Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначення інноваційного бюджету - ІінСклад інноваційного бюджету:

Іін = Вкон + Цндр + Впкр + Векс + Вдор + Всер + Впат ,

де: Вкон, Впкр, Векс, Вдор, Всер, Впат – витрати на формування концепції, виконання проектно-конструкторської розробки спробного зразка; експериментальні дослідження; доробку спробного зразка; сертифікацію продукції; патентування новації (нової технології, нового засобу тощо).

Цндр – ціна НДР (вартість проведення прикладних науково-дослідних робіт).

У конкретній науково-дослідній кваліфікаційній роботі враховуються лише ті складові витрат по стадіях інноваційного процесу, які відповідають переліку стадій інноваційного процесу, передбачених при виконанні цієї роботи, та які наведено у Робочій гіпотезі (розділі 1).

Визначення ціни НДР

Ціна НДР визначається за формулою:

 

Цндр = Вндр + П + ПДВ ,

 

де Вндр – витрати на проведення прикладних НДР;

П – прибуток від НДР (приймаємо рентабельність 20%);

ПДВ – податок на додану вартість.

Вндр визначаються на підставі складання кошторису витрат на проведення НДР у таблиці 2.

В кошторис також можуть введені додаткові статті витрат, наприклад, оренда приладів. Додаткові статті розміщують після статті “Амортизаційні відрахування”.

При визначенні витрат на матеріали враховують: вартість матеріалів для проведення досліджень з урахуванням додаткових накладних витрат (витрат на транспорт, комісійних зборів тощо), вартість канцелярських матеріалів (паперів тощо), вартість інших матеріалів.


Таблиця 2

Кошторис витрат на проведення прикладних НДР

 

Найменування статей витрат Сума витрат, тис. грн
1. Матеріали  
2. Паливо та енергія  
3. Заробітна плата (основна і додаткова)  
4. Відрахування на соціальні заходи  
5. Амортизаційні відрахування  
6. Інші витрати  
7. Накладні витрати  
ВСЬОГО  

 

Витрати на паливо та енергію визначають шляхом множення витрат палива та енергії на відповідні тарифи. Витрати палива та енергії визначають, виходячи з потужності джерел та часу їх роботи.

Витрати по заробітній платі визначаються як сума заробітку усіх учасників НДР.

Орієнтовний склад учасників, ступінь їх участі у НДР та заробітна плата наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Орієнтовний склад учасників НДР, їх заробітна плата та ступінь участі

 

Учасник НДР Місячна заробітна плата, грн Тривалість роботи, міс Ступінь участі, %
Студент-дослідник
Науковий керівник технологічної кафедри
Науковий керівник з курсової роботи
Лаборант

 

Відрахування на соціальні заходи беруть у розмірі 38% від величини заробітної плати.

Амортизаційні відрахування беруть від вартості основних виробничих фондів за встановленими нормативами до кожної групи фондів, які використовують при проведенні НДР (основного та додаткового обладнання, приміщення, комп’ютерної техніки, інших фондів). Амортизаційні відрахування необхідно розраховувати, виходячи з терміну їх використання.

Для визначення амортизаційних відрахувань при використанні приміщення визначають вартість площі приміщення. Наприклад, площа приміщення лабораторії, на якій проводяться дослідження дорівнює 40 кв.м. Вартість 1 кв.м площі 8 тис.грн. Вартість всієї площі 320 тис.грн, Термін використання площі 3 місяці. Норматив амортизаційних відрахувань для будівлі – 8%. Амортизаційні відрахування за використання приміщення дорівнюють 6,4 тис.грн (0,08*320*3/12).

Аналогічно визначають амортизаційні відрахування по інших видах фондів: устаткуванню, приладах та комп’ютерній техніці.

При визначенні амортизаційних відрахувань при використанні обладнання необхідно розрахувати його вартість. Норматив амортизаційних відрахувань для обладнання 24%.

Норматив амортизаційних відрахувань для комп’ютерної техніки 60%.

 

Інші витрати беруть у розмірі 10% від суми витрат по статтях 1-5.

Накладні витрати беруть у розмірі 30% від суми витрат по статтях 1-6.

 

Визначення інших витрат інноваційного бюджету

Вкон - 50% від Цндр

Впкр - 50-100% від Цндр

Векс - 50-100% від Цндр

Вдор - 10% від Цндр

Всер - 20% від Цндр

Впат - 10-50% від Цндр

Порядок урахування інноваційних витрат при визначення

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.