: листочки оцвітини редуковані до двох плівчастих лодикул.

A. Convallariaceae

*B. Poaceae

C. Alliaceae

D. Asphodeliaceae

E. Musaceae

4. На зернівки якої рослини родини Poaceae паразитує отруйний гриб – маточні ріжки?

A. Zea mays

*B. Secale cereale

C. Triticum vulgare

D. Avena sativa

E. Oryza sativa

 

Родина Polygonaceae

1. Rumex acetosа рано весною формує прикореневу розетку довгочерешкових листків, пластинка яких за формою…

*А. стріловидна

B. серцевидна

C. нирковидна

D. ромбовидна

E. серповидна

2. Cуцвіття Rheum palmatum моноподіальне, головна вісь галузиться, бічні осі несуть почергові квітки на квітконіжках однакової довжини. Це суцвіття..

*А. волоть

B. складний щиток

C. складний зонтик

D. колос

E. китиця

3. На лузі заготовлена багаторічна трав’яниста росила родини Polygonaceae, кореневище потовщене горизонтальне, змієвидно вигнуте і верхівкове колосовидне суцвіття дрібних рожевих квіток. Це..

*А. Polygonum bistorta

B. Polygonum persicaria

C. Polygonum hydropiper

D. Polygonum aviculare

E. Rumex acetosа

4. Лист досліджуваної рослини має плівчастий розтруб, охоплюючий основу міжвузлів. Наявність таких видозмінених прилистків – діагностична ознака родини..

*А. Polygonaceae

B. Poaceae

C. Rosaceae

D. Fabaceae

E. Solanaceae

5. Рослина родини Polygonaceae має густе прямостояче колосовидне суцвіття, ланцетні листя з бурою підково-подібною плямою і червонувато-бурим розтрубом, війчастим по краю. Ці ознаки дозволяють припустити, що дана рослина..

*А. Polygonum persicaria

B. Polygonum hydropiper

C. Polygonum aviculare

D. Polygonum bistorta

E. Rumex acetosа

6. В сировині присутні елементи трав’янистих стебел з здутими вузлами, листками з розтрубом і бурою плямою посередниці продовгувато-загостреної пластинки. Це частини трави..

*А. Polygonum persicaria

B. Fagopyrum sagittatum

C. Polygonum aviculare

D. Polygonum bistorta

E. Potentilla erecta

7. Зібрана однорічна лікарська рослина родини Polygonaceae. Пагони висхідні, з червонуватими вузлами і цілісними продовгувато-ланцетними листками, прилистки утворюють щетинистий розтруб. Квітки дрібні, зеленувато-білуваті, в пониклих пухких китицях. Це..

*А. Polygonum hydropiper

B. Fagopyrum sagittatum

C. Polygonum aviculare

D. Fagopyrum sagittatum

E. Potentilla erecta

8. Наявність у представника родини Polygonaceae змієподібно зігнутого, потовщеного, рубцюватого кореневища, на поверхні червоно-бурого, а на зламі рожевого, дозволяє припустити, що ця рослина:

*А. Polygonum bistorta

В. Rheum tanguticum

С. Rumex confertus

D. Fagopyrum sagittatum

Е. Polygonum hydropiper

9. По всій території України зустрічається трав'яниста однорічна рослина родини Polygonaceae, що має сланкі лежачі стебла, прості епілептичні листки з прозорим загостреним розтрубом. Квітки дрібні, біло-зеленуваті, розташовані по 2-5 у пазусі листків. Це відмінні риси:

*А. Polygonum aviculare

В. Polygonum hydropiper

С. Polygonum persicaria

D. Polygonum bistorta

Е. Rumex acetosa

10. Для медоносної культурної рослини родини Polygonaceae характерне: стебло червонувате, листки серцевидні - стріловидні, плід-тригранний горішок, багатий на вітаміни та поживні речовини. Ця рослина:

*А. Fagopyrum sagittatum

В. Polygonum hydropіper

С. Polygonum aviculare

D. Polygonum bistorta

Е. Rumex confertus

11. Допоміжною видовою діагностичною ознакою представника родини Polygonaceae став гострий перцевий присмак листків з крапчастими залозками. Це:

*А. Polygonum hydropіper

В. Fagopyrum sagittatum

С. Rumex confertus

D. Polygonum aviculare

Е. Rumex tanguticum

12. При морфологічному вивченні листка гречки посівної відмічено, що основа черешка і вузол стебла охоплюють плівчасті прилистки, які зрослися в коротку трубочку….

*А. розтруб

В. рахіс

С. вушка

D. язичок

Е. піхву

13. Досліджувана рослина має прилистки, зрослі в щільну трубку – розтруб, що є діагностичною ознакою родини ...

А. Rosaceae

B. Poaceae

*С. Polygonaceae

D. Papaveraceae

E.Scrophulariaceae

14. Яка рослина родини Polygonaceae відповідає ботанічному опису: багаторічник з міцним кореневищем, великими веретеноподібними коренями. Корені – яскраво–жовті. Стебла прямостоячі, розгалужені. Прикореневі листки, черешкові, дуже великі, 5-7 пальчасто – роздільні, стеблові – дрібніші, майже сидячі, лопатеві. Квітки жовтувато – білі, зібрані у волоть. Плід псевдомонокарпний, горішкоподібний.

A. Fagopyrum sagittatum

B. *Rheum palmatum

C. Rumex confertus

D. Polygonum hydropiper

E. Polygonum persicaria

15. Яка рослина родини Polygonaceae відповідає ботанічному опису: багаторічник, стебло високе, прямостояче, борозенчасте, у верхній частині галузисте. Листки почергові, верхні – дрібніші, яйцевидно-ланцетні, коротко черешкові або сидячі, нижні – черешкові, довгасто-трикутно- яйцевидні, тупі, біля основи серцевидні, по краю хвилясті, суцвіття густий, вузьковолотистий тирс, плід – горішок …

A. Fagopyrum sagittatum

B. Rheum palmatum

C. *Rumex confertus

D. Polygonum hydropiper

E. Polygonum persicaria

 

Родина Ranunculaceae

1. Водяний жовтець має два типи листків – підводні розсічені і надводні п’ятилопатеві. Це викликано необхідністю пристосування до умов оточуючого середовища. Таке явище називається …

*А. гетерофілія

В. гетеростилія

С. гетеротрофія

D. анізофілія

Е. гетерокарпія

2. Яка з перерахованих рослин належить до родини жовтецеві?

*А. Aconitum napellus

В. Papaver somniferum

С. Sorbus aucuparia

D. Solanum tuberosum

Е. Chelidonium majus

3. Чемерник краснуватий – це багаторічна рослина з коротким товстим кореневищем. Який плід характерний для нього …..

*А. складна листянка

В. кістянка

С. коробочка

D. багатокістянка

Е. вислоплодник

4. Види роду аконіт містять алкалоїди. Вони використовуються як ……

*А. знеболююче

В. в’яжуче

С. сечогінне

D. вітрогінне

Е. жовчогінне

5. Рослина родини Ranunculaceae. Ранньовесняна рослина. Надземна частина білоопушена. Листя прикореневої розетки довгочерешкові. Верхні листки квітконоса перисто чи пальчато-розсічені, зібрані мутовкою навколо квітки, зростаються основою, утворюючи покривало. Квітки поодинокі. крупні. Оцвітина проста, із 5-6 білих.жовтих або фіолетових пелюсток. Квітка з довгою перистою приймочкою. Плодики – горішки . Це

*А. Pulsatilla vulgaris

В. Consolida regalis

С. Helleborus purpurescens

D. Delphinium elatum

Е. Thalictrum minus

6. У багаторічної трав'янистої рослини родини Ranunculaceaе квітки верхівкові, до 6 см у діаметрі, правильні; чашолистків 5, опушених, фіолетово-зелених, нерівномірно-зубчастих; пелюсток багато, яскраво-жовтих, блискучих, без медової ямки. Отже, це ...

А. Aconitum napellus

B. Helleborus purpurascens

С. Ranunculus acris

D. Delphinium elatum

*E. Аdonis vernalis

7. Багаторічна трав'яниста рослина родини Ranunculaceae містить отруйні серцеві глікозиди, має вузько розсічені листки, верхівкові великі правильні квітки з опуклим напівкулястим квітколожем, на якому по спіралі розміщуються 5 чашолистків, багато яскраво-жовтих, блискучих пелюсток, тичинок і маточок. Ці ознаки свідчать про належність виду до роду...

*A. Adonis

B. Aconitum

C. Helleborus

D. Ranunculus

E. Delphinium

8. Як розташованi пелюстки в квiтцi Adonis vernalis?

A. циклiчно

*B. ациклiчно

C. гемiциклiчно

D. навхрест

E. попарно супротивно

9. Для представників родини Ranunculaceae Delfinium elatum, Consolida regalis характерна наявність специфічних нектарників у вигляді :

А. лійки

*В. у вигляді шпорки

С. прикритої лусочкою медоносної ямки

D. не прикритої лусочкою медоносної ямки

Е. ріжків

10. Для Consolida regalis родини жовтецеві Ranunculaceae характерний плід :

А. листянка

В. багатогорішок

С. ценокарпна багатолистянка

*D. однолистянка

Е. ценокарпна багато листянка

 

Родина Rhamnaceae

1. Студенту запропонували знайти гербарний зразок рослин родини Rhamnaceae, яка має супротивні гілки, колючки, супротивне листкорозміщення …..

*A. Rhamnus cathartica

B. Viburnum opulus

C. Frangula alnus

D. Sambucus nigrum

E. Prunus spinosa

2. Вкажіть особливості застосування лікарської свіжезібранної сировини Frangula alnus як послаблюючого …

* А. використовується кора після зберігання протягом року

В. використовується у свіжому вигляді

С. використовуються сухі плоди

D. використовується тільки свіжа кора

Е. використовують відвар листя

3. На гербарному зразку рослин родини Rhamnaceae визначено, що листки розташовані почергово, цілокраї, жилкування перисте з 6-8 парами другорядних бокових жилок. Це …

*A. Frangula alnus

B. Viburnum opulus

C. Rhamnus catharticа

D. Sambucus nigrum

E. Prunus spinosa

4. По запропонованому опису визначте рослину родини Rhamnaceae невелике дводомне дерево або галузистий кущ з колючками. На плодючих гілках листки зібрані у пучки. Квітки дрібні, зеленуваті, одностатеві, дводомні. чотирьохмірні, зібрані по 10-15 у пазухах листків.

*A. Rhamnus cathartica

B. Viburnum opulus

C. Frangula alnus

D. Sambucus nigrum

E. Prunus spinosa

5. Порівняння гілочок жостеру послаблюючого, глоду, терену і обліпихи показало, що вони мають подібні метаморфози – вкорочені, безлисті, здерев’янілі, загострені на кінцях пагони …

*А. колючки

В. шипи

С. присоски

D. філодії

Е. філокладії

6. У дводомного чагарнику гілки супротивні, з верхівковими колючками; плоди соковиті, чорні, з 3-4-кісточками, мають послаблюючу дією. Це:

*A. Rhamnus cathartica

B. Viburnum opulus

C. Frangula alnus

D. Sambucus nigrum

E. Prunus spinosa

7. Які плоди характерні для представників родини Rhamnaceae?

A. коробочка

*B. ценокарпна кістянка (піренарій)

C. ягода

D. вислоплідник

E. ценобій

8. На гербарному зразку рослин родини Rhamnaceae визначено, що листки розташовані на вкорочених пагонах пучками – супротивно.Листки черешкові, еліптичні або яйцевидні, голі, дрібно – зарубчасто – пилчасто. Жилкування перисте, з 3-4-ма парами бічних дуго видних жилок, що сходяться на верхівці.

A. Frangula alnus

B. Viburnum opulus

*C. Rhamnus catharticа

D. Sambucus nigrum

E. Prunus spinosa

9. Чорні, соковиті, 3-4-кісточкові ценокарпні плоди, що діють послаблююче, зібрані з дводомного колючого чагарника з супротивними гілками й простими листками

A. Aronia melanocarpa

*B. Rhamnus cathartica

C. Frangula alnus

D. Sambucus nigra

E. Viburnum opulus

 

Родина Rosaceae

1. Яка з перерахованих ознак найбільш характерна для родини Rosaceae

*А. наявність гіпантію

В. наявність складних листків

С. наявність плоду (яблуко)

D. наявність шипів, шипиків, волосків

Е. наявність плодів (суничина)

2. При утворенні плоду глоду стінки зав’язі плодолистиків перетворюються в кістянковидні покрови, а гіпантій перетворюється в м’ясистучастку плоду. Це …

*А. кістянковидне яблуко

В. ягодоподібне яблуко

С. соковита багатокістянка

D. соковита багатолистянка

Е. справжня ягода

3. Рослина із родини Rosaceae має апокарпний гінецей, утворює складний плід багатокістянку, малиново-червоного або жовтого кольору. Кістянки злегка зростаються між собою, розташовані на конічному квітколожі:

*А. Rubus idaeus

В. Rosa canina

С. Fragaria vesca

D. Prunus spinosa

Е. Malus domestica

4. Яка з перерахованих рослин належить до підродини Maloideae родини Rosaceae?

*А. Aronia melanocarpa

В. Rubus ideus

С. Rosa canina

D. Prunus spinosa

Е. Artemisia vulgaris

5. В родині Rosaceae нижню зав’язь мають рослини підродини….

*А. Maloideae

В. Prunoideae

С. Rosoideae

D. Spiraeoideae

6. В родині Rosaceae багатокарпний гінецей з верхньою зав’яззю утворює плід однокістянку, характерну для підродини:

* А. Prunoideae

В. Maloideae

С. Rosoideae

D. Rosaceae

Е. Spiraeoideae

7. В родині Rosaceae багатокарпний гінецей з верхньою зав’яззю утворює плід суху кістянку. Це……

*А. Amygdalus communis

В. Armeniaca vulgaris

С. Cerasus vulgaris

D. Prunus domestica

Е. Padus racemosa

8. Представлена на аналіз ЛРС являє собою соковиті гіпантії овальної форми, червоного кольору, з залишками від чашолистиків у формі п’ятикутника. Насіння - дрібні тверді жовтуватого кольору горішки. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди:

*A. шипшини собачої

B. шипшини коричної

C. горобини

D. обліпихи

E. глоду

9. Зі стовбура деревної рослини родини Rosaceae зібрано аморфну речовину бурого кольору, при аналізі якої виявлено, що вона нерозчинна в органічних розчинниках, немає температури топлення та кипіння, набухає у воді. Ця речовина являє собою:

*A. Камедь

B. Смола

C .Каучук

D .Слиз

E. Інулін

10. Для якої рослини родини Rosaceae характерне наявність на гілках поодиноких, великих, гачковидних, спрямованих донизу, шипів вільні частини чашечки після цвітіння відігнуті донизу, плід кулястий чи овальний, без чашолистків з п’ятикутною площадкою на верхівці:

А. Rosa damascenа;

*В. Rosa canina

С. Rosa majalis

D. Fragaria vesca

Е. Potentilla erecta

11. Для якої рослини родини Rosaceae характерна наявність на нижній частині стовбура і вегетативних пагонах попарно, іноді серповидних шипів і щетинистих шипів, келихоподібний гіпантій має округлий отвір на верхівці і вільні частини чашечки, які спрямовані догори і зберігаються до повного почервоніння гіпантія:

А. Rosa damascena

В. Rosa canina

*С. Rosa majalis

D. Fragaria vesca

Е. Potentilla erecta

12. Для якої рослини родини Rosaceae підродини Maloideae характерні щитковидні суцвіття, квітки з нектарниками, плоди – ягодоподібні яблука з малопомітними чашечками на верхівці:

A. Crataegus sanguinea

*B. Aronia melanocarpa

C. Sorbus aucuparia

D. Pyrus communis

E. Malus domestica

13. Для якої рослини родини Rosaceae підродини Maloideae характерні суцвіття пониклі, густі щитковидні волоті, плоди ягодоподібні яблука із засохлими маленькими чашолистиками:

A. Crataegus sanguinea

B. Aronia melanocarpa

*C. Sorbus aucuparia

D. Pyrus communis

E. Malus domestica

14. Для якої рослини родини Rosaceae підродини Maloideae характерні пагони двох видів: вздовжені і вкорочені, які видозмінені до колючок довжиною 2-5см; квітки в складних щитках; плоди – кістянковидні яблука:

*A. Crataegus sanguinea

B. Aronia melanocarpa

C. Sorbus aucuparia

D. Pyrus communis

E. Malus domestica

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.