Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Графит алмасты алмастырады 

Қысым атаулының табиғатында адамға қажет керемет көп. Кейбір заттар қысымның ықпалынан қасиеттерін құбылты отыруға мәжбүр. Мысалы, аса үлкен қысымның әсерінен графит өз қасиеттерін жоғалтып, алмас сияқты берік және мөлдір болып кетеді екен. Графитті 170 мың атмосфералық қысымның сығымына түсірген американдық физиктер осыған көз жеткізген. Қысымды бәсеңдеткеннен соң графит бұрынғы қасиетіне қайта оралған.

 

Керекті қосымшаны немесе сөзді қойып, сөйлемдерді аударыңыз

Механикалық шығындар жүктеме...ге/де байланысты болмайды. Цилиндрлік орамалар.....ды/дың орналасуы суретте көрсетілген. Айнымалы ток ................ үшін/арқылы айнымалы өріс туады. Кернеу мен ток....та/ты өлшеуге арналған аспаптар. Ол резонанстық бұрыштық жиілік деп атал......ады/ды. Генератордың орамалары...н/ны жалғау. Желілік сымдардың арасындағы кернеу желілік кернеу ....... деп/деген аталады. Электр мөлшерін анықтау ............бойынша/үшін ампер-сағатты қолдану ыңғайлы. Шығынның екінші құраушысына мыстағы шығын...... ды/дар Рор жатады.

 

Арқылы, туралы, үшін, бойынша, туралы, байланысты, арқасында сөздерінің керегін қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз, аударыңыз

Электролит ................ электр тогы өткен кезде химиялық қосылыстар түрінде кездесетін заттар бөлінеді. Кернеуді көбейту .......... элементтер тізбектеп қосылады. Трансформатор ........... жалпы мәлімет берейік. Олардың тізбегі R және Rх резисторлары ............... тұйықталады. Қозғалыстағы электрондардың ........................ туатын магниттік өрістер әр түрлі орында орналасады. Магниттік өрістердің өзара орналасуына ................. олар бір-бірімен қосылып немесе бір-бірінен айрылуы мүмкін. Ток пен кернеуді өлшеу ........... амперметрлер мен вольтметрлер қолданылады. Оларды гистерезис әсеріне ...................... тұрақты ток тізбегінде қолдануға болмайды.

 

Бос орынға қажет шылауды (мен, бен, пен, және, да, де, та, те, немесе) қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат кернеу ....... токқа ғана емес, олардың арасындағы фаза ығысуына ..... тәуелді. Олардың тізбегі R ....... Rх резисторлары арқылы тұйықталады. Генераторлық индукциялық түрлендіргіштерде өлшенетін электрлік шама, мысалы, сызықтық ........... бұрыштық қозғалыстар ЭҚК-ге түрленеді. Трансформатордың бос жүрісі кезінде оның екіншіреттік орамасы ажыратылған күйде болады..... бұл орамнан ток жүрмейді.

 

Сөйлемдегі бөлінген сөздерге сұрақ қойыңыз

Кез келген тұрақты ток қозғалтқышы айнымалы ток желісінен жұмыс жасай алады.

Якорь тогының бағыты мен полюстердің магниттік ағындарының бағытын бір мезгілде өзгерту керек.

Қуаты аз бір фазалы коллекторлық айнымалы ток қозғалтқыштары автоматикада, байланыс қондырғыларында және тұрмыстық мақсатта кеңінен қолданылады.

Коллекторлық қозғалтқышта якорь реакциясының статорға тигізетін әсерін жою үшін теңгергіш орамасын орналастырады.

Құрылысы жағынан олардың тұрақты ток қозғалтқыштарынан айырмашылығы үлкен.

Оның магниттік ағыны якорь реакциясының ағынына қарсы бағытталған.

Үзіндіні аударыңыз

Электрический ток – это направленное движение свободных носителей заряда в веществе или в вакууме. В металлах носителями зарядов являются электроны. Электрический ток зависит от приложенного электрического напряжения. Все тела обладают электрическим сопротивлением, которое представляет собой скалярную величину и численно равно отношению напряжения к току.

Электрический ток весьма опасен для человека. Прохождение тока через тело человека вызывает электрические травмы, поэтому работающие должны твердо знать и выполнять правила безопасности при работе с электрическими установками.

 

Көп нүктенің орнына керек қосымшаны жалғаңыз.

Орамалар оқшауламаланған мыс сымдар...... (неден) жасалынады. Үлкен қуатты машиналар..... (неде) орама өзекті түрде жасалынады. Әр секция екі актив..... (қандай) өткізгіштерден тұрады. Орама секция..... (нелер) оқшауламалан...... (қандай) мыс сымнан орауыш түрінде жасал......... (не істеледі). Орама құра....... (қандай) секциялар бір-бірі..... (немен) ЭҚК.... (нелер) бір жақ..... (қайда) бағытталанатындай етіп қосылады. Ол үшін тізбекте... (қалай) қосылған секциялар..... (нелердің) бастап.... (қандай) өткізгіштері кез келген сәт.... (неде) полярлығы бірдей полюстер астында болуы керек. Орама (ненің) әр секция... (несі) бір-бірі.... (неден) полюс бөлігіне шамалас болатын қашықтық.... (неде) орналасады.

Сөйлемдерді мезгіл мәнді сөйлемдерге өзгертіңіз

Үлгі: Орам ұштарын ораммен бірге айналатын түйіспелік сақиналармен қоссақ, қозғалмайтын щеткалар арқылы жүктемеде айнымалы ток жүреді. Орам ұштарын ораммен бірге айналатын түйіспелік сақиналармен қосқанда, қозғалмайтын щеткалар арқылы жүктемеде айнымалы ток жүреді

Коллектор тіліктерінің саны көп болғандықтан, ЭҚК пен ток іс жүзінде тұрақты болады.

Егер якорьде бір-біріне 90 бұрышпен екі орам орналастырсақ, ЭҚК пен сыртқы тізбектегі токтың толықсуы едәуір кемиді.

Якорь айналса, магнит өрісі біркелкі таралса, орамда синусоидамен өзгеретін айнымалы ЭҚК индукцияланады.

Орам айналғандықтан, коллектор тілігі де машина білігімен қоса айналады.

 

Бөлінген сөздердің антонимін, синонимін табыңыздар

Коллектор тіліктерінің санының толықсу жиілігі тез азаяды. Коллектор тіліктерінің саны көп болғанда ЭҚК пен ток іс жүзінде тұрақты болады. Қарапайым генераторға N және S полюстерінің магнит өрісінде айналатын орам жатады. Қозғалмайтын щеткалар арқылы жүктемеде айнымалы ток жүреді. Коллектордың жұмыс принциіпін былай түсіндіруге болады. ЭҚК нөлге тең болған сәтте бір тіліктен екіншісіне өтетіндей етіп щеткаларды коллекторға орналастырады. Сыртқы тізбектегі токтың толықсуы едәуір кемиді.

Сұрағына қарап, керекті қосымшаны жалғап, сөйлемдерді аударыңыз

Генератордағы сияқты синхрон... (қандай) қозғалтқыш..... (ненің) статорында үш фаза.... (қандай) орама орналасқан. Қалып... (қандай) жағдай... (неде) олар cos f-0,8-..... (неге) тең озық ток....(немен) жұмыс істейді. Қоздыру ток....(ненің) азайтылу... (несі) статор....(неде) артта қал....... (қандай) токтың пайда болуы..... (неге) алып келеді. Синхрон.... (қандай) қозғалтқыш....... (нелерде) айналдырушы момент желі кернеу.... (неге) бір..... (нешінші) дәрежеде пропорционал болады. Асинхрон... (қандай) қозғалтқыштарда ол кернеу....... (ненің) квадрат....(несіне) пропорционал.

Арқылы, үшін, байланысты сөздерінің керектісін қойып, сөйлемдерді толықтырып, аударыңыз

Бүкіл кәсіпорынның cos-ін өзгерту ________ қоздыру тогын реттеу керек. Олар қоздырғыш _________, не жартылай өткізгіштік түзеткіштер _________ айнымалы ток желісінен қоздырылады. Бұл қозғалтқыш желі _________ сыйымдылықтық жүктеме болып табылады. Мұндай қозғалтқыштың бағасы статор орамасының күрделенуіне ________ едәуір өседі. Орамаларға берілген кернеу бір-бірімен тең және фаза __________ ширек периодқа ығысқан. ЭҚК орамның магнит өрісіндегі қалпына ____________ өзгеріп отырады. Көпірдің үш иығының кедергілері гальванометр көрсетімі кедергісінің шамасына _________ болады.

Етістіктерді болымсыз формаға қойыңыз

ығысады – ығыспайды

айналады –

тигізеді -

өскен –

пайда болыпты –

алып келді –

өтеді –

жүктеледі –

тіркеледі –

 

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Берікұлы. Техникалық электроника. –Алматы: Білім, 1995. – 196 бет.

2. М.Балақаев, М.Серғалиев. Қазақ тілінің мәдениеті. – Алматы: Зият пресс, 2004. – 140 б.

3. Л.Дүйсембекова. Қазақ ресми іс қағаздары. – Алматы: Ана тілі баспасы ЖШС, 2005. - 208 б.

4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф.

5. В.Н.Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 327 с.

6. Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. Русский язык и культура речи:

7. Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.–544 с.

8. Мемлекеттік тіл: терминология, іс қағаздары мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі. Жинақ.- Астана, 1999. – 464 б.

9. Б.Н.Волгин, Е.Е.Полянская. Деловой телефон. – М.: Радио и связь, 1987. 208 с.

10. Р.Сыздық. Қазақ тілінің анықтағышы (емле, тыныс белгілері, сөз сазы). Астана: Елорда, 2000.- 532 б.

11. Н.Уәлиұлы, Ғ.Әнес, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова. Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2004.- 200б.

12. З.С.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы. Оқулық. – Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2001.- 218 б.

13. Қ.Қадыржанов, Ұ.Шүленбаева, А.Монтаева. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу. – Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2002.- 104 б.

14. Кенжебекова Н. Қазақ газеттеріндегі жарнама тілінің ерекшеліктері Мемлекеттік тіл: терминология, іс қағаздары мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі. Жинақ.- Астана, 1999. - 464 б.

15. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізу үлгілері). 3-басылымы, қайта өңделген/Құрастырушылары: В.И.Скала, Б.В.Скала, Н.В.Скала. – Алматы: «LEM баспасы» ЖШС, 2005. - 304 б.

16. Қазақ тілі. Ресми қарым-қатынас, іс қағаздары тілі. Мемлекеттік қызметшілер мен студенттерге арналған оқу құралы / А.Алдашева, З.Ахметжанова, Қ.Қадашева, Э.Сүлейменова. – Алматы: Республикалық мемлекеттік «Рауан» баспасы, 2000. – 176 б. 17.Хазимова Ә.Ж. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу: Оқу құралы. – Алматы:

18. «Ол-Жас Баспасы» ЖШС,2004. - 120 б.

19. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 102с.

20. Салагаев В. Культура делового общения. Деловая риторика.Деловые документы: Учебное пособие. – Алматы: Қаржы-Қаражат; Республиканский издательский кабинет Казахской академии образования им. И.Алтынсарина, 2003. – 232 с.

21.Төлеуп М.М. Қазақ тілі. Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен әдістемелік көрсеткіштер. – Алматы: АЭжБИ, 2003. – 30б.

22. В.Е.Китаев. Электротехника және өнеркәсіптік электроника негіздері. – Алматы: Қазақстан, 1991. -224 бет.

23. Трансформаторлр және тұрақты токтың электр машиналары. Оқу құралы. –Алматы: АЭжБИ, 1993. -92 бет.

24. Г.Хожин. Электр станциялары мен қосалқы станциялар (оқулық). – Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1998. -260 бет.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.