Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок страхових тарифів здійснюються у два етапи:1 етап – розрахунок максимального страхового тарифу (брутто- ставки) по галузях (сферах управління, видах виробництв, на підставі статистичних даних). Максимальний страховий тариф розраховується з метою визначення та подальшого затвердження нормативів платежів обов’язкового страхування, що відносяться на собівартість продукції; 2 етап – розрахунок страхових тарифів для кожного об’єкта страхування з урахуванням ступеня ризику. Брутто-ставка (Тb) складається з двох частин: нетто-ставки, яка розраховується на підставі даних збитковості та ймовірності настання страхових випадків і покриває збитки по страхових випадках за статистикою попередніх років; страхового навантаження, яке визначається у відсотках до брутто-ставки і покриває видатки страхової компанії на ведення справи і розраховується за формулою.

Tb=Tn+N

де Тn – нетто–стравка;

N – навантаження.

Нетто-ставкою є ціна страхового ризику, основна частина страхових тарифів, призначена для формування ресурсів страхових організацій на виплату страхового відшкодування у майновому страхуванні. За одиницю розрахунку приймається окремий об’єкт, а одиниця платежу розглядається на різних рівнях – країни, регіону, району з урахуванням їх особливостей та специфікою прояву ризику у просторі і часі.

Навантаження розраховується виходячи із витрат на ведення страхової діяльності та запланованого прибутку. Воно покриває витрати страховика на ведення діяльності, фінансування превентивних заходів та забезпечує планову норму прибутковості страховика. Отже, до брутто- ставки у складі навантаження включається прибуток, оскільки страхування є одним з видів підприємницької діяльності.

Розрахунок навантаження (N) здійснюється з урахуванням того, в якому вираженні представлені елементи навантаження. Якщо зазначені елементи представлені в абсолютних числах, використовується формула:

N=Ns+Npr+Nr

де Ns – витрати на ведення страхової діяльності;

Npr – витрати на фінансування превентивних заходів;

Nr – заплановано норма прибутковості.

Якщо одна частина елементів навантаження визначаються в абсолютних числах, а інша – у відносних, до брутто-ставки застосовується формула:

Якщо елементи навантаження в повному обсязі представлені у відсотках до брутто-ставки, то застосовується формула:

Відповідно до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, зароблені страхові платежі визначаються збільшенням суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на суму незаробленої премії на початок звітного періоду і зменшенням отриманого результату на суму незаробленої премії на кінець звітного періоду.

Наступним етапом є розрахунок нетто тарифу Tn , що включає основну частину Оч та ризикову надбавку Рn :

Тn=Оч + Рn

де Т n – нетто тариф;

Оч – основна частина;

Рn – ризикова надбавка.

У спрощеному вигляді викупну суму можна визначити за наступною формулою:

де ВС – викупна сума, грн;

СВ – страхові внески одержані за договором страхування життя, грн; %

ВВС – норматив витрат на ведення справи,

%; – термін дії договору від дати укладання до дати розрахунку викупної суми, днів; – термін дії договору зазначений при його укладанні (номінальний), днів.

Страхова премія(страховий платіж, страховий внесок) –плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

Обчислюється як добуток страхової суми (СС) на страховий тариф (СТ):

СП= СС × СТ.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.