Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Орієнтовна тематична структура програми

Вступ. Світ сучасної музики: електронний синтезатор  
Тема 1. Чарівні звуки музики (2 год.)
Розділ 1. Електронні музичні інструменти ( 8 год.)
Тема 2. Синтезатори ( 4 год.)
Тема 3. Прослуховування мелодій пісенного банку синтезатора ( 4 год.)
Розділ 2. Музикування на синтезаторі ( 50 год.)
Тема 4. Навчаємося музикувати. ( 4 год.)
Тема 5. Нотна абетка ( 4 год.)
Тема 6. Тривалості ( 4 год.)
Тема 7. Ритм ( 4 год.)
Тема 8. Тембр ( 4 год.)
Тема 9. Мова музики (2 год.)
Тема 10. Чорні клавіші ( 4 год.)
Тема 11. Складова та буквова системи запису нот. Транспонування ( 4 год.)
Тема 12. Музична форма. Динаміка. Темп. ( 4 год.)
Тема 13. Складнощі ритму. Мелізми ( 4 год.)
Тема 14. У всьому - лад та гармонія ( 6 год.)
Тема 15. Будова музики (музична форма). Склад (гомофонія, поліфонія) ( 6 год.)
Розділ 3. Ревербератор, секвенсор та обмін MIDI- даними (8 год)
Тема 16. Ревербератор. Секвенсор ( 4 год.)
Тема 17. Обмін музичними MIDI-даними ( 4 год.)
ВСЬОГО: 68 год.

 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки учнів
Вступ. Світ сучасної музики: електронний синтезатор
Тема 1. Чарівні звуки музики. Сучасна музика, її ознаки та тенденції розвитку. Музичні інструменти та місце синтезатора серед них. Переваги синтезатора перед іншими музичними інструментами. Використання синтезатора для прослуховування мелодій, відтворення звуків, навчання музикуванню, акомпанементу, а також для створення нових мелодій. Учень аналізує ознаки і тенденції розвитку сучасної музики; розрізняє та порівнює за звучанням та можливостями музичні інструменти; уміє використовувати синтезатор для прослуховування мелодій, відтворення звуків.
Розділ 1. Електронні музичні інструменти
Тема 2.Синтезатори. Історія створення синтезатора. Діапазон музичних можливостей електронних інструментів. Музичні можливості синтезатора: поєднання, складання, суміщення звуків; отримання різних звукових ефектів; відтворення гри найрізноманітніших музичних інструментів та оркестру тощо. Короткий огляд електронних музичних інструментів. Види синтезаторів за призначенням та їх музичними можливостями: синтезатори для професійної діяльності, навчальні та ігрові. Використання електронних музичних інструментів для музикування. Вивчення інструкції з використання навчального синтезатора. знає історію створення синтезатора; порівнює діапазон можливостей електронних інструментів; використовує синтезатор для поєднання, складання, суміщення звуків; отримання різних звукових ефектів; відтворення гри найрізноманітніших музичних інструментів та оркестру тощо; розрізняє види синтезаторів за призначенням та їх музичними можливостями; уміє користуватися інструкцією з використання навчального синтезатора.
Тема 3.Прослуховування мелодій пісенного банку синтезатора. Запам'ятовування мелодії на слух. Прослуховування та повторення мелодій. Регулювання гучності звучання. Вивчення мелодій у зручному темпі з дотриманням правильного ритму мелодії. Програвання мелодій у нормальному темпі. Відтворення інших мелодій пісенного банку. запам'ятовує мелодії на слух; уміє прослуховувати та повторювати мелодії на синтезаторі, регулювати гучність звучання; дотримується правильного ритму і темпу мелодії; відтворює мелодії пісенного банку синтезатора.
Розділ 2. Музикування на синтезаторі
Тема 4.Навчаємося музикувати Клавіатура та її увімкнення. Посадка за інструментом, правильне положення рук виконавця. Пальці. Знайомство з білими клавішами. Октава. Розташування та назви октав на клавіатурі. уміє вмикати та вимикати клавіатуру синтезатора, правильно сидіти (стояти) за інструментом та розташовувати руки і пальці; знає назви білих клавіш та октав на клавіатурі.
Тема 5.Нотна абетка Знайомство зі звучанням звуків на клавіатурі синтезатора. Поняття про ноти. Нотний стан. Ключі. Аколада, система. Вивчення мелодій пісенного банку - наступний етап. орієнтується на клавіатурі синтезатора; має поняття про ноти, нотний стан, ключі, аколаду, систему; використовує мелодії пісенного банку синтезатора.
Тема 6.Тривалості Тривалості звучання. Розташування штилів. Продовження вивчення мелодій пісенного банку, підготовка до гри двома руками. знає тривалості звучання, розташування штилів на нотах; використовує мелодії пісенного банку синтезатора.
Тема 7. Ритм Поняття про ритм та метр. Музичний стиль. Такти, сильна, слабка доля. Метроном. Музичний розмір. Виконання мелодій пісенного банку без підсвічування клавіш. має поняття про ритм та метр, музичний стиль, такти, сильну, слабку долі, метроном, музичний розмір; уміє виконувати мелодії пісенного банку синтезатора без підсвічування клавіш.
Тема 8. Тембр Поняття про тембр. Позначення тембру на синтезаторі та вибір тону. має поняття про тембр, позначення тембру на синтезаторі; уміє вибирати тон.
Тема 9. Мова музики Паузи. Стаккато. Легато. Нон легато, Нота з точкою. має поняття про паузи, стаккато, легато, нон легато, ноту з точкою.
Тема 10. Чорні клавіші Тон і півтон. Дієз, бемоль. Ключові та випадкові знаки Ноти на додаткових лінійках. має поняття про тон і півтон, знаки альтерації, ключові та випадкові знаки; знає ноти на додаткових лінійках;
Тема 11. Складова та буквова системи запису нот Транспонування. Особливості позначення у буквовій системі для синтезатора. Транспонування мелодій. Транспонування клавіатури на синтезаторі. розрізняє особливості позначення у буквовій системі для синтезатора; уміє транспонувати мелодії та клавіатуру на синтезаторі.
Тема 12. Музична форма. Динаміка. Темп Елементи музичної форми (такт-фраза-речення-період). Динаміка, динамічні відтінки, темп, їх позначення італійською мовою. орієнтується в основних елементах музичної форми; має поняття про динаміку, динамічні відтінки, темп, їх позначення італійською мовою.
Тема 13. Складнощі ритму. Мелізми Реприза. Фермата. Їх позначення у нотному запису. Пунктирний ритм. Синкопа, тріоль. Затакт. Мелізми (форшлаг, мордент, групето, трель). Музичні ритми на синтезаторі. Вибір ритмів. має поняття про репризу, фермату, їх позначення у нотному запису, пунктирний ритм, синкопу, тріоль, затакт, мелізми; уміє обирати ритм на синтезаторі.
Тема 14. У всьому - лад та гармонія Лад. Стійкі та нестійкі ступені ладу. Тоніка. Інтервал. Найбільш вживані інтервали. Мажор, мінор. Тризвуки та їх обернення. Септакорд, домінантсептакорд. Тональність, гама. Різновиди гам та їх призначення. Виконання мелодій пісенного банку синтезатора, Автоакомпанемент. має поняттяпро лад, стійкі та нестійкі ступені ладу, тоніку, інтервал, тризвуки та їх обернення, септакорд, домінантсептакорд, тональність, гаму, різновиди гам та їх призначення; уміє виконувати мелодії пісенного банку синтезатора з авто акомпанементом.
Тема 15. Будова музики (музична форма). Склад (гомофонія, поліфонія) Різновиди музичної форми. Ознайомлення з найпростішими музичними формами: одночастинною, двочастинною, тричастинною, рондо, варіаціями. Поняття про склад (гомофонний, поліфонічний). Поліфонія на синтезаторі. Використання педалі. Фактура. розрізняє різновиди музичної форми; має поняття про склад (гомофонний, поліфонічний), поліфонію на синтезаторі та фактуру; уміє використовувати педалі.
Розділ 3. Ревербератор, секвенсор та обмін MIDI-даними
Тема 16. Ревербератор. Секвенсор Акустичні ефекти, обробка звуку. Послідовність запису мелодій до пам'яті. Ансамблеве звучання. має поняття про акустичні ефекти, обробку звуку, послідовність запису мелодій до пам'яті та ансамблеве звучання.
Тема 17. Обмін музичними MIDI-даними Обмін музичними даними між синтезаторами, комп'ютером, секвенсором тощо. Засвоєння учнями практичних навичок обміну MIDI-даними. уміє обмінюватися музичними MIDI-даними між синтезатором, комп'ютером, секвенсором тощо

Засоби навчання: Навчальні синтезатори.

Теги:навчання, синтезатор, музичний інструмент

 


[1] Абревіатура ROM –пам’ять тільки для зчитування

- [2] Термін є скороченням англійського leader - лідер, за аналогією з лідер-гітарою, є інструментом що виконує соло і на якому нерідко грає лідер групи. Хоча, на наш погляд, виглядав би переконливим і дослівний переклад цього слова - "свинець", "свинцевий". Образно ці тембри дійсно можна було б охарактеризувати як свинцеві за їх густий і пронизливий характер.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.