Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала. Закон ДальтонаВимірявши тільки тиск газу, не можна знати ні середнього значення кінетичної енергії молекул, ні їх концентрацію. Очевидно для знаходження мікроскопічних параметрів газу потрібно виміряти ще якусь величину, пов'язану із середньою кінетичною енергією молекул. Такою величиною у фізиці є температура T. Це одна із фізичних величин, що характеризують внутрішній стан тіла. Вона є макроскопічним параметром, тому характеризує всю сукупність молекул, з яких складається тіло.

Прилад для вимірювання температури називають термометром. Термометр фіксує власну температуру, яка дорівнює температурі тіла, з яким він перебуває в тепловій рівновазі. Дія термометрів ґрунтується на однозначній залежності деяких фізичних властивостей тіл від температури. Наприклад, у рідинних термометрах використовують той факт, що висота стовпчика рідини в трубці термометра лінійно зростає внаслідок підвищення температури. Ці найпоширеніші термометри мають таку будову (рис.3.1.10). Для градуювання термометра скляний балон, що переходить у капіляр, заповнений зафарбованим спиртом, толуолом або ртуттю, опускають в лід, що тане за нормальних умов (0 °С, р = 1,01·105 Па = 760 мм. рт. ст.). Після того, як між термометром і льодом наступить теплова рівновага, рух рідини в капілярі припиниться. Навпроти цього рівня на шкалі роблять відмітку 0 °С, після чого термометр переносять в киплячу дистильовану воду за нормального тиску. Після припинення підняття рідини в капілярі термометра роблять відмітку 100 °С, потім відрізок між 0 і 100 °С ділять на 100 рівних відрізків - градусів. Для вимірювання температури тіла термометр приводять в контакт з ним, але температура тіла може бути значно нижчою, ніж температура танучого льоду, отже, вона буде від'ємною, якщо її вимірювати по заданій шкалі, названій в честь італійського вченого Цельсія. У середині ХІХ століття лорд Кельвін запропонував точку 0 °С температурної шкали Цельсія змістити до 273,15 кельвіна. Таку шкалу називають абсолютною температурною шкалою.

Саме в одиницях цієї шкали - "кельвінах" - і вимірюють температуру в системі СІ. Головна перевага цієї шкали: немає від'ємних температур. Перехід від шкали Цельсія до абсолютної температурної шкали такий: T(K) = (t °C + 273,15) K, але 1 °С = 1 К. Градуювання цієї шкали виконують за точкою 0 К і 273,16 К. Температура 273,16 К - потрійна точка води. Це температура, при якій вода знаходиться одночасно у трьох агрегатних станах.

У газових термометрах про зміну температур судять за зміною тиску газу, що знаходиться в скляній посудині Б сталого об'єму (рис.3.1.11). За постійних значень об`єму V і кількості молекул N тиск газу, який вимірюють манометром, може бути (згідно з формулою (3.1.9)) мірою температури газу, а отже, будь-якого тіла, з яким газ знаходиться у тепловій рівновазі.

В електричних термометрах температуру вимірюють на основі залежності опору провідника (резистора) або напівпровідника (термістора) від температури. Ці термометри дозволяють виконувати вимірювання дистанційно.

У безконтактних термометрах (пірометрах) для вимірювання температури використовують залежність випромінювання тіла від температури. За допомогою пірометрів вимірюють температуру тіл від 300 до 6000 °С і вище (наприклад, температуру зірок). В оптичних пірометрах порівнюють випромінювання на певній довжині хвилі тіла і спеціальної лампи, яскравість якої можна регулювати, змінюючи значення струму. Зображення тіла і нитки лампи проектують на одну площину. Підбираючи значення струму в лампі, досягають однакової яскравості зображень. За напругою, прикладеною до лампи, знаходять температуру тіла. Індикатор в оптичному пірометрі - око експериментатора.

Австрійський фізик Больцман, спираючись на багато дослідів, показав, що середня кінетична енергія поступального руху молекул газу лінійно залежить від температури. Для одноатомного ідеального газу ця залежність набуває вигляду , де k = 1,38·10-23 Дж/К - стала Больцмана.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.