Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Родина Convallariaceae1. При дослідженні листка Convallaria majalis, який має пластинку ланцетовидної форми з цілісним краєм і дуговим жилкуванням, під мікроскопом на поверхносному препараті виявлені прозенхімні клітини епідерми, між якими розміщуються дві бобовидні замикаючі клітини продихів розміщені паралельними рядами. Це дозволяє зробити припущення, що досліджуваний об’єкт належить до класу …..

* А. однодольні

В. гінкгові

С. дводольні

D. гнетові

Е. саговникові

2. На слайді зображена Convallaria majalis. Назвіть частини рослини, за допомогою яких проходить вегетативне розмноження.

*А. кореневище

В. вуси

С. коренебульби

D. підземні бульби

Е. листкові черешки

3. Квітку конвалії звичайної складає 6 білих квітолистків, що зростають в кулясто-дзвоникувату оцвітину. Така оцвітина ...

*A. проста віночкоподібна

B. проста чашечкоподібна

C. подвійна

D. подвійна, з віночкоподібною чашечкою

E. подвійна, з чашечкоподібним віночком

 

4. Для якої родини характернa ботанічна ознака: квіткова стрілка ребриста, несе довгу, пухку, однобічну китицю?

A. Acorum calamus

B. Aloe arboroscens

*C. Convallaria majalis

D. Polygonatum odoratum

E. Avena sativa

 

Родина Ericaceae

1. Встановлено, що однією з загальних ознак Arctostaphylos uva ursi, Vaccinium vitis ideae, Vaccinium myrtillus являється те, що плід у них …

*А. ягода

В. коробочка

С. кістянка

D. листянка

Е. вислоплідник

2. У виду родини Ericaceae листки короткочерешкові, продовгувато-лінійні, з загорнутими до низу краями, зверху шкірясті. блискучі, буровато-зелені, знизу з рудоповстистим опушенням. Такі листки має ….

*А. Ledum palustre

В. Arctostaphylоs uva-ursi

С. Vaccinium myrtillus

D. Vaccinium vitis idaea

Е. Oxycoccus palustris

3. У суцвіття Ledum palustre головна вісь вкорочена, вузли зближені, квітки розміщені на одному рівні. Відповідно, суцвіття ….

*А. щиток

В. головка

С. завійка

D. кошик

Е. сережка

4. Листки виду родини Ericaceae почергові короткочерешкові, шкірясті, еліптичні або оберненояйцевидні, з виямчатою верхівкою, загнутими донизу краями, зверху темно-зелені, знизу-світлі, з темними крапчастими залозками. Це ….

*А. Vaccinium vitis idaea

В. Arctostaphylоs uva-ursi

С. Vaccinium myrtillus

D. Ledum palustre

Е Oxycoccus palustris

5. Визначити життєві форми таких видів, як Arctostaphylоs uva-ursi, Vaccinium vitis idaea, Vaccinium myrtillus.

*А. напівкущ

В. ліани

С. трави

D. чагарники

Е. напівчагарники

6. У представника родини Ericaceae листки опадаючі, тонкі, світло-зелені, гладенькі, короткочерешкові, з дрібнопилчастим краєм. Це …

*А. Vaccinium myrtillus

В. Arctostaphylоs uva-ursi

С. Vaccinium vitis idaea

D. Ledum palustre

Е. Oxycoccus palustris

7. У представника родини Ericaceae листки продовгуваті, оберненояйцевидні, звужені біля основи в короткий черешок. Зверху листкова пластинка темно-зелена, знизу – світла, без темних крапчатих залозок, з добре помітною сіточкою заглиблених жилок. Це характерні ознаки ….

*А. Arctostaphylоs uva-ursi

В. Vaccinium vitis idaea

С. Vaccinium myrtillus

D. Ledum palustre

Е. Oxycoccus palustris

Родина Fabaceae

1. Із 5 гербарійних зразків лікарських рослин до родини Fabaceae належить одна, а саме…

*А. Mellilotus officinalis

B. Capsulla bursa pastoris

C. Rosa majalis

D. Fragaria vesca

E. Glaucium flavum

2. У однієї з 5 даних рослин квітка зигоморфна, віночок метеликового типу. Це..

*А. Melilotus officinalis

B. Brassica capitata

C. Sinapis alba

D. Ranunculus acris

E. Rosa canina

3. В квітці Melilotus officinalis всього 10 тичинок, з яких одна вільна, а 9 зрослих в трубку, тобто андроцей…

*А. двобратній

B. однобратній

C. двосильний

D. чотирисильний

E. багатобратній

4. У визначаємої рослини квітки метеликового типу, що властиво рослинам родини..

*А. Fabaceae

B. Lamiaceae

C. Rosaceae

D. Asteraceae

E. Ericaceae

5. У зібраної рослини листя складні, квітки метеликового типу, плід біб. Відповідно рослина відноситься до родини..

*А. Fabaceae

B. Apiaceae

C. Asteraceae

D. Lamiaceae

E. Polygonaceae

6. Квітки представників родини Fabaceae Astrаgalus dasyanthus сидять на вкороченій потовщеній головній осі, утворюючи просте моноподіальне суцвіття..

*А. головку

B. щиток

C. китиця

D. волоть

E. колос

7. У рослини листки почергові, черешкові, перисто-складні, із прилистками, квітки метеликового типу, зібрані у суцвіття китицю, плід – біб. Всі ці ознаки свідчать про належність виду до родини..

*А. Fabaceae

B. Apiaceae

C. Asteraceae

D. Lamiaceae

E. Polygonaceae

8. Дерево має почергові, черешкові, перисто-складні листки із прилистками. Китиці квіток метеликового типу, насінина з великими запасаючими сім’ядолями. Всі ці ознаки вказують про належність виду до родини…

*А. Fabaceae

B. Betulaceae

C. Fagaceae

D. Rosaceae

E. Polygonaceae

9. При порівнянні представників родини Fabaceae встановлено, що у більшості з них квітки утворюють моноподіальне суцвіття:

*А. китицю

B. голівку

C. зонтик

D. кошик

E. завиток

10. Серед декоративних насаджень міста виділяють медоносні дерева – Tilia cordata та представник родини бобових з повислими китицями білих духмяних квіток і перисто-складними листками, що мають колючки – видозмінені прилистки. Це…

*А. Robinia pseudoacacia

B. Armeniaca vulgaris

C. Aronia melanocarpa

D. Quercus robur

E. Cerasus vulgaris

11. Для підвищення врожайності пшениці її попередником у сівозміні висіяли бобову культуру, оскільки корені бобових..

*А. з азотфіксуючими бактеріями

B. з мікоризою

C. з фотосинтезуючими бактеріями

D. швидко мінералізуються

12. Встановлено, що надземну частину Pisum sativum утримують в повітрі вусики, які є видозміною..

*А. верхніх листочків складного листка

B. прилистків

C. нижніх листочків складного листка

D. верхівкових пагонів

E. усього складного листка

13. У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують розширені, сплощені черешки складних листочків..

*А. філодії

B. кладодії

C. вусики

D. колючки

E. ловчі апарати

14. При основі складного листка Robinia pseudoacacia добре помітні парні колючки, що являють собою видозміни..

*А. прилистків

B. листкової пластинки

C. черешка

D. рахіса

E. приквітки

15. Під час листопаду кожен листочок перисто-складного листка Robinia pseudoacacia відділився від рахісу, залишивши на місці зчленування..

*А. листкові рубці

B. листкові сліди

C. листкові піхви

D. сочевички

16. Порівняльний аналіз 5 лікарських видів родини Fabaceae показав: трійчасто-складні листки мають 4 види, а перисто-складні – один вид, а саме…

*А. Robinia pseudoacacia

B. Melilotus officinalis

C. Glycine hyspidа

D. Ononis arvensis

E. Phasolus vulgaris

17. У виду родини Fabaceae добре розвинуте кореневище з глибоко проникаючими коренями і мережею столонів. Листки непарно-перисто-складні з 5 або 7 парами яйцевидних залозисто-волосистих листочків. Суцвіття – пухка пазушна китиця. Квітки біло-фіолетові. Боби нерозкривні.

*А. Glycyrrhiza glabra

B. Melilotus officinalis

C. Glycine hyspide

D. Ononis arvensis

E. Phasolus vulgaris

18. В грудному зборі виявлені шматочки кореня яскраво-жовтого кольору, солодкого смаку. При визначенні встановлено, що це корені…

*А. Glycyrrhiza glabra

B. Althaea officinalis

C. Acorus calamus

D. Potentilla erecta

E. Arachis hypogaea

19. У представника виду родини Fabaceae листя черешкові, трійчасті, прилистки великі, довгасто-яйцевидні. Листочки ланцетні, зісподу опушені. Верхівкова китиця утворена пазушними кільцями квіток. Використовують як відхаркувальний засіб.

*А. Thermopsis lanceolata

B. Melilotus officinalis

C. Glycyrrhiza glabra

D. Ononis arvensis

E. Phasolus vulgaris

20. У рослини родини бобові добре розвинене кореневище з глибоко зануреними коренями й столонами. Перисті листки з 5 або 7 парами яйцеподібних, залозисто-волосистих листочків. Китиця пазушна, квітки блідо-фіолетові. Боби нерозкривні. Ця рослина – …

А. Ononis arvensis

*B. Glycyrrhiza glabrа

С. Robinia pseudoacacia

D. Melilotus officinalis

E. Astragalus dasyanthus

21. Для якої рослини родини Fabaceae характерно: після запліднення оцвітина і двобратній андроцей відмирають, квітконіжка видовжується, росте угору, потім загинається донизу, досягає грунту і занурюється на глибину 10 см. Плід – нерозкривний біб.

A. Astrаgalus dasyanthus

B. *Arachis hypogaea

C. Ononis arvensis

D. Pisum sativum

E. Melilotus officinalis

22. Для якої рослини родини Fabaceae характерний опис: трав’яниста дворічна рослина. Стебла галузисті, листки трійчасті, середній листочок з черешком, бічні майже сидячі. Прилистки шиловидні, цілокраї або дрібнозубчасті. Квітки маленькі, жовті, зібрані в пазушні китиці. Плід дрібний, пониклий, голий біб.

A. Astragalus dasyanthus

B. Arachis hypogaea

C. Ononis arvensis

D. Pisum sativum

E. *Melilotus officinalis

23. Промисловим джерелом рутину і кверцетину служать квітки рослин із родини Бобових, а саме…

*A. Софора японська

B. Робінія псевдоакація

C. Карагана деревовидна

D. Астрагал галузистий

E. Акація срібляста

Родина Fagaceae

1. Однодомне дерево, що має плід жолудь і кору з дубильними речовинами, належить до родини ...

A. Caprifoliaceae

*B. Fagaceae

C. Betulaceae

D. Rhamnaceae

E. Rosaceae

2. Серед рослин листяного лісу переважають однодомні високі дерева, вкриті товстою темно-сірою корою з глибокими тріщинами. Листки короткочерешкові, перистолопатеві. Плід - жолудь із плюскою на верхівці. Отже, домінує у лісі...

A. Robinia pseudoacacia.

B. Aesculus hippocastanum

*C. Quercus robur

D. Tilia cordata

E. Betula verrucosa

3. Наявність механічного поясу, розташований в зовнішній корі, складається із чергуючи ділянок склеренхімних волокон і кам’янистих клітин. У внутрішній корі помітні ізольовані одне від одної групи кам’янистих клітин і луб’яних волокон, розташованих концентричним поясом з кристалічною обкладкою. Між ділянками механічної тканини проходять однорядні серцевидні промені. В паренхімі зовнішньої і внутрішньої кори є друзи. Такі мікроскопічні ознаки характерні для:

A. Robinia pseudoacacia.

B. Aesculus hippocastanum

*C. Quercus robur

D. Tilia cordata

Е. Betula verrucosa

4. Екзомікоризу (поверхневі грибокорені) мають види родів липа, сосна, береза і....

*A. Quercus

B. Datura

C. Frangula

D. Convallaria

E. Verbascum

5. Серед рослин листяного лісу переважали однодомні високі дерева, покриті товстою темно-сірою корою з глибокими тріщинами. Листя короткочерешкові, перистолопастеві. Плоди - жолуді. Отже, домінуючий вид:

*A. Quercus robur

B. Tilia cordata

C. Robinia pseudoacacia

D. Betula verrucosa

E. Aesculus hippocastanum

6. Однодомне дерево, що має плід жолудь і кору з дубильними речовинами, належить до родини ...

*A. Fagaceae

B. Caprifoliaceae

C. Betulaceae

D. Rhamnaceae

E. Rosaceae

7. Чоловічі суцвіття Quercus robur тирсовидні. Головна вісь поникла, подовжена, тонка несе дихазії із декількох тичиночних квіток. Відповідно, суцвіття дубу -

*A. Складна сережка

B. Китиця

C. Складний щиток

D. Головка

E. Початок

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.