Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мікроклімат виробничих приміщень. 

Самопочуття і працездатність людини залежать від метеоро­логічних умов виробничого середовища, в якому вона знаходить­ся.

Сукупність таких показників виробничого середовища, як:

· те­мпература повітря;

· відносна вологість;

· швидкість руху повітря;

· теплове випромінювання (інфрачервоне);

· барометричний тиск

називають метео­рологічними умовами, або мікрокліматом.

 

Мікроклімат виробничих приміщень регламентується:

- ДСН 3.3.6.042-99 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”;

- ГОСТ 12.1.005-88 „Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони”.

 

Відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99 у виробничих приміщеннях контролюється і нормується сукупністю таких показників мікроклімату як:

- температура повітря °С;

- відносна вологість повітря %;

- швидкість руху повітря м/с;

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення Вт/м2 (ккал/м2 • год);

- температура поверхні °С.

Відносна вологість - це процентне співвідношення абсолют­ної кількості водяних парів у повітрі до їх максимально можли­вої кількості при даній температурі та тиску.

Абсолютна вологість - це кількість вологи (г), що міститься в 1 м3 повітря при даній температурі та тиску (г/м3).

Максимальна вологість – це кількість водяної пари у грамах, яка може міститися в 1 м3 повітря в насиченому стані.

 

Мікроклімат виробничих приміщень це - умови внутрішнього середовища приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням.

Механізм терморегуляції людського організму підтримує температуру тіла людини в межах 36,5 0С – 37 0С, незалежно від метеорологічних умов навколишнього середови­ща.

Терморегуляція тіла людини проходить шляхом

· Дихання - 5%

· Конвекції - 30%, (безпосередньо нагрівання повітря шкірою людини)

· Випромінення - 45%, (інфрачервоне)

· Випаровування - 20%,

 

Показники мікроклімату впливають на тепловий обмін людини сумарно посилюючи, або послаблюючи один одного.

При підвищенні температури навколишнього середовища > 25 0С і відносній вологості > 75% порушується теплообмін людини і навколишнього середовища, це викликає підвищення температури тіла, порушується водно-сольовий і вітамінний обмін в організмі людини, виникає слабість, головний біль, нудота, тепловий удар, судомна хвороба.

Терморегуляція відбувається на 95% випаровуванням. При перегріві збільшується надходження крові до периферійних кров'яних судин. Внаслідок розширення судин кількість крові і тепловіддача збільшуються. За таких па­раметрів людина втрачає за зміну 5-8 л рідини, 50-80 г солей.

Робота при низьких температурах може викликати переохолодження та обмороження організму людини. Периферійні кров'яні судини звужуються, надходження крові до них і тепловіддача знижуєть­ся. У людини з'являється бажання інтенсивно рухатись, що по­силює обмін речовин в організмі з утворенням тепла. Якщо тем­пература тіла знижується до 34 °С, людина відчуває слабість. Обмороження кла­сифікується як нещасний випадок.

Збільшення швидкості руху повітря збільшує тепловтрати організму, при високих температурах повітря це позитивно впливає на людину, а при низьких – негативно.

 

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови поділяють на оптимальні та допустимі.

Оптимальні мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.

 

Законодавство України вимагає створення мікроклімату виробничих приміщень який є сприятливим для самопочуття людини і підтримують високий рівень працездатності.

Нормують показники метеорологічних умов залежно від:

· Періоду року;

· Категорії робіт по важкості

Розрізняють два періоди року:

- теплий (середня температура зовнішнього повітря >100С)

- холодний (середня температура зовнішнього повітря <100С)


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.