Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теплоємність моля хімічно простих речовин в кристалічному стані однакова та дорівнює 3RОднак, з закону є виключення (алмаз). До того ж теплоємність кристалів залежить від температури і відповідає вказаному закону при достатньо високій та для кожної речовини характерній температурі.

 

Властивості рідин. Поверхневий натяг.

 

У рідині розташування молекул не безладне: в більшості рідин є ближній порядок, а в деяких — навіть дальній. Частинки здійснюють коливальний рух поблизу положень рівноваги та перескакують з місці на місце, оскільки положення рівноваги легко змінюються. З цим пов’язана здатність рідини зберігати об’єм і легко змінювати форму.

Різновиди упорядкованості (на прикладах пари, води і льоду)

Кожну молекулу води оточують 5-6 сусідів, розташованих в основному у вершинах неправильного п'ятикутника. Поблизу іншої молекули су­сіди також утворюють п'ятикутник, але іншої форми (б). Порядок у розташуванні молекул речовини, який зберігається тільки поблизу даної молекули називається ближнім порядком.

У твердих тілах (у монокристалах) упорядкованість — у межах всієї речовини, тобто дальній порядок (в).

На молекули рідини у поверхне­вому шарі діють їх сусіди резуль­туючими силами R, які тягнуть молекули всередину рідини. У результаті рідина на межі з по­вітрям приймає форму з мінімаль­ною поверхнею (сферичну).

Молекули поверхневого шару створюють поверхневий тиск. Для зміни площі поверхні рідини потрібно виконати роботу, пропорційну зміні цієї площі

σ — коефіцієнт поверхневого натягу, характеризуючий зв'язки між її молекулами. Він чисельно дорівнює роботі, яку потрібно виконати для зміни площі поверхні рідини на одиницю.

При збільшенні площі вільної поверхні рідини виникають сили, що намагаються її скоротити. Ці сили називаються силами поверхневого натягу, виникають на вільній поверхні рідини та напрямлені по дотичних до поверхні.

Нитяна петля після занурення у мильний розчин натягується по колу, що охоплює круг мильної плівки. Вздовж кола 1 розташовано більше молекул рідини, ніж вздовж 2, і сумарна сила їх взаємодії (сила натягу Рн) більша:

Домішки, що впливають на силу поверхневого натягу, називаються поверхнево-активними речовинами (ПАР). Вони можуть зменшувати (мило) або збільшувати (сіль) коефіцієнти поверхневого натягу речовин.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.