Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI.Комп’ютерні мережі

8. Комп’ютерні мережі 1

1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI. 2

2. Порівняльна характери. 3

стика моделей TCP/IP ISO/OSI. 3

3. Основні типи середовищ передачі даних. 4

4. Основні фізичні топології ЛОМ. 6

5. Класи ІР-адрес. Спеціальні ІР-адреси. 7

6. Маски IP-адрес. Створення підмереж.. 9

7. Основні типи середовищ передачі даних. 10

8. Види маршрутизації. Порівняльна характеристика алгоритмів маршрутизації 11

9. Структура канального рівня. Алгоритм роботи пристроїв канального рівня. 13

10. Протоколи транспортного рівня. Технології управління потоком даних. 14

11. Протокол ТСР. Формат ТСР-сегметну. 15

12. Поняття МАС-адресації. Поняття домену колізій та широкомовного домену. 16

13. Колективний метод доступу до середовища (CSMA/CD) 17

14. Маркерний метод доступу до середовища (Token Passing) Мережі Token Ring. 18

15. Мережі Ethernet 20

 

 

Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI.

Еталонна модель OSI являє собою 7-рівневу мережеву ієрархію, яка описує процес передачі даних між мережевими пристроями, розроблену ISO. Модель не забезпечує процесу передачі даних, а лише описує, або моделює його. Фактично, ця модель містить в собі :

- горизонтальну модель на базі протоколів, яка забезпечує механізм взаємодії програм та процесів на різних мережевих пристроях; (В моделі двом програмам необхідна наявність спільного протоколу для обміну даними.)

- вертикальну модель на основі послуг, які забезпечуються сусідніми рівнями один одному на одному мережевому пристрої. (У вертикальній сусідні рівні обмінюються даними з допомогою інтерфейсів. )

Application Прикладний   Application Прикладний
Presentation Представницький   Presentation Представницький
Session Сеансовий   Session Сеансовий
Transport Транспортний   Transport Транспортний
Network Мережевий   Network Мережевий
Data Link Канальний   Data Link Канальний
Physical Фізичний   Physical Фізичний

Рис. 1 Еталонна модель взаємодії ISO/OSI.

Зв’язки між парними рівнями моделі OSI є віртуальними – кожен рівень взаємодіє з парним йому лише з допомогою сусідніх, а не напряму. Але ця взаємодія є прозорою, тобто невидимою для кожного конкретного рівня.

Фізичний рівень отримує дані від канального і перетворює їх у оптичні або електричні сигнали, які відповідають 0 і 1 бінарного потоку. Ці сигнали посилаються через середовище передачі на приймаючий вузол. Механічні і електричні/оптичні властивості включають в себе:

- типи кабелів і роз’ємів;

- розводку контактів у роз’ємах;

- схему кодування сигналів для значень 0 і 1

Канальний рівень забезпечує створення, передачу та прийом ПБД канального рівня - кадрів (Frame). Цей рівень обслуговує запити мережевого рівня і використовує сервіс фізичного рівня для прийому і передачі кадрів. Стандарти ISO ділять канальний рівень на 2 підрівні: підрівень управління логічним каналом (Logical Link Control, LLC), який забезпечує взаємодію із мережевим рівнем і не залежить від конкретної технології, яка використовується, та підрівень контролю доступу до середовища (Media Access Control, MAC), який регулює доступ до розділюваного фізичного середовища і залежить від конкретної реалізації мережі.

Мережевий рівень відповідає за логічну адресацію учасників обміну інформацією та маршрутизацію вибір оптимального шляху між учасниками обміну інформацією. ПБД мережевого рівня є пакет (packet).

Транспортний рівень ділить потоки інформації на такі ПБД як сегменти (segment), а також відповідає за надійну і достовірну передачу інформації та за контроль потоку даних.

Сеансовий рівень відповідає за організацію сеансів обміну даними між кінцевими машинами. Функції сеансового рівня забезпечуються протоколами, які є складовою частиною функції всіх трьох верхніх рівнів.

Представницький рівень відповідає за можливість діалогу між додатками на різних вузлах. Цей рівень забезпечує перетворення даних (компресія, кодування) прикладного рівня у потік інформації для транспортного рівня.

Прикладний рівень відповідає за доступ додатків користувача до мережі. Завданнями цього рівня є передача файлів, обмін поштовими повідомленнями та керування мережею.

Кожен рівень надає сервіси (послуги) верхньому сусідньому рівню і користується сервісами, наданими йому нижнім рівнем. Прикладний рівень надає сервіси безпосередньо додаткам користувача. Кожен рівень моделі OSI у процесі передачі інформації взаємодіє із 3-ма рівнями: сусіднім верхнім, сусіднім нижнім та парним йому рівнем іншого пристрою.

Процес передачі інформаційних блоків з верхнього рівня на нижній супроводжується інкапсуляцією (encapsulation) – формуванням ПБД кожного рівня з додаванням відповідної службової інформації у вигляді заголовків (header)та кінцівок (trailer). При цьому ПБД верхнього рівня із всією службовою інформацією є лише даними для нижнього рівня.

Порівняльна характери
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.