Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як Ви можете охарактеризувати взаємини Центральної Ради с Тимчасовим урядом Росії та більшовицьким урядом Радянської Росії?Вони перебували між собою у стані озброєного нейтралітету. Щоб подолати національно-визвольний рух в Україні без прямої конфронтації, керівники більшовицької партії вирішили перетворити Ц.Р. на виконавчий комітет рад України. Іншими словами, більшовики задумали використати створюванні Ц.Р. форми державності, але надати їм радянського характеру. Так у боротьбі з українським національно-визвольним рухом народилася ідея національної радянської державності. Вдаючись до політичних методів боротьби за владу в Україні, більшовики не забували й про збройну силу. Однак Раднарком і Ц.Р. не визнавали стану війни між собою. У містах України нормально працювали організації та установи, що перебували під більшовицьким контролем. Ц.Р. і її уряд мали велику підтримку серед населення України. Не дивно, що з Росії в Україну почали тікати залишки панівних верств. Більшовикам це, звичайно, не могло сподобатися. Україна мимоволі ставала оплотом антибільшовицьких сил. Назрівав конфлікт.

Своєрідним каталізатором подій наприкінці 1917р став Маніфест РНК до укр. народу с ультимативними вимогами до ЦР, який надійшов до Києва 3 грудня. Ультиматум містив такі вимоги: відмовитися від дезорганізації фронту, не пропускати через Україну козачі формування з фронту на Дон, пропустити більшовицькі війська на Південний фронт, припинити роззброєння радянських полків. Після відхилення ультиматуму ЦР перебувала у стані війни з Раднаркомом Росії.

Поразки у війні з більшовицькою Росією,загроза захоплення Києва військами Червоної Армії,прагнення в критичний момент обєднати всі національні сили заради спасііня УНР-4універсал(9 січня1918)-УНР проголошувалась повністю незалежною демократичною державою. Проте проголошення унівесалу не давало змоги зберегти контроль за тер України.УЦР втратила Владу, вплив і територію.

Скоропадський

Гетьманський переворот 29 квітня 1918р призвів до встановлення Гетьманата,а гетьманом було обрано П.Скоропадського.був сформований уряд з великих землевласників-Рада Міністрів,був створен дієздатний адміністративн аппарат,який забезпечував постачання до Німеччини продовольства та сировини.було выдкрито кілька укр банків,зокрема Укр державний банк та Державний земельний банк,введена нова грошова одиниця-укр карбованець.,засновано нові акціонерні компанії,відроджено промислові підприємства та ті біржі,створено держ бюджет.Проведена судова реформа,почалось формування Південної армії,відновлене поміщицьке землеволодіння.також булі зрушення в галузі культури та освіти:відкрито укр.школи,вийшли укр підручники,Були відкрити театри,музеї тощозокрема було відкрито Укр Академію Наук,президентом якої став Вернадський.Відкрито було Укр автокефальну православну церков з митрополитом Липківським.

У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ Скорпадський орієнтувався на Німмеччину та Австро-Угорщину,фактично залежав від неї.Скоропадс.встановив дипломатичні відносини з 12 країнами,серед них грузія,Литва,Фінляндія,Голандія,Іспанія,Данія,Норвегія,Швеція тощо.

А в період гетьманату Україна зазнала певного економічного розквіту.Але все це було повязане зі стабільностью держави,а гарантом цієї стабільності виступала зовнішня сила-Німеччина та А-У.Основною опорою гетьманського режиму Були поміщики,буржуазія,яких насамперед цікавила стабільність держави,а до нац ідеї вони ставилися байдуже.

Поразка Німеччини у війні позбавила Укр.державу опори та гаранту стабільності.Спроби гетьманта змінити орієнтири(скасування держ самостійності Укр,проголошення федеративного союзу з небільшовицькой Росією)вже не могли врятувати сітуацію.14 грудня 1918р війська Директорії вступили до Києва і П.Скоропалський був змушений зректися влади і незабаром виїхав за кордон.

Я вважаю,що причинами падіння гетьманату Були:залежність стаб.д.від австро-німецьких збройних формувань,відсутність численної дієздатної регулярної укр нац армії,реставрація старих порядків,вузька соц база,не Були вирішені економічні проблеми,не було створено нац незалежної держави,підкорення соц-ек політики інтересам панівних верств та окупаційно влади,наростання соц напруги та формування організованної опозиції.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.