Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мета і завдання науково-дослідної практикиМіністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо проходження науково-дослідної практики

Студентами спеціальності

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника»

 

Івано-Франківськ-2015

 

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»   Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Протокол № 2 від 20.10.2015 )   Рецензенти: Пилипів Н.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника» Криховецька З.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника»     Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» призначені для студентів денної та заочної форм навчання. Зміст методичних рекомендацій до проведення науково-дослідної практики передбачає закріплення студентами отриманих під час теоретичного навчання навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сучасних ринкових умовах та формування відповідного рівня економічного мислення. Методичні матеріали включають визначення : мети, завдань науково-дослідної практики. бази практики, порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою, змісту практики, структури та оформлення звіту з науково-дослідної практики, а також критерії оцінювання студентів.    

 

Укладачі: Ткачук І.Г., Дмитровська В.С., Мигович Т.М., Плець І.І.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2015


Зміст

Вступ……………………………………………………………………….………..3

1. Мета і завдання науково-дослідної практики…………………………….……3

2. Бази практики……………………………………………………………………4

3. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою………….4

4. Зміст практики………………………………………………………….………..6

5. Форми і методи контролю………………………………………………..……..6

6. Підведення підсумків практики…………………………………………..…….6

7. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики……….….......7

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….….8


Вступ

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

У даних Методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Зміст науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності.

Проходження студентами науково-дослідної практики орієнтується на отримання основних результатів науково-дослідної роботи.

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем соціально-економічного розвитку України та вміння пов’язувати їх з обраним напрямом наукового дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

Мета і завдання науково-дослідної практики

 

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Під час проходження науково-дослідної практики перед студентами поставлені завдання:

- Проаналізувати літературні джерела за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження майбутньої магістерської роботи;

- визначити стан розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;

- ознайомитись із результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

- визначити структуру та основні завдання магістерського дослідження;

- оволодіти методикою обробки та аналізу статистичних даних;

- апробувати основні теоретичні та практичні рекомендації магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

 

Бази практики

 

Основним базовим об’єктом науково-дослідної практики є кафедра фінансів та Прикарпатський науково-аналітичний центр.

Для проходження науково-дослідної практики кафедра фінансів залучає студентів до проведення науково-дослідної роботи та підготовки звітів за науковою тематикою кафедри.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.