Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА: Аналіз змісту підручників пропедевтичного курсу інформатики

ПРАКТИЧНЕ РОБОТА №1

Тема:Аналіз змісту програми «Сходинки до інформатики»

Мета:Навчитись аналізувати зміст програми, здійснювати порівняльний аналіз враховуючи вимоги Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, оформлювати результати у вигляді презентації.

 

Порядок виконання роботи

1. Проаналізувати зміст початкової загальної освіти освітньої галузі «Технології» Нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти та державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів молодшої школи.

2. Проаналізувати зміст навчальної програми "Сходинки до інформатики". Визначити, у яких класах при вивченні яких тем за якої кількості навчальних годин формуються життєві та предметні компетентності та реалізуються основні змістові лінії програми.

3. Створити спільну презентацію Зміст програми "Сходинки до інформатики".

Вимоги до змісту мультимедійної презентації:

• відповідність змісту презентації поставленій меті;

• дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і т.д.);

• відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

• лаконічність тексту на слайді;

• завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);

• розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту);

• наявність не більше одного логічного наголосу: яскравість, обведення, миготіння, рух.

Вимоги до візуального і звукового ряду:

• відповідність зображень змісту;

• якість зображення (контраст зображення по відношенню до фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і контрастність зображення, однаковий формат файлів);

• обґрунтованість і раціональність використання графічних об'єктів.

Вимоги до тексту:

• читання тексту на тлі слайда презентації (текст виразно видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для фону і тексту);

• використання шрифтів без зарубок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту;

• довжина рядка не більше 36 знаків;

• відстань між рядками усередині абзацу 1,5, а між абзаців - 2 інтервали;

• підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях.

Вимоги до дизайну:

• використання єдиного стилю оформлення;

• відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

• використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

• фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її;

• використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту);

• доцільність використання анімаційних ефектів.

 

Вимоги до якості навігації:

• працездатність елементів навігації;

• якість інтерфейсу;

• доцільність та раціональність використання навігації.

На титульному слайді вказуються дані авторів (назву навчального закладу, ПІБ), назва матеріалу, дата розробки. Можливий варіант використання колонтитулів. Інше розміщення даних автора припустимо у випадку, якщо воно заважає сприйняттю матеріалу на титулі.

На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні посилання на всі графічні об'єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про авторів (автора) презентації.

4. Створити на диску Dпапку з назвою група (записати шифр групи) і зберегти файл презентації в цій папці. В імені файла мають бути перераховані автори презентації.

 

Матеріал для довідки

 

Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти.

 

 

  Зміст початкової загальної освіти Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ)  
Комп’ютер та його можливості мати уявлення про можливості комп’ютерів, види діяльності, в яких використовується комп’ютер, основні частини комп’ютера та їх призначення    
Інформація та інформаційні процеси мати уявлення про те, як людина сприймає інформацію, збирає її, зберігає, опрацьовує, передає та використовує, а також про об’єкти та їх властивості, називає приклади властивостей конкретних об’єктів та значення таких властивостей    
Використання комп’ютера уміти вмикати та вимикати комп’ютер, вибирати об’єкти та переміщувати їх з використанням миші, відкривати та закривати вікна, запускати програму на виконання та закінчувати роботу програми, використовувати елементи керування    
Комунікаційні технології мати уявлення про Інтернет, основні послуги, уміти здійснювати простий пошук інформації, отримувати та надсилати електронні листи  
         

 

 

ПРАКТИЧНЕ РОБОТА №2

ТЕМА: Аналіз змісту підручників пропедевтичного курсу інформатики

МЕТА:Навчитись аналізувати зміст підручників пропедевтичного курсу інформатики, застосовуючи науковий підхід.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.