Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сучасний стан грунтів України та шляхи його поліпшення.Найбільше природне багатство України – це її чорноземні грунти, в Міжнародному інституті метрології, що у Парижі, поруч з еталонами метру, кілограму та інших мір вміщено моноліт чорнозему з Воронезької області як еталон найбільш родючого грунту в світі. Вони складають майже 50 % світових чорноземів. Розорані землі в Україні складають біля 85 % від площі Степу і Лісостепу. Посівні площі займають 33,5 млн. га. Вже зараз зіпсовано 60 % чорноземів, щорічно втрачається 100 тис. га родючих грунтів. Майже 50 % урожаю сільськогосподарських культур вирощують на грунтах, оброблених мінеральними добривами та отрутохімікатами. Майже 50 тис. га орних земель підтоплені, 3,7 млн. га земель знаходиться в Чорнобильській зоні.

Внаслідок екстенсивного розвитку сільсько-господарських культур, неефективного ведення заповідної та інших природоохоронних справ порушилося співвідношення площі ріллі, природоохоронних кормових угідь, лісових та водних ресурсів – і, як наслідок, – інтенсивна ерозія, ущільнення орного шару грунту, послаблення стійкості природних ландшафтів України.

Проблема охорони та раціонального використання земель є одним з найважливіших завдань людства, бо 98 % продуктів харчування отримуються за рахунок обробітку грунту. Агрокультурою людина займається майже 10 тисячоліть. За цей період у багатьох частинах планети розквітали і гинули цивілізації, колись квітучі краї перетворювалися на пустелі. Низька культура землеробства та хижацька експлуатація земель призвели до руйнування грунтів. Французькі вчені підрахували, що за весь історичний період людство втратило близько 2 млрд. га родючих земель.

Заходи, направлені на збереження, охорону і підвищення родючості земель, дуже різноманітні й повинні здійснюватись комплексно, як єдина система. Тому потрібно, щоб кожний клаптик землі, кожне поле мало свого дбайливого господаря, грамотного, розсудливого, щоб від стану поля залежала не лише його доля, а й доля його дітей і онуків.

Сьогодні особливого значення набуває рекультивація земель – повне або часткове відновлення ландшафту та родючості грунту, порушених попередньо господарською діяльністю. Однак розрив між відпрацьованими і поновленими площами ще великий. Раціональне землекористування в сільському господарстві включає правильну організацію користування територією, формування культурного агроландшафту. У кожному конкретному районі повинно бути своє, науково-обгрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водоймами, що дасть високий господарський ефект і збереже навколишнє середовище.

Важливим напрямком є організація і дотримання польових, кормових, протиерозійних сівозмін. Поля сівозмін потрібно нарізати за контурами грунтових відмін, а не розбивати різногрунтові ділянки на правильні прямокутники з метою полегшення механізованого обробітку.

Для збереження фізичних властивостей грунтів – структури, пористості, оптимального водно-повітряного режиму потрібно різко скоротити повторність обробітку грунтів, перейти на прогресивні та ефективні його форми, легкі машини та механізми. Уже доведено, що можна відмовитися від традиційного плуга і оранки. Можна перейти на поверхневий обробіток грунту, але це нове, і цього ще побоюються.

У Канаді витрачено 20 років, щоб перейти на безплужну систему обробітку грунту. Це відбулося тоді, коли на зміну батькам-консерваторам прийшли їх діти. Безплужний обробіток грунту є одним з елементів мінімального обробітку, який зберігає грунт. Зараз уже ведеться розмова про нульовий обробіток, коли механічне втручання здійснюється 1 раз на декілька років. Але тут потрібна висока культура поля, коли можна сіяти або садити спеціальними навісними агрегатами у лунки, які роблять свердлами. Такі агрегати крокують по полю, опускають свердла для утворення лунок, закладання добрив і насіння у лунки і закривають їх. Технологія нульового обробітку грунту вдосконалюється і в майбутньому знайде широке застосування.

Важливим в збереженні грунтів є впровадження альтернативного землеробства – біологічне, органічне і ін.

Щоб врятувати український чорнозем, потрібно щороку вносити на кожний гектар 30-40 т органіки. Але де ж її взяти, коли зараз занепало тваринництво?

Зараз на поле вивозиться гноївка і сечовина, які отруюють грунт. Уже доведено, що свинокомплекс на 100 тис. голів свиней дає стільки забруднень, скільки місто з 400-тисячним населенням. Але гній, гноївку можна переробляти на цінне біологічне паливо (метан) та концентроване органічне добриво.

Підвищенню вмісту гумусу в грунтах сприяє, обробіток грунту, а також грунтова фауна, яка здійснює гуміфікацію органічних решток. Особливо велика роль у цьому дощових черв'яків (вермикультура, біогумус). Черв'яків розводять на біофабриках, фермери їх купують і завозять на поля.

Збільшення вмісту гумусу значно підвищує ефективність мінеральних добрив, знижує їх негативну дію, сприяє нейтралізації шкідливих домішок. Але і без мінеральних добрив гумус буде втрачатись.

Для постійного збереження і невпинного підвищення родючості грунтів необхідно здійснити ряд меліоративних заходів.

Меліорація – докорінне поліпшення природних умов грунтів з метою підвищення їхньої родючості. Є декілька видів меліорацій :

- агротехнічні – передбачають суттєве поліпшення агрономічних властивостей грунту шляхом оптимального обробітку з застосуванням спеціальних прийомів – переривчастого боронування, щілинування, лункування та інших прийомів для затримування снігу і стічних вод ;

- лісотехнічні меліорації здійснюються з метою поліпшення водного режиму та мікроклімату, захисту грунтів від ерозії шляхом заліснення схилів, балок і ярів, вододілів і рухомих пісків, розведення лісів загального агрономічного призначення ;

- хімічні меліорації поліпшують агрономічні і агрофізичні властивості грунтів шляхом використання вапна, гіпсу, дефекату, торфу, сапропелів, компостів, гною та інших матеріалів, що збагачують грунт на органіку ;

- гідротехнічні меліорації спрямовані на поліпшення водного режиму шляхом обводнення або осушення правильним регулюванням водного режиму грунту.

Всі ці види меліорацій потрібно застосовувати лише на основі науково-обгрунтованих потреб, щоб не погіршити стан земель.

 

 

Таблиця 1

Наслідки антропогенних впливів на грунти

Вид впливу Основні зміни грунтів
Щорічне розорювання Посилена взаємодія з атмосферою, вітрова і водна ерозія, зміна чисельності грунтових організмів
Сінокоси, збирання врожаю Вилучення хімічних елементів, підвищення випаровування
Випас худоби Ущільнення грунту, знищення рослинності, котра скріплює грунт, ерозія, збіднення грунтів на ряд хімічних елементів, висушування, удобрення гноєм, біологічне забруднення
Випалювання старої трави Знищення грунтових організмів в поверхневих шарах, підсилення випаровування
Зрошення При неправильному поливанні – заболочення і засолення грунтів
Осушення Зниження вологості, виникнення вітрової ерозії
Застосування отрутохімікатів та гербіцидів Загибель ряду грунтових організмів, зміни грунтових процесів, накопичення отрут
Створення промислових та побутових звалищ Зменшення площі землі, придатної для сільського господарства, отруєння грунтових організмів на прилеглих ділянках
Робота наземного транспорту Ущільнення грунту при русі поза дорогами, отруєння грунтів відпрацьованими газами та сипкими матеріалами
Стічні води Зволоження грунтів, отруєння грунтових організмів, забруднення органічними та хімічними речовинами, зміна складу грунтів
Викиди в атмосферу Забруднення грунтів хімічними речовинами, зміна їхньої кислотності та складу
Знищення лісів Посилення вітрової та водної ерозії, посилене випаровування
Вивезення органічних відходів виробництва та фекалій на поля Забруднення грунтів небезпечними організмами, зміна складу грунтів
Шум та вібрація Сповільнення росту рослин, загибель живих організмів
Енергетичні випромінювання Сповільнення росту рослин, забруднення грунтів

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.