Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Роман «Солодка Даруся» Марії Матіос

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.

Історичний роман «Чорний Ворон» Василя Шкляра

Теоретичні питання

1. Васи́ль Шкляр – «батько українського бестселера». Формування світогляду

2. Проблема часопросторової організації творів Василя Шкляра. Романи «Елементал» та «Ключ» (огляд).

3. Роман «Чорний ворон» – одна з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії, боротьба українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках, перша сучасна художня інтерпретація подій Холодного Яру 1920-х років.

4. Історична та художня правда роману. Жанр художньо-документального роману. Особливості композиції. Любовна сюжетна лінія.

5. Постать отамана Чорного Ворона. Образи побратимів Чорного Ворона. Герої-вовкулаки, містична аура, мотив двійництва (окрім двох «чорних воронів» – отамана й птаха), козачка Дося і сліпа ворожка Євдося.

6. «Чорний Ворон» Василя Шкляра і «Холодний Яр» Юрія Горліса-Горського.

Практичні завдання

1. Зробити цитатний план характеристики Чорного Ворона.

2. Окреслити історичний домисел і вимисел в романі.

Література

1. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр / Юрій Горліс-Горський. – Львів : Червона калина, 1994. – 284 с.

2. Консантинова К. «Чорний Ворон» на білих сторінках / К. Консантинова // Дзеркало тижня. – 2009. – 18 грудня.

3. Коскін В. Василь Шкляр «Чорний Ворон» / В. Соскін. // Літакцент. – 2009. – № 12. – С. 12-14.

4. Наєнко М.К. Ще про «Чорного Ворона» і сіре вороння // Рідний край. – 2011. – С.53-56. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpolt/2011_1/Naenko.pdf

5. Стадніченко О.О. Роман В.Шкляра «Чорний ворон»: історична та художня правда // www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/fil/2010_2/307-312.pdf.

6. Старовойт Л.В. Художнє відображення українського національно-визвольного руху у романі В.Шкляра «Чорний Ворон» // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2010_6/19.htm

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.

Драматургія Ярослава Стельмаха

Теоретичні питання

1. Ярослав Стельмах як найяскравіший представник української драматургії кінця 70-х років ХХ – початку ХХІ століття

2. Егоїстично-меркантильного ставлення до життя і людей (драма «Привіт, синичко»)

3. Проблеми вітчизняної освіти в драмі «Драма у вчительській»

4. Постмодерністська концепція монодрами «Синій автомобіль»

5. Драматургія Ярослава Стельмаха в рецепції літературної критики

Практичні завдання

1. Розкрити проблему батьків і дітей у драмі «Привіт, Синичко».

2. З’ясувати причини роздвоєння головного героя в монодрамі «Синій автомобіль».

Література

1. Бондар Л. Монодрама Ярослава Стельмаха «Синій автомобіль» як художня проекція «его» митця. –ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mandriv/2006_3/Bondar.pdf.

2. Бондар Л.О. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті «нової хвилі» української драматургії 80-х років ХХ століття. –http://avtoreferat.net/content/view/11597/66/

3. Лисенко Н.М. Особливості композиції монодрами Яросалва Стельмаха «Синій автомобіль» // http://intkonf.org/lisenko-n-m-osoblivosti-kompozitsiyi-monodrami-yaroslava-stelmaha-siniy-avtomobil.

4. Мельник О. «У драматургію я прийшов не одразу...» (Бесіда з драматургом Я. Стельмахом про його твори) // Український театр. – 1991. – №5. – С.4-5.

5. Стельмах Л. Згадуючи Стельмаха // День. – №5. – 2004.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.

Поезія збірок «Травневий іній» і «Диригент останньої свічки» Оксани Забужко

Теоретичні питання

1. Особливості поетичного доробку Оксани Забужко

2. Національно-екологічна проблематика збірок

3. Цикли віршів «Хотілось вам придумати ім’я» і «Світ без любові» як втілення інтимної лірики

4. Літературно-мистецькі ремінісценції в поезії збірок. Мотиви творчості в циклі «Королівство Повалених Статуй»

5. Лірична драма «Пророцтва Нострадамуса» і поема-видіння «Самогубче дерево».

Практичні завдання

1. Проаналізувати образи і мотиви однієї з поезій (за вибором студента).

2. Дайте характеристику образові ліричної героїні циклу віршів «Світ без любові».

Література

1. Бібєрова Г. Месниця? Зрадниця? Феміністка? Міф про Клітемнестру в поезії Оксани Забужко [Текст] / Г. Бібєрова // Слово і час. – 2006. – № 6. – С. 53-63.

2. Забужко О. Друга спроба [Текст] : вибране : [збірка поезії] / О. Забужко ; [передм. Л. Ушкалова]. – К. : Факт, 2005. - 320 с.

3. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків [Текст] / Н. Зборовська // Слово і час. – 2004. – № 2. – С. 32-38.

4. Лобовик І. Диригент останньої свічки: рецензія // Вітчизна. – 1992. – №2-3. – С.149-154.

Практичне заняття 4

Роман «Солодка Даруся» Марії Матіос

План

1. Роман «Солодка Даруся» – філософський і психологічний художній аналіз руйнації підвалин буття української нації.

2. Особливості жанру твору. Епічно-драматична організація тексту. Співвідношення сюжету і фабули. Сюжетно-подієвий каркас твору. Сюжетний час і місце розгортання подій.

3. Проблеми роману: а) загальнолюдські; б) філософські; в) політичні (держава і народ); г) соціальні; д) морально-етичні.

4. Образ Солодкої Дарусі. Трагедія Дарусі – трагедія України.

5. Символічні образи твору – ключі до прочитання глибинних пластів роману (трояка ружа, Михайлове чудо, колісниця, засохла ружа тощо).

6. Аналіз позасюжетних елементів роману: описи, ліричні відступи, монологи, діалоги. Мова твору.

7. Марія Матіос про свою «Солодку Дарусю». Оцінні судження критиків і літературознавців про «Солодку Дарусю». Місце роману у творчості письменниці та літературному процесі.

Література

1. Адамовська Н. Поетика композиції роману Марії Матіос «Солодка Даруся» // http://romanchuk.org.ua/?p=462

2. Ведмідь І. Три життєві уроки “Солодкої Дарусі» [Текст] : спроба акцентувати деякі проблеми роману Марії Матіос // Дивослово . – 2007. – № 6. – С. 12-14.

3. Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос // Вісник НАН України. – 2008. – №12. – С.66-73.

4. Голобородько Я. Соціумний інтер'єр чи психологічний дизайн? (Художні ділеми Марії Матіос) // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 81-85.

5. Жила С.Трагедія адекватна історії: роман М.Матіос «Солодка Даруся» та читацька конференція за усім твором // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – №2. – С.6-13.

6. Лілік О.«Творчість – це суцільна мрія про безмежність людини»: екзистенціальна парадигма Марії Матіос // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С.11-17.

7. Мартинець С. “Солодка Даруся» з солоним присмаком [Текст] // Україна молода. – 2008. – 3 черв. – С. 12.

8. .Матіос М. «Жодна книжка не допомогла жодному політикові» //Дзеркало тижня. — 2006. — №11. — 25 березня. — С.12.

9. Матіос М. Солодка Даруся [Текст] / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2005. – 176 с.

10. Матіос М. Тільки правди! Невиголошена промова Лауреата Національної премії Тараса Шевченка під час вручення відзнаки //Літературна Україна. — 2005. — 17 березня. — С.2.

11. Матіос М. Трояка ружа [Текст] : драматична повість // Сучасність. – 2002. – № 11. – С. 8-20.

12. Матіос М. «У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань» // Українська культура. – 2006. – №3 – 4. – С14 – 15.

13. Матіос, М. “Я не Стефаник у спідниці, я – Марія Матіос у спідниці» [Текст] // Книжник-rewiev. – 2003. – № 7.

14. Сипливець С. «Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях...»: До вивчення твору Марії Матіос «Солодка Даруся» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – №3. – С.12-14.

15. Червак, Б. Символіка часу в творах Марії Матіос [Текст] // Слово і час. – 2000. – № 4. – С. 52-53.

16. Якубовська, М. Міфологія буття українства у прозі Марії Матіос [Текст] : (Літературний портрет Марії Матіос) // Якубовська, М. У дзеркалі слова : есеї про сучасну українську літературу. – Львів : Каменяр, 2005. – С. 153-168.

 

Практичне заняття 5

Роман «Століття Якова» Володимира Лиса

План

1. Творча біографія Володимира Лиса

2. Роман «Століття Якова». Творча історія роману.

3. Сюжетно-композиційна організація. Часові площини дії. Село Загорєни.

4. Образ Якова. Дитяче кохання Якова, викрадення коханої, служба у Війську Польському, кохання до польської шляхтянки, війна з німцями, полон і знову війна, велика і особиста трагічна українсько-польська різанина, драматичні повоєнні події.

5. Жіночі образи. Образ Зосі.

6. Особливості західнополіського діалекту. Місце роману в літературному процесі доби.

Література

1. Лис В. С. Століття Якова / передм. О. Забужко; внутр. оформл. Т. Коровіної. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 240 с.

2. Поліщук Я. П. Пан і бранець часу // Поліщук Я. Ревізії пам'яті. Літературна критика / Ярослав Поліщук. – Луцьк: Твердиня, 2011. — С.87-96.

3. Лис В. «Місія сучасного українського письменника – добре писати, а там – як відгукнеться…» // www.philolog.univ.kiev.ua/event/2011/lys.pdf‎.


 

САМОСТІЙНА РО БОТА

Написання есе.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.