Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок написання індивідуальних семестрових завданьІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З дисципліни

“КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ”

 

Укладач: к.е.н., доцент С. Я. Касян

 

Дніпропетровськ 2014


У сучасних умовах значно підвищується роль самостійної роботи студентів, поліпшення її планування і організації, підсилення контролю та допомоги з боку викладача.

Основна мета методичних рекомендацій – допомогти студентам у самостійному оволодінні основами економічних знань щодо конкурентоспроможності національної економіки, виробити вміння і навички їх практичного використання у професійній діяльності.

Глибина і ефективність знань забезпечується тільки при активності студента. Самостійна діяльність – єдина міцна основа якої б то не було плідної роботи.

До виконання самостійних практичних завдань доцільно приступати після вивчення теоретичного матеріалу і детального ознайомлення з методикою їх підготовки.

Підготовка індивідуальних семестрових завдань по даному курсу є формою самостійної роботи студентів. При цьому студент може самостійно формулювати тему завдання з урахуванням особистих інтересів і можливостей доступу до літератури, керуючись орієнтовним переліком тем.

Порядок написання індивідуальних семестрових завдань

Індивідуальне семестрове завдання доцільно виконувати на прикладах діяльності фірм та підприємств, окремих галузей, ринків або країни. Для розв’язання самостійно обраного студентом завдання рекомендується користуватись нормативною документацією (базою даних) відповідних служб підприємства, спеціалізованими виданнями, Internet-ресурсами та іншими джерелами інформації. У вступі і теоретичній частині рекомендується навести ключові слова і розкрити їх зміст, актуальність теми. У практичній частині слід детально проаналізувати зібрані дані і зв’язати їх із теоретичною.

Загальний обсяг індивідуального семестрового завдання становить 25-30 сторінок машинописного тексту на папері формату А4; його оформлення повинно відповідати діючим вимогам. Реферат повинен мати наступну структуру:

· Титульний лист (1с.);

· План (1 с.);

· Вступ ( 1- 2 с. );

· Теоретична частина - назва ( 10-12 с.);

· Практична частина – назва ( 5-7 с. );

· Висновки ( 1 с. );

· Список використаної літератури ( 5-10 найменувань );

· Додатки (таблиці, схеми, розрахунки тощо).

 

Орієнтовна тематика рефератів

 

1. Актуальність підвищення конкурентоспроможності організації

2. Конкуренція як спосіб життя і рушійна сила розвитку суспільства

3. Сила конкуренції при різних формах конкурентного ринку

4. Аналіз реакції конкурента на дії фірми в умовах олігополії

5. Вибір стратегії поведінки фірми залежно від сили конкуренції на ринках продавців і покупців

6. Методи державного регулювання конкурентного середовища

7. Закон організації в статуті та динаміці.

8. Принципи управління об’єктами на засадах конкурентоспроможності національної економіки.

9. Теорія управління конкурентними перевагами об’єктів на основі їх ексклюзивних цінностей.

10. Методи аналізу конкурентоспроможності товару, організації, країни.

11. Методи прогнозування конкурентоспроможності товару, організації, країни.

12. Методи економічного обґрунтування конкурентоспроможності товару, організації, країни.

13. Методи планування конкурентоспроможності товару, організації, країни.

14. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності персоналу як складові конкурентоспроможності національної економіки.

15. Оцінка конкурентоспроможності персоналу як складові конкурентоспроможності національної економіки.

16. Оцінка конкурентоспроможності товарів як складової конкурентоспроможності підприємства.

17. Оцінка конкурентоспроможності організації як суб’єкта національної економіки.

18. Методи розробки нормативів конкурентоспроможності об’єктів.

19. Методи управління якістю продукції та сервісу споживачів.

20. Формування цілей і структури стратегії підвищення конкурентоспроможності організації.

21. Забезпечення розробки і реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

22. Механізм реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

23. Системний підхід до управління конкурентоспроможності національної економіки.

24. Логічний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

25. Інноваційний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

26. Комплексний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

27. Глобальний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

28. Маркетинговий підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

29. Функціональний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

30. структурний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

31. Ситуаційний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

32. Нормативний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

33. Директивний підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

34. Діловий підхід до конкурентоспроможності національної економіки.

35. Наукові підходи до управління конкурентоспроможності національної економіки.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.