Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

виховної системи класу «Серце в долонях»Впровадження моделі виховної системи класу «Серце в долонях» обумовило ефективність виховної діяльності класу.

Ефективність виховної діяльності класу забезпечено:

· організацією виховного процесу на засадах партнерства і співтворчості;

· використанням активних форм і методів виховання;

· розвитком комунікативної здатності учнів, їх творчої активності, урахуванням специфічних умов мікрорайону школи;

· позитивно оцінюваним громадськістю значенням результатів виховної роботи класу для розвитку культурного і суспільного життя мікрорайону «Більшовик».

Організація виховної діяльності в класі за моделлю «Серце в долонях» показує позитивні результати та забезпечує:

v створення комфортного морально-психологічного клімату в класі, гуманного стилю відносин, соціальної захищеності дитини;

v формування цілісного розвитку особистості, розвитку творчих здібностей і нахилів дитини;

v орієнтацію особистості на загальнолюдські та загальнокультурні цінності;

v демократизацію стосунків у класному колективі на засадах учнівського самоврядування;

v гармонію взаємовідносин між класним керівником, учнями та батьками учнів.

Аналіз корекційно-виховного процесу духовного розвитку творчої особистості учня свідчить про те, що:

· вдвічі зріс рівень розвитку духовної позиції учнів (толерантність, людяність, емоційна розвиненість, інтелігентність, свідомість);

· покращився рівень розвитку креативності учнів;

· значно збільшився рівень готовності учнів до самореалізації як гармонійно розвиненої творчої особистості;

· активізувалась участь учнів у реалізації шкільних соціальних проектів «Створи свою планету» та «Квітка надії».

Отримані показники дають можливість стверджувати, що створена модель виховної системи класу «Серце в долонях» допомагає більш цілеспрямовано здійснювати виховну діяльність класу, координувати дії вчителів-предметників, учнів і батьків учнів в організації життєдіяльності класу, що сприяє духовному розвитку учнів.

В результаті дії моделі виховної системи класу «Серце в долонях» в класі створений позитивний морально-психологічний клімат, виросла задоволеність учнями і батьками виховною системою класу, завдяки якій кожна дитина проявляє себе особистістю, яка є духовно сформованою та гармонійно розвиненою:


· відповідальною;

· доброзичливою;

· мудрою;

· об’єктивною;

· порядною;

· правдивою;

· толерантною;

· справедливою;

· терпимою;

· чесною;

· чуйною;

· щедрою;

· людяною;

· інтелігентною;

· творчою

і є цеглинкою


 

ВЕЛИКОГО ХРАМУ ЛЮБОВІ.

Безперечно, робота не вичерпує всіх аспектів духовного розвитку особистості. Щиро вдячна всім, хто перебуває поруч у єдиному життєвому просторі, надихаючи на створення цієї праці, а також усім співробітникам у розбудовідуховного майбутнього підростаючого покоління.

 

Література

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! // М.: Просвещение, 1993.-208 с.

2. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? // М.; Просещение, 1996.- 176 с.

3. Амонашвили Ш.А. Единство цели. // М.: Просвещение , 1997. – 208 с.

4. Батьківські збори. // Х.:Основа,2006.-240 с.

5. Бех І.Д. Виховання особистості. // К.: Либідь, 2003.- 624с.

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. // М.: Астрель,2008.-238 с.

7. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?. // М.: Астрель,2008.-251 с.

8. Горяева Н.А.Первые шаги в мире искусства. // М.: Просвещение, 2001. – 159 с.

9. Корчак Я. Как любить ребенка. // М.: Астрель, 2004.-165 с.

10. Лопатина А;, Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию // М.: 1996.

11. Миркина З.А. Три огня. // М.: 2003.

12. Мифы древней Греции. // К.: Муза, 2003.

13. Молода Україна: Вірші, оповідання, казки. // К.: Веселка,2003.

14. Освіта в Україні. // К.: КНТ, 2006.-484 с.

15. Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. - Тернопіль: навчальна книга – Богдан,2010.-80с.

16. Помиткіна Л. В. Взаємодія психолога і вчителя як умова творчого зростання особистості учня: Творча особистість у системі неперервної освіти. // К.: 2007.

17. Помиткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. // К.: 2006. -166 с.

18. Роджерс К. Психология личности. // М.: Астрель, 2002.

19. Стельмахович М.С.Народна педагогіка. // Х.:Основа,2006.

20. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. // К.: 2004.

21. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: казки оповідання, етюди. // К.: Веселка, 2003.

22. Чешенко О.І. Класному керівнику 5-го класу. – Виховна робота в школі. – №1. – 2006.

23. Чешенко О. І. Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку // Директор школи. – 2010. – №48, – С. 21-25.

24. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання і виховання учнів. / Інтерактивні вправи та ігри. – Харків, 2009. – 144 с. – (Серія «Адміністратору школи»).

25. Ягоднікова В.В. Теорія та методика виховання лідерів. // Одеса, 2010 – 231 с.

26. Эльконин Д.Б. Психология игры. //М.: Педагогика, 2008. – 304 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.