Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Агротехніка і виробничі витрати на вирощування декоративних саджанців чагарникових порід.З чагарникових порід вирощується дейція шорстка. Формування починають на другий рік після садіння сіянців у школку. У березні до початку сокоруху обрізають пагони куща (садять на пень). За вегетаційний період зі сплячих бруньок розвиваються пагони, які наступного року знову обрізають, лишаючи шипики з 3-4 бруньками. На третій рік при формуванні крони пагони відрізають на зовнішню відносно осі рослини бруньку. Такий метод дозволяє отримати добре розгалужену крону, що підвищує декоративну цінність чагарників. Догляд за надземною частиною починають з формування штампа.


 

4.5 Виробнича собівартість і план реалізації продукції розсадника

Технологічна собівартість вирощування садивного матеріалу

Розрахунок технологічної собівартості дає змогу оцінити розміри витрат, що необхідні для виконання робочого плану. Розрахунок потреби та вартості допоміжних матеріалів, а також кошторис виробничої собівартості наведені в таблицях 4.8 та 4.9.

 

Таблиця 4.8

Розрахунок потреби та вартості допоміжних матеріалів

№ п/п Назв Одиниця вимірювання Кількість Ціна за одиницю, грн. Загальна вартість, грн.
Посівне відділення – сосна звичайна
Аміачна селітра т 0,088 532,4
Фосфорне борошно т 1,00
Сірчанокислий калій т 0,27
Мульча (3 т на 1 га) т 3,06 45,9
Шпагат для зв’язування сіянців (1 г на 100 шт) кг 7,5
7. Щити 2х2 Шт.
Разом по породі       18396,3
Шкілка саджанців насіннєвогопоходження – клен гостролистий
Фосфорне борошно т 1,75 16712,5
Сірчанокислий калій т 0,64
Шпагат (1г на 10 саджанців) кг 5,8
Разом по породі       26218,5
Шкілка щеплених саджанців – Ялина сербська
Фосфорне борошно т 0,78
Сірчанокислий калій т 0,23

 

Продовж. табл. 4.8

Шпагат (1г на 10 саджанців) кг 3,5
Разом по породі      
Усього по розсаднику 64894,8

 

У таблиці 4.8 наведоно вартість допоміжних матеріалів у відділення розсадника.

Кошторис виробничої собівартостідає певне уявлення про розміри витрат, що необхідні для виконання робочого плану. Кошторис розраховується за формою таблиці 4.9 у розрізі виробничих відділень, порід та видів садивного матеріалу.. Вартість допоміжних матеріалів (стп. 10), заробітна плата робітникам, береться вартість людино-днів у відділені розсадника(стп. 7), Нарахування на заробітну плату (стп. 8) становлять 34,4 % від суми заробітної плати. Прямі витрати (стп. 12) розраховуються як сума витрат, указаних у стп. 7, 8, 9, 10 і 11, а накладні (стп. 13) умовно приймаються у розмірі 30% від суми прямих витрат. Виробнича собівартість продукції (стп. 14) – це сума прямих (стп. 12) і накладних (стп. 13) витрат. Виробнича собівартість одиниці облікової продукції (стп. 15) визначається шляхом ділення виробничої собівартості (стп. 14) на кількість щорічно вирощуваного садивного матеріалу (стп. 6).

 

 


Таблиця 4.9.

Кошторис виробничої собівартості продукції розсадника

№ зп Назва породи Вид садив-ного мате-ріалу Вік садив-ного мате-ріалу, років Площа посіву (посадки), га Кількість реалі-зуємої продукції, тис. шт. (шт.) Заро-бітна плата робіт-ників, грн Нараху-вання на заробітну плату, грн Вартість, грн Витрати, грн Собівартість, грн
посівного (садивного) матеріалу допо-міжних мате-ріалів маши-нозмін та коне-днів прямі наклад-ні загальна вироб-нича одиниці облікової продукції
І. Посівне відділення
1. Модрина сибірська Сіян-ці 1,05    
ІІ. Відділ вирощування та формування декоративного садивного матеріалу
Шкілка насіннєвих саджанців
1. Липа дрібнолиста Сж (вкс) 2,79 0,96
Шкілка щеплених саджанців
1. Ялина колюча Сж (вкс) 1,26 0,67
Декоративні чагарники
1. Дейція шорстка Сж 1,11 0.91
Разом по розсаднику     6407,54
                                 

 

У таблиці 4.9наведений кошторис витрат на продукцію, допоміжні матеріали та заробітну плату робітникам. Найбільш дорого обходиться посівне відділення, одиниця облікової продукції якого складає 6405 грн.

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.