Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок виконання роботи. 1 Увімкнути освітлювач1 Увімкнути освітлювач. Переконайтеся, що він створює паралельний пучок світла, який падає на дифракційну ґратку перпендикулярно. Зорієнтуйте освітлювач так, щоб незабарвлена біла смуга нульового порядку знаходилася в центрі екрана 3.

2 Записати значення періоду дифракційної ґратки у таблицю 7.1.

3 Виміряти за допомогою лінійки відстань від ґратки до екрана L (див. рис. 7.3). Результат вимірювань занести у таблицю 7.1.

4 Виміряти відстані 2h (див. рис. 7.3) між серединами дифракційних максимумів відповідного кольору (червоний, зелений, фіолетовий) та відповідного порядку спектра (першого та другого). Результати занести у таблицю 7.1.

Таблиця 7.1

Колір спектра Порядок спектра Відстані, м Довжина хвилі λ, м Δλ, м
2h h Δh
Червоний m=1    
m=2    
Зелений m=1    
m=2    
Фіоле­товий m=1    
m=2    
d=<d>±Δd=10,00±0,10 мкм
L=<L>±ΔL=

5 Визначити похибку вимірювання відстані Δh як півширину спектральної лінії відповідного кольору та порядку. Результат занести у таблицю 7.1.

6 Визначити шукані довжини хвиль за допомогою формули (7.5). Визначити похибки Δλ, використовуючи співвідношення

. (7.6)

Результати занести до таблиці 7.1.

7 За результатами роботи зробити висновки, в яких навести результати вимірювань довжини світлових хвиль червоного, зеленого, фіолетового кольорів для кожного порядку спектра у вигляді λ=<λ> ± Δλ.

 

5 Контрольні питання

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити:

– теоретичний матеріал із теми “Дифракція” за конспектом лекцій та підручниками [2, 5, 6];

– матеріал, що поданий вище, до цієї лабораторної роботи.

Для перевірки теоретичної підготовки до лабораторної роботи дати відповіді на такі питання:

1 Принцип Гюйгенса-Френеля.

2 Метод зон Френеля. Радіус зони Френеля (доведення). Амплітуда коливань світлової хвилі від точкового ізотропного джерела (доведення).

3 Дифракція Френеля на круглому отворі. Амплітуда світлового вектора у центрі дифракційної картини (доведення).

4 Дифракція Френеля на круглому диску. Амплітуда світлового вектора в центрі дифракційної картини (доведення).

5 Дифракція Фраунгофера на щілині. Амплітуда й інтенсивність світла, максимуми й мінімуми (доведення).

6 Дифракція Фраунгофера на дифракційних ґратках. Амплітуда та інтенсивність світла, максимуми й мінімуми (доведення).

7 Дисперсія і роздільна здатність дифракційних ґраток (доведення). Роздільна здатність об'єктива.

8 Дифракція на просторових структурах. Закон Вульфа-Брегга (доведення). Рентгенівська спектроскопія. Рентгенострук­турний аналіз.

9 Експериментальна установка та принцип її роботи.

10 Зробити схематично розподіл інтенсивності в дифрагованому світлі залежно від sin(φ), якщо загальне число щілин ґраток N = 3 і d/b = 3.

11 Отримати розрахункову формулу для визначення довжини хвилі світла в цій лабораторній роботі. Довести співвідношення для оцінки її абсолютної похибки (7.6).

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА Т6-6

Вивчення поляриметра та визначення за його допомогою концентрації цукрового розчину

Мета роботи

1.1 Вивчити улаштування та принцип роботи поляриметра.

1.2 Вивчити явище обертання площини поляризації світла.

1.3 Експериментально визначити концентрацію цукрового розчину.

Номер розділу 8

Прилади і матеріали

2.1 Поляриметр.

2.2 Трубка із цукровим розчином відомої концентрації.

2.3 Дві трубки із цукровим розчином невідомої концентрації.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.