Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як підготувати й написати текст есе? ЕСЕ - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем(тема може бути

ЕСЕ - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем(тема може бути запропонована також студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з викладачем).

Мета есеполягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє авторові навчитися чітко й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти причиново-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки; володіти науковим стилем мовлення.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

Залежно від специфіки дисципліни, форми есе можуть значно диференціюватися. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної проблеми, аналіз матеріалів із засобів масової інформації й використання досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему тощо.

 

Якість будь-якого есе залежить від трьох взаємозалежних складників, таких як:

o вихідний матеріал, що буде використаний (конспекти прочитаної літератури, лекцій, запису результатів дискусій, власні міркування й накопичений досвід з даної проблеми);

o якість обробки наявного вихідного матеріалу (його організація, аргументація та докази);

o аргументація (наскільки точно вона співвідноситься з піднятими в есе проблемами).

Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обмірковування – планування – написання – перевірка – виправлення.

Планування – визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів закінчення й подання роботи. Мета повинна визначати дії. Ідеї, як і мета, можуть бути конкретними й загальними, більше абстрактними. Думки, почуття, погляди й подання можуть бути виражені у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, аргументів, доводів тощо.

Джерела. Тема есе підкаже, де шукати потрібний матеріал. Звичайно користуються бібліотекою, Інтернет-ресурсами, словниками, довідниками. Перегляд означає редагування тексту з орієнтацією на якість і ефективність. Якість тексту складається із чотирьох основних компонентів: ясності думки, виразності, грамотності й коректності. Необхідно чітко і ясно формулювати ідеї, які хочете виразити, інакше вам не вдасться донести ці ідеї й відомості до читачів.

Виразність – це доступність тексту для розуміння. Легше всього її можна досягти, користуючись логічно й послідовно ретельно обраними словами, фразами й взаємозалежними абзацами, що розкривають тему.

Грамотність відбиває дотримання норм граматики й правопису. Якщо в чомусь сумніваєтеся, загляньте в підручник, словник або посібник зі стилістики чи дайте прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається.

Коректність – це манера письма. Писати треба полемічно, але чемно.

 

Тематика есе

1. Українська постмодерністська література виникла як заперечення чи розширення меж модерністської?

2. Чи можливий український варіант постмодернізму?

3. Постмодернізм – явище позитивне чи негативне?

4. Чи варто Юрія Андруховича називати батьком українського постмодернізму?

5. Хто є реципієнтом сучасної української літератури?

6. Яку нішу в сучасній українській літературі займають неонародники?

7. Чому в сучасній українській літературі селянсько-заповідальний дискурс займає провідне місце?

8. Наскільки визначальною в українській постмодерністській літературі є іронія?

9. Наскільки феміністичні теорії є органічним явищем постмодерністського дискурсу?

10. «Потік свідомості» Євгена Пашковського: плюси і мінуси

11. Етнорегіональні димінанти творчості Матіос: два кроки у дев’ятнадцяте століття?

12. Хто із сучасних українських письменників міг би стати лауреатом Нобелівської премії? Опираючись на художні особливості творів обґрунтуйте свою думку.

13. Чи спроможні дослідники сучасної української літератури задовольнити професійні потреби студентів-філологів?

14. Чому в сучасній українській літературі, особливо прозі, найбільш вагомим є західноукраїнський слід. Спростуйте або обґрунтуйте цю думку.

15. Яка література буде домінувати після постмодерністської?

16. Хто із сучасних українських письменників стане класиком літератури. Доведіть свою думку.

17. У чому проявляється виховний ідеал чи дидактизм роману «Вічник» Мирослава Дочинця?

18. Наскільки правомірно Володимир Лис у романі «Століття Якова» лише фрагментарно, калейдоскопічно відтворив низку подій української історії?

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.