Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якісна характеристика непрямих податків. Державне мито

Непрямі податки стягуються в ціні товарів, встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послу, їх види залежать від особливостей ціноутворення. Це внутрішні податки і можуть регулюватися за допомогою договорів, ратифікованих ВРУ, до вступу у силу законів за кожним з вказаних податків. Вони виникають тільки на останньому етапі в процесі реалізації товарів (робіт, послуг) безпосередньо виробником чи торгівельною організацією, а також юр і фіз особами, які ввозять на митну територію України товари, шляхом надбавки до ціни товару (робіт, послуг), що склалася, створюючи нову вартість. Вони стягуються державою незалежно від результатів господарської діяльності платника податків. Непрямими вони є через те, що фактично матеріальні витрати зі сплати податку несе споживач у складі ціни на продукцію, що він придбав. Тому непрямі податки носять характер податків на споживання. Платник податку виступає як посередник, що нараховує і сплачує податок у бюджет держави.

Платниками дерржавного мита на території України є фіз та юр особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. Воно справляється у фіксованому розмірі, у відсотковому співвідношенні до суми договору та у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Державне мито справляється за:

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

- за держ реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану (за реєстрацію та розірвання шлюбу 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян);

- за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн(0,3неоподатковуваного мінімуму доходів громадян);

- за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію;

- за оформлення заяв про прийняття до громадянства України (0,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

-за оформлення заяв про вихід з громадянства України (6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) ;

- за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (0,05 неоподаткованого мінімумів доходів громадян);

- за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

- за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

- за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

- за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна(1%суми договору);

- за проведення прилюдних торгів об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна ( 1% фактичної вартості реалізованих об’єктів);

- за видачу патентів і свідоцтв на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин.
26. Податкова служба держави та її функції

До системи органів державної податкової служби (ДПС) належать: Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах. У складі органів ДПС знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями.

Завданнями органів ДПС є:

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, неподаткових доходів.

- внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

- формування та ведення Держ реєстру фіз осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юр осіб;

- надання податкових консультацій;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація, яка здійснює такі функції:

1) виконує, організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

- здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, за валютними операціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари та послуги, за наявністю документа, що підтверджує держ реєстрацію юр та фіз. осіб.;

- здійсненням контролю за додержанням порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

- обліком платників податків, інших платежів;

- виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів, супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних;

- веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2) видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню.

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій.

4)надає та організовує податкові консультації органами ДПС.

5) здійснює добор, розстановку, проф підготовку кадрів для органів ДПС;

6) подає МінФіну Укр та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

7) забезпечує виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного збору, здійснює контролю за наявністю цих марок на пляшках алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

8) забезпечує безпеку діяльності органів ДПС, а також захист працівників від протиправних посягань, при виконанні ними службових обов'язків.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.